top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מצטרפים להתנגדות-תקנות יערות (רישיונות) 2022 השר פוררהצלחנו לעצור 3 הצעות חוק לביטול הגנת העצים- ממשיכים.

הצעת חוק נוספת :

תקנות יערות (רישיונות) 2022- השר ע. פורר (1)

(הטעיית רבות בפרסום לציבור. לכן, לא נשלחו כמעט התנגדויות)

שלחנו ביחד אלפי התנגדויות והצלחנו- ממשיכים

נותרו 4 ימים בלבד להגיב1. כמה דרכים להגיב להצטרף /להגיב לתקנות

א. באתר תזכירי החוק מגיבים ישירות/ מעלים קובץ

ב. מייל אלינו -נרכז ונעלה לתזכירי החוק .

ג. הצטרפות שמית להתנגדות מפורטת (קישורים לדוגמא)

(תמיד כידאי לכתוב כמה מילים !)

שלחו מייל בנושא : הצטרפות להתנגדות ופרטים אישיים.

2. עניינו מכרים ושלחו לנו רשימת פרטי מצטרפים .

3. תעבירו הלאה .


(מוזמנים לשלוח למייל התנגדויות מפורטות לפרסום)


מקור התקנות : מסמכים לא תקינים (3)

למען הפחתת הרגולציה- ביטלו את הרגולציה.(קרדיט א.ס)


קראו התנגדויות מאתר תזכירי החוק:

תגובה 1.

שלום וברכה,

למרות המכתב ששלחה אסנת בנימין שתהליך פרסום התקנות אינו תקין.

מצורפות הערותיי בקובץ pdf/

התקנות המוצעות פוגעות מאוד בהגנה על עצים בוגרים. ואינם ברוח פקודת היערות.

אינם תואמות ואינם דומות לתקנות שנכתבו ביחידת פקיד היערות בשנת 2015/16, אך לא הועברו לכנסת ע"י שר החקלאות דאז אורי אריאל ומנכ"ל משרדו בן-מאיר מאחר ולא התאימו למדיניות שלהם פחות הגה על עצים.

התקנות החדשות שנכתבו ברוח הקטנת רגולציה. התאימו לרוח המפקדים דאז השר אורי אריאל ומנכלו

בברכה, ישראל גלון פקיד היערות הממשלתי בשנים 2008 -2016


תגובה 2

הנוסח המוצע לתקנות היערות )רישיונות(, התשפ"ב -2022( להלן: ״החוק״(, יביא לפגיעה קשה בהגנה הקיימת היום לעצים, יגביר את קצב כריתת העצים ויגביל את יכולת הציבור להתנגד לכריתות עצים! על כן יש לבטל את העדכון בצורתו הנוכחית.


תגובה 3

ההגדרה של מין פולש מאוד מרחיבה ואינה מתייחסת למקום בו נטוע העץ. לדוגמה, מיני פיקוס נחשבים מין פולש בנחלי מדבר יהודה. לפי התקנות החדשות, פיקוס באופן כללי נחשב מין פולש בלי התייחסות גאוגרפיית, ופקיד היערות רשאי להורות על כריתת פיקוסים בכל מקום בארץ, גם בשדרות בלב תל אביב, ללא נימוק נוסף.

אני מציע לסייג שניתן לכרות עץ פולש במידה והוא פוגע בצמחייה המקומית במקום נטיעתו, ולדרוש חוות דעת של מומחה לנושא.

דרך אגב, לפי ההגדרה של מין פולש בתקנות החדשות, ניתן לפרש שכל מין עץ שיובא לישראל ונקלט בה יפה הוא מין פולש.


תגובה 4

התקנות המוצעות מחלישות מאוד את ההגנה על העצים, בניגוד לרוח החוק, וזאת לטובת חיסכון בעלויות עבודה של יחידת פקיד היערות, חיסכון שנראה זניח ויגרום נזק רב. יחידה זו – ראוי שיוגדלו משאביה ולא יצומצמו.

התקנות מבוססות על תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי מעל יחידת פקיד היערות שפורסמו בנובמבר 2018 להערות הציבור.

פקיד היערות הממשלתי התעלם מהערות הציבור, ועיקרן:

א' התייחסות שגויה לסוגיית המינים הפולשים – בִּפרט בסביבה העירונית, שם תרומתם אדירה. נדרש דיון מחודש וּמקצועי בדברים.

זה נוגע הן לרישיונות כריתה והן לִפטור מנטיעה חלופית.

ב' התייחסות גורפת להכשרת שטח לחקלאות כמכשירה כריתה. במקרים רבים קיימים עצים משמעותיים שאפשר לשמר לצד הפעילות החקלאית. כמו־כן, מיזמי נדל"ן על שטחים חקלאיים עלולים לנצל פרצה זוֹ בהגנה על העצים.

סוגיית קווי החיץ, עם כל חשיבותה – יש להצדיק את הכריתות בצורה המקצועית ביותר ולא בגישה מקסימליסטית, "ליתר-ביטחון".

כמו־כן, דרוש פיקוח על ביצוע הכריתות, לבל יכרתו יותר מכפי שנקבע.

מניעת האפשרות לציבור להתייחס/להתנגד בתוכניות שנתיות/רשותיות ואחרי מתן חוו"ד של פקיד יערות, חוו"ד שאינה מקצועית במקרים רבים.

פטור מפרסום לציבור במגרש שבו שתי יחידות דיור ומטה – למרות שהעצים עשויים להיות משמעותיים ביותר.

· קביעה של פקיד יערות בנושא עץ מסוכן / עץ מת – לא מקצועית, דרושה חוו"ד של מומחה.

· דרוש חידוד ההגדרות בעניין שלט המודיע על בקשה לכריתה – מאפייניו ומקרים הפטורים ממנו.

· הקריטריון של קוטר חופה בסקר – תמריץ להשחתת עצים ע"י יזמים להפחתת ערכם בסקר.

· הקלת יתר בִּקביעת היטל מופחת תעודד השחתת עצים ותכנון בלתי מתחשב !

· אופן השימוש בהיטל כספי – יש להבטיח שאכן משמש לפיצוי נאות לסביבה בעקבות כריתה/העתקה או לטיפולים מיוחדים בעצים.

· פיקוח על נטיעות חלופיות, שימוש בהיטל כספי והעתקות – יש לוודא שהדברים אכן בוצעו ועברו בהצלחה.

· ההצעה להוריד את אחוז ההסכמה בבית משותף מ־75% לַ־50% – בעייתית מאוד!

ברוב המקרים זה יביא לִכריתה, וגם יהיה תמריץ להגיש יותר בקשות כריתה.

· העדר אכיפה, נופלת בין הכיסְאות – רשות מקומית, משטרה ירוקה…


תגובה 5

יש כאן התקדמות בשקיפות ובנגישות הציבור להשפיע, יחד עם זאת, לא הייתי נותנת רישיון לשנתיים, 9 חודשים זה מספיק זמן, וגם לא ברור למה להוריד את אחוזי ההסכמה לכריתת עץ בבניין משותף ל 50% במקום 75%, זה בטח לא לטובת השמירה על העצים !

בנוסף, לא נראה ששיקול הדעת בנוסח, כוונתו לשמור על הנכסים היקרים הללו, אלא במהותו נועד להקל על השמדתם.

מדוע אין בנוסח כתובת ולוח זמנים מחייב לשתילת עצים מקרן הפיצוי ?


תגובה 6

כריתת עצים, בכיה לדורות!!

העצים מייצבים את הקרקע, שומרים על מקורות המים, מספקים חמצן לנשימה, צל בקיץ הלוהט.


תגובה 7

אני מתנגד לחוק הזה , משום שזה נותן אפשרות לקרות עצים שקיימים בשטח עצים בוגרים שלקח להם שנים לגדול.

כאמור יש מחסור בעצים בישראל.

צריך לתת מקום לניהול יותר אחראי שמדובר במשאב כול כך חשוב ונדיר!

​בנוסף לשמור כל נוף ירוק.

יש סיבה למה המציאו בעבר הגבלות על כריתת ​עצים, ואת החופש הזה ינצלו אינטרסנטים ומהסיבות הלא נכונות.


תגובה 8

עמוד 3 - ההתייחסות למינים פולשים : ההגדרה המוצעת רחבה ואבסורדית, ויכולה לגרום לכריתת עצים רבים וחשובים בארץ. חרובים למשל- יש סברות שאין מקורם באזור הים התיכון.. ומי יחליט אם הם גורמים נזק?

זו הגדרה אבסורדית ולאור הנחיות סעיף 5 (3) (עמוד 6) זהו פתח לכריתה מסיבית ללא כל שיקול דעת!

יש לצמצם מאד את ההגדרה! לצורך הפקודה, יש להתייחס כמין פולש רק למקרים נדירים שעץ גורם נזק קשה לסביבה, כמו למשל מקרה הצחר הכחלחל.

ולהניח לעצים האחרים, אלה שמקורם כאן וגם כאלה שהגיעו מאוחר יותר, לתרום כפי שהם תורמים עשרות ומאות שנים למען צל, אויר נקי, מניעית שחיקת קרקע, יצירת מרחב אקולוגי וכו.

עמוד 5 סעיף 7 "סיבות לבקשה ואסמכתאות לאימותן, אם ישנן כאלה;" : יש לדרוש אסמכתאות ולא לאפשר להגיש בקשה ללא אסמכתאות.

עמוד 5 סעיף 3(א), פירסום בקשה לכריתה בסמוך לעץ: יש להגדיר בבירור מה הכוונה ב"סמוך". יש להוסיף לדף הפירסום פרטים לגבי הדרכים בהן ניתן לערער על הבקשה לכריתה.

עמוד 8 סעיף 11 , פטור מנטיעה חלופית: הפטור הרחב המופיע בנוסח הטיוטא מעודד כריתה ולא עולה בקנה אחד עם רוח פקודת היערות. חשוב שמי שמוריד עצים חיים ינטע אחרים במקומם

ההחרגה הגורפת המופיעה בנוסח הטיוטא מאפשרת פגיעה אנושה בצל, בייצור חמצן ובכל היתרונות הרבים האחרים שהעצים נותנים לנו


(1)


(2) מכתב לשר פורר- הטעיות בפרסום


שומרים על העצים מוגנים בפקודת היערות.

פקודת היערות החכמה -שומרת על הציבור1 Comment


limor shelhav
limor shelhav
Apr 02, 2022

האם המדינה באמת מגינה על עצים ?

אם הכוונה היא להגן על עצים , ולמנוע את כריתתם , זה חייב להיות מיודם בכל מילה .

החוק החדש שוכח עצים חשובים ומאפשר את כריתתם הקלה . על כל עץ ניתן להגן לשמור לתכנן לידו , להעתיק ולא לכרות !!!

שימרו על כל העצים במדינה !!!

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page