top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר בנימינה גבעת עדה 65 עצים במוסדות חינוך לכריתה 26.7.2021


עידכון : רישיונות הכריתה בוטלו כמעט במלואם , עוד בטרם היגיעו לדיון אצל פקיד היערות

הרעש שעשינו היה גדול וברור - ההונאה לכריתת עצי ענק סיכנה כנראה לא מעט גורמים.

המחדל הנורא הוא שוב: פקידי יערות של משרד החקלאות- המעניקים רישיונות כריתה ללא הבנה - בקלות נוראה.

ארז ברקאי אחראי על פקידי היערות הללו . הוא הכשיר אותם בהתאם לדוח הרגולציה -11.2018

החשיבות הדולה ביותר באגף יער ואילנות היא : המהירות בה ניתנו רישיונות הכריתה ולא הגנת העצים.

280,000 עצים נכרתו ב2020- כפול ממספר העצים ב 2018 - והיד עוד נטויה בצוות אגף יער ואילנות.


להלן הערר שהיגשנו , בתמונות העצים לכריתה

תאריך הגשת הערר : 26.7.2021

השטח לגביו הוגשו רישיונות כריתה: בנימינה גבעת עדה מוסדות חינוך

העצים הבוגרים לכריתה : סה"כ 65 עצים בוגרים במוסדות חינוך (תמונה 2 )

סיבת הכריתה : כיבוי אש- בטיחות

מצורף נספח א : מסרים אישיים של משתתפי הערר לפקיד יערות ממשלתי ומקבלי ההחלטות

מצורף נספח ב : רשימת מגישי הערר ( לערר זה הצטרפו בתוך 3 ימים-553 תושבים ואזרחים מכל הארץ)

(בצבע ירוק ובסוגריים יסומנו קטעי הסבר -שלא נכתבו בערר המקורי שנשלח לפקיד יערות ממשלתי )

תמונה 2


הטיעונים להגשת ערר :

  • · בראשית הערר נבהיר את הכבוד והערכה שאנו רוכשים לכוחות ההצלה לכיבוי אש.

  • ראוי לזכור- העצים בבנימינה גבעת עדה זכו לערר, ולכן יהיה דיון בגורלם.. ואילו למאות אלפי עצים הנכרתים בשנה -אוטומטית, 14 יום אחרי מתן רישיון הכריתה(רישיון כריתה ניתן בקלות) - אין כל בקרה ודיון.

(רישיונות הכריתה ניתנים בקלות רבה בשנתיים האחרונות, באמצעות שיטות ונהלים הסותרים את החוק,

נכיר בערר השיטות נוספות להתעלמות מהחוק .)


הגנת 65 עצים בוגרים, בגנים ובתי ספר בבנימינה גבעת עדה, לכאורה משקפת קונפליקט,

בין בטיחות הילדים, לבין חשיבות וערכיות העצים במוסדות החינוך.

אולם , בדיקת המסמכים והחלטות ונהלים המנחים כריתה קיצונית זו, מבטלת את קונפליקט במהרה.

המבוגרים יכולים להירגע, לא הפקרתם את בטיחות ילדכם. העצים אינם מסוכנים.

ערכם של העצים הבוגרים במוסדות חינוך וחוסר ההיגיון בהחלטה להוריד אף לא עץ אחד, כתבו משתתפי הערר בנספח א . ההחלטה חסרת היגיון אקלימי סביבתי תרבותי וחברתי. זהו כשל מוחלט.

בחינת ההוראות לכיבוי אש במוסדות חינוך – מצביעה על כשל די מדהים.

התראה על אש ועשן רק בתוך מבנה. כל עוד העשן ואש בחצר/מתקרבים... אין התראה .

מדינת ההייטק לא השכילה להמציא עמוד גלאי אש ועשן לחוץ, ליער, לגבול היער ?

ומצלמות בהיקף נרחב ומרכז בקרה אנושי, המתריע על אש ועשן, יש לנו במדינת ישראל ?

האם חסרים תקציבים לבטיחותנו ובעיקר בטיחות הילדים, ובגלל זה כורתים עצים ?

האם המציתים פועלים בשיטתיות באין מפריע ובגלל זה כורתים עצים. זו מטרתם. אתם יודעים נכון?א. שלושה גורמים תרמו לכריתה בקלות שנכפתה על תושבי בנימינה גבעת עדה [1]:

  • · כיבוי אש מנפיק מכתב הפחדה , קצוב בזמן ומוסיף דרישות. [2]

  • · סוקר הבטיחות מרחיב כריתה, קובע כריתה מיידית "העצים מסוכנים" [3]

  • · פקיד היערות מנפיק רישיונות לסקר בטיחות כפי שהכשירו אותו.

שלושת הגורמים מודעים לכובד האחריות באופן אישי ונתונים לאיום טרור ההצתות. [4]

ההצתות משתוללות בארץ באין מפריע. התעלמות המשרד לביטחון פנים מהצתות , גוררת את כולנו להתחממות מהירה ואובדן המשאב הלאומי – העצים. .( בערר זה לא נאשים את הש"ג. )

וראה כיצד הגנת העצים הופקרה בעזרת נהלים ודרישות רגולציה, וללא קול צעקת המופקדים על הגנתם, כי אם שיתוף פעולה עם מנגנון כריתת עצים קלה תוך התעלמות מהחוק הטוב והחזק העומד לצד העצים ולצד הציבור.


1. בחינת הוראות בטיחות אש במוסדות חינוך -הוראה 523 [5]

הקדמה : מוסד חינוך כולל את החצר בחוק תכנון ובניה המתואם עם הוראה זו .

בהוראה זו לא מוזכרת כל מערכת לגילוי אש ועשן בחצר, או צילום הקשור למרכז בקרה.

1.א. לא נמצא כל אזכור לכריתת עצים בהוראה זו.

1.ב. לא נמצאה הוראה ריחוק 20 מטר של המבנה מעצים מחטניים, או כל אזכור דומה.

1. ג סעיפים (4.5)(5.5.2) גני ילדים-בניין המכיל קומת קרקע בלבד ויציאה ישירה החוצה ,לא נדרשת מערכת ספרילנקרים.

האם המועצה בדקה חלופה של הגברת אמצעי כיבוי- מע' ספרילנקרים בגן ,המערכת תגביר את רמת הבטיחות, ואולי תמנע את כריתת האורנים, הקזוארינה הברוש, וכל העצים שהודבק להם תו מסוכנים.

1.ד. הוראה דרך גישה – נדרש 60 לרכב כיבוי.

האם המועצה בדקה עם כיבוי אש, האם פחות מ60 מטר נחשב יתרון החוסך כריתת עצים?

1.ה. מערכת לגילוי אש ועשן - מערכת מותקת רק בתוך המבנה ! ?

1.ו."על מנת לקבוע את הפריסה השנתית להתקנת מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש כמפורט

בסעיפים 3.3 ו 3.4 יערוך משרד התמ"ת סקר, אשר יבחן את היקף המעונות בהם נדרשת התקנת -

מערכות אלה וכן המשמעויות התקציביות הנגזרות מכך. בהתאם לממצאי הסקר תיקבע ע"י משרד

התמ"ת ונציבות הכבאות וההצלה תוכנית עבודה, כולל אבני דרך לביצוע התקנת המערכות הנ"ל."

אנחנו מקווים שאין כשל ויש מערכת כיבוי במים כנדרש בכל המקומות.

1.ז. ערעור : היתכן ? "מנהל מוסד חינוך או המבקש היתר לבניית מוסד חינוך, אשר קיבל מרשות כבאות הוראה להתקין אמצעי כיבוי, רשאים לערער בכתב על ההוראה לציוד כיבוי כגון: מתזים, מערכות

אוטומטית לגילוי אש בפני מפקח כבאות ראשי (להלן המפקח) תוך 30 יום מקבלת ההוראה. –

המפקח רשאי לאשר את ההוראה , לשנותה או לבטלה."

נסכם סעיף זה בערר: אסור לכרות את העצים. יש אמצעים נוספים שאפילו לא רשומים בהוראות.


ב. העצים לכריתה במוסדות החינוך בנימינה גבעת עדה נחלקים לשתי קבוצות :

1. "עצים פגומים" . 11 עצים הפכו אוטומטית ל"עצים מסוכנים" וסוקר הבטיחות דורש כריתה .

2. איום ההצתות, 54 עצים מחטניים ועצים נוספים נשלחו לכריתה.


1. "עצים פגועים/פגומים" אינם בהכרח מסוכנים ,הכריתה לא הכרחית

במוסדות החינוך, חשיבות הצל ונוכחות העץ הבוגר, נדרשת יותר מבכל מקום אחר.

לטיפוח וטיפול בעץ בוגר יש משמעות חינוכית וערכית. לצד סיפוק משיקומו של עץ וותיק.

טיפול זה מצריך מעקב רישום ודיווח שיכול לבצע כל אחד, קשר עם יועץ מקצועי וגוזם איכותי,

גיזום נכון, לעיתם גידור או תמיכה זמנית, ושיתוף הסביבה במידע.

ההוצאות אינן גדולות במיוחד. האם לא ראוי העץ הבוגר לטיפול? לתמיכה ? למעקב ?


סוקר הבטיחות דן את העצים "הפגומים" לכריתה מיידית . למרות שהקב"ט מדווח על בדיקה תקופתית .

מקור הבעיה: נהלים חדשים של אגף יער ואילנות. פוגעים בטיפוח ושימור העצים בוגרים .

נוהל סיכונים בעצים [6] מכביד כלכלית על מוסד החינוך והמועצה ודוחף לכריתה מהירה.כל הפעלת שיקול דעת לטיפול בעץ מחייבים פתאום חוות דעת יקרות, חתימה על התחייבות אישית וסיכון הביטוח המקצועי של סוקר הבטיחות וגם של גוזם העצים.

גוזמי עצים/אגרונומים מספרים בכאב לב על עצים ערכיים שנכרתו במוסדות חינוך (לא רק), כיוון שנדרשו לחתום ולהתחייב ש"העץ בטוח" אך מנגד מוסד החינוך לא יכל להתחייב להוצאה כלכלית נכבדה של הנהלים. ההוצאה הכלכלית - לא נועדה לטיפול בעץ, רק לעמידה בנהלים.


טופס לדוגמה של מועצת חוף הכרמל [7] נדרש סוקר מומחה במיומנות גבוהה. התוצאה לרוב- כריתה.

לכן, נהלי "עצים מסוכנים" [8] של אגף יער ואילנות אינם עוסקים בטיפוח והגנה על עצים בוגרים

כי אם בהקלת קבלת רישיון כריתה.

(על הניתוק של האגף מהידע המקצועי להגנת וטיפוח עצים ועוד במכתבו של ישראל גלון [9] )2. אזור חיץ 20 מטר, עצים מחטניים ואחרים לכריתה - כיבוי אש

2.1 הדיווח של קב"ט המועצה אלון, מעיד על מילוי כל ההוראות אף יותר מהנדרש. [10]

סיור כיבוי אש עם הקב"ט התבצע בתאריך 5.5.2021 . ובעקבות הסיור יוצא מכתב הוראות והפחדה [11].

כיבוי אש בהחלט מעביר את הדחיפות והאיום מהשרפות, וקובע מועד ביצוע מיידי. 28.7.2021 .

2.2 כמה מהוראותיו תמוהות :

  • · נדרש בדחיפות לכרות "מיני עצים פולשים"

  • · נדרש לבצע ריסוס פעמיים בשנה .

(הוצאה כספית נכבדה הוטלה על המועצה בהוראות אלו. ונבהיר מיד את ההקשרים. )

  • · כריתת עצי אורן ירושלים מרחק 20 מטר .


2.3 קשה להתעלם מההתראות במכתב מכבי אש בצבע אדום :

אבקש להודיע לכיבוי אש : כריתת עצים לא תמנע את ההצתה הבאה , אנחנו יכולים לכרות לעד.

כריתת עצי ענק בוגרים תגרום להגברת ההצתות! כך מייצרים את מסלול הרווחים. השרפות הן הצתות.

מניעת הצתות נדרשת, איום מוחשי ופרסום נגד המציתים, הענשה, הפעלת כל הכוחות , מצלמות היקפיות ומעקב ,

פיתוח אמצעים מתקדמים לגילו עשן ואש. רק עצירת המציתים כליאתם והענשתם תעשה זאת.


2.4 חובת ריסוס

ניקוי אזרי החיץ מעשביה יכולה להתבצע בדרכים פחות מזיקות ופחות יקרות. מדוע הדרישה לריסוס?

2.5 חובת כריתת מיני עצים פולשים

היכן הוכח הקשר לשריפות? "העצים הפולשים" של המשרד להגנת הסביבה, בהם עצים משמעותיים, לא הוכחה פלישתם ופשעם. שיטת כריתה בהוראה עקיפה-לא של הגורם המוסמך לכך! בעזרתה נכרתים עצים רבים ומשמעותיים.


הקשר בין ריסוס & מינים פולשים הדוק

החיבור בין חובת הריסוס לחובת כריתת עצים, ניתן לראות בהוראות שנכתבו בנובמבר 2018 ,

נתיבי ישראל ו טבע ביז ערכו מחקר משותף והפיקו מסמכי הוראות העוקפים את החוק.[12] )


2.6 חובת כריתת אורן ירושלים. מרחק 20 מטר אזור חיץ

מדוע הברושים לכריתה? רישיונות הכריתה -30 עצי ברוש אדירים שהוגדרו כעצים מחטניים לכריתה .

מדוע עצים נוספים לכריתה? לא ברור מי נתן את ההוראה אבל ברור שהנפיקו רישיונות כריתה.

3. הוראות כיבוי אש - כנראה שזה סוד....

נדרש להכיר את ההחלטות וההנחיות מהן נובעות רישיונות הכריתה.

עם כל ההערכה לכוחות ההצלה, יש בעיה בפרסום המאפשרת להציב דרישות שונות.

3.1 אתר הרשמי של כיבוי והצלה בישראל רשימת הוראות הנציב , [13] אין הוראות לכריתת העצים

3.2 סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך. [14]. הוראה מפורטת ומקיפה ,

לא כוללת הוראה לכרות עצים או לא לנטוע עצים מחטניים.

3.3 פרסום של ראש אגף בטיחות אש וחקירות, אולי מצביע על נטייה להרחיב דרישות שלא לצורך.

"הוספת דרישות לעסק או נכס שקיבל אישור כבאות- מגבלות "[15]

" עסק או נכס שקיבל אישור כבאות או קיבל תנאים - דרישות לאישור כבאות, תחנת הכיבוי האזורית -

רמ"ד בטיחות אש לא יידרשו דרישות נוספות, אלא באישור רמ"ח בטיחות אש מחוזי ולאחר שהרמ"ח

עדכן בכתב את הח"מ. "


4. אנחנו דורשים לדבר בגלוי על הרווחים הכספיים מההצתות והתגברות החום :

מי המרוויחים : כורתי עצים, סוחרי העץ, בגלל אזורי חיץ ועצים מסוכנים ודרישת כיבוי אש לכריתות. חברות ביטוח משווקת פוליסות ביטוח נגד שרפות.

התגברות החום כבר כאן-ההשפעה היא מיידית ומקומית. צריכת החשמל בשמים בגלל מיזוג 24/7.

ספקי ויצרני החשמל יוכיחו צריכה גבוהה ודרישה לה המדינה צריכה לתת מענה

אישור תקציבים: עוד תחנות כוח ,דרישה ל גז, דרישה לאנרגיות מתחדשות ועוד.

חברות התשתיות והבניה – נהנות מאוד מכל תעשיית החשמל לסוגיה .

יצרני ומוכרי המזגנים ועוד .

כמה כסף אפשר לעשות אם כורתים הרבה עצים ! מי אמר הצתות ולא קיבל ?

כמות העצים הנכרתים בקלות יתרה , ההשפעה הקשה על איכות חיינו , וציר הרווחים מבהירים שמדובר בהצתות על רקע כלכלי.

ומשרד הכלכלה, ומשרד לביטחון פנים, וכמובן משרד החקלאות קק"ל ורט"ג - כולם מתעלמים.5. בעת משבר ואיום- מות פקודת היערות ומכלול החוק להגנת עצים.

החוק ונהליו מתבטלים אוטומטית בגלל טרור ההצתות , ראינו זאת היטב בהוראות כיבוי אש.

בגלל האיום -אין כלל צורך להכיר בערך העצים כנדרש בחוק.

אין צורך לטעת עצים בערך חליפי . העצים מוגדרים כדלק ועצים מסוכנים.

זה חלק מהשיטה שהשתרשה ומקובלת גם היא על הרגולטור הנוכחי.


6. הסתרת וביטול ערכיות העצים, למען הגנה מהצתות

ערכיות העצים לטווח ארוך כלל לא קיימת בדיון איזה עצים לכרות , מה אנחנו מאבדים כאן.

עצים בערכיות גבוהה מאוד משמעותיים מאוד לסביבתם – לא זוכים להגנת החוק !

כל זאת תודות למצג שווא – משבר וטרור שמייצרים המציתים למען רווחים קלים.

כישלון חמור של משרד החקלאות שאחראי על החוק. אחראי על הגנת העצים הגנה על ערכם .

כישלון חמור של המשרד להגנת הסביבה המתעלם מערכיות העצים במיתון ההתחממות , בהפחתת

זיהום האויר, ביצירת אקלים נוח להליכה בחוץ ועוד ( אגף המגוון הביולוגי במשרד -אשם ביותר)

כישלונו של המשרד לביטחון פנים שלא משקף את היקף ההצתות ולא קורא חמאס.

כישלונו של משרד הכלכלה שלא מודע כלל למתרחש . לכלכלה שחורה המתבצעת מול עיניו .

על כישלונו של משרד האוצר המעניק תקציבי עתק לכל פרוייקט אנחנו מנועים כעת לדבר. [16]

כיבוי אש וכוחות ההצלה

כישלונה של מועצת בנימינה גבעת עדה – כיצד הוצאת רישיונות כריתה ???7. רישיון כריתה בקלות יתרה אשמת הרגולטור/משרדו.

בערר זה נחשפו לפנינו לפחות שתי שיטות בהן רישיון הכריתה ניתן בקלות יתרה .

עצים בהם נדרש לטפל וטפח סומנו כמסוכנים – ונכרתים. בגלל נוהל בעייתי .

כריתה לצורך בטיחות אש , מורחבת וחסרת היגיון. כאשר אין טיפול במציתים , העמסת עצים נוספים לדרישות.

והעדר כלים מתקדמים ונדרשים להתראה וגילוי הצתות . כריתה היא דבר ראשון.

השתגעתם כיבוי אש?

סיכום הערר :

ד"ר ברקאי , אנחנו דורשים לבטל את כריתת העצים ולבטל את רשיון הכריתה .

אין ספק שלא זו הדרך לעצור את ההצתות .

מתן פרס רק יגביר את השרפות.

אמצעים מתקדמים ואפילו בסיסיים לא קיימים . ולא מתבצעים .

דבר ראשון כורתים עצי ענק - וכל אחד מוסיף ומגביר את הכריתה.

משהו מהותי השתבש בהגנת עצים והדרישות כיבוי אש.

חבל שפקידי היערות של משרד החקלאות נותנים לזה יד .

אובדן העצים הבוגרים משפיע על ההתחממות, פוגע בחיי הילדים במוסדות החינוך.

אנחנו דורשים לבטל את הרישיון ולעשות חשיבה משותפת השקופה לציבור.


הערות להבנת המצב :

למדנו על שיטה נוספת ומעורבים נוספים במצג משבר – לכריתת עצים בקלות יתרה .

בנימינה גבעת עדה יצליחו להבטיח את חיי הילדים לצד העצים. בגלל שהציבור התעורר והגשנו עררים.

לעומת זאת : מאות אלפי עצים נעלמים כל שנה בעיקר בניהול הנוכחי ,בגלל שיטות דומות ונהלים להקלת הכריתות.

14 יום לאחר הוצאת רישיון כריתה בקלות יתרה, מותר לכרות את העצים.

ל 99% מהעצים הבוגרים והחשובים לחיינו - אנחנו לא מצליחים להגיש ערר.

ב 90% מהערערים שמגיש הציבור- אנחנו זוכים להשתקת הרגולטור וציוותו הטוענים לטובת הכריתה.

רישיונות הכריתה לא מפרסמים את המידע הנדרש בחוק, (באישור ובידיעת הרגולטור ) ובכך מסייע מראש הרגולטור ליזמים ולכורתי עצים -וממעיט בעררים.

יש מכלול חוק מצויין להגנת עצים בראשו פקודת היערות – נדרש שיתוף פעולה

כנראה שיש סיבה שאגף יער ואילנות מסתיר את היקף כריתות העצים [17]

יש סיבה שאגף יער ואילנות לא מפרסם דין וחשבון שנתי כהוראת פקודת היערות ובוחר לא לסכם את הדוחות, לבלבל את המידע בעמודות הדיווח, ולא לפרסם את כל הדוחות כנדרש בחוק -באתר המשרד .

פקידי יערות של משרד החקלאות- הוכשרו ונכנסו לתפקידם- לספק רישיונות כריתה לפי דרישה כמו זו שלפנינו , הם אינם אגרונומים, והכשרתם מותאמת למצב ההזוי אותו מקדם הרגולטור :

רישיון כריתה בקלות – תן תרוץ- קח רישיון


ניצול הכאוס על ידי בעלי אינטרסים :

מלאכת מחשבת הושקעה בהגברת הכריתות, והטמעת שיטות למחיקת החוק בעורמה.

התעלמות מהחוק, ומתן רישיונות כריתה בקלות יתרה .

כל השיטות הוטמעו והפכו כאילו לנורמה בארבע מערכות בחירות ומשילות נמוכה .

מאז נובמבר 2018 החלו להטמיע ממש את מחיקת החוק , בהוראות בנהלים ובתוכניות מתאר

הכל נעשה בידיעת ושיתוף פעולה – למען הרגולציה.

התבלבל הרגולטור בתפקידו- מטרת משרדו לא להקל על הכריתות – אבל הוא לא יודע זאת.

התבלבל הרגולטור והוא מאמין שתפקידו להגן על פרויקטים לתשתיות, להגדיל אזורי חיץ

ולתת רישיונות כריתה בלי היתר בניה -על סמך תוכנית כלשהיא .

הרגולטור מחק את החוק בארבע מערכות בכירות

ובעת הקמת הממשלה – דוהרים חברי כנסת חדשים- להכשיר ( ללא כל הבנה ) את ביטול החוק שבוצע כאן [18]


השבי הרגולטורי – כאשר הרגולטור עובר צד והוא כבר לא לטובת הציבור . הסביר השופט מלצר לאחרונה .

תרשה לנו הציבור להוסיף כבוד השופט מלצר, מילים יפות לא מספיקות ולא מנכסות את היקף המחדל והשחיתות.


איום בטרור ההצתות- כריתת עצים נרחבת ביישוב אמירים [1] פרסום מפורט באתר המועצה [2] מכתב כיבוי אש 5.5.2021 [3] סקר בטיחות 1 סקר בטיחות 2 [4] ( אל טרור ההצתות צריך להתייחס כהונאה כלכלית, ולא לאומנית. "תפוקות עץ" מובטחות תודות לאיום ההצתות. אזורי חיץ וכריתת "עצים מסוכנים " כאילו אין מכלול חוקים להגנת עצים וערכי טבע בישראל. ) [5] הוראות סידורי אש במוסדות חינוך https://www.gov.il/he/departments/policies/directive_523 [6] נוהל סיכונים בעצים משרד החקלאות https://archive.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Documents/ISA_THREATS.docx [7] https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/forms/765_form_file.pdf סקר סיכונים מועצת חוף הכרמל. [8] יש כמה נוסחים ומצגות לנוהל /נהלים המפמפמים למודעות שהעצים מסוכנים. [9] מכתבו של ישראל גלון : המחדל הנוכחי בהגנת עצים בישראל. מכתבו של ישראל גלון [10] דוח קב"ט המועצה. http://www.bin-ada.co.il/SystemFiles/20864.pdf דוח 2019 [11] מכתב כיבוי אש 5.5.2021 [12] נתיבי ישראל -חוקיי הגנת עצים בוגרים נמחקו בעזרת המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורט"ג. כריתת האקליפטוסים תחילה [13] https://www.gov.il/he/departments/policies/commissioner_directives_new אתר כיבוי והצלה הוראות הנציב נהלים והנחיות.

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page