top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מיקסום כריתת עצי דקל בהוראת פקיד יערות ממשלתי ארז ברקאי

4.8.2021בסוף יולי 2021, הוכפלה כמות העצים לכריתה ברישיון -כפול משנת 2020. [1] פי ארבע משנת 2018

האשמה כולה שייכת לפקיד יערות ממשלתי ברקאי , מתעלם מתפקידו הניתן לו מכוחה של פקודת היערות. וקידום דרכים שונות להבטחת קלות קבלת רישיונות הכריתה בשלל דרכים. וביטול השגות

עצי הדקל הם קורבנות קבועים של מדיניותו בטענה : עצי הדקל חסרי ערך נופי סביבתי אקולוגי. .נראה זאת בהחלטת ההשגה :

בהחלטת השגה לרישיון כריתה 03-4098, טוען פקיד היערות נגד וושינגטוניה חסונה ונגד עצי הדקל בכלל את טענותיו הקבועות נגד כל סוגי עצי הדקל, למען מקסום כריתה, וחורג מסמכותו בלשון המעטה.

עצי דקל והוושינגטוניות נכרתים בקלות מלב הערים בתשובה קבועה :"חסרי ערך נופי אקלימי סביבתי".

2. . בהחלטת ההשגה -אין התייחסות לטענת הערר: "מעלה מגישת ההשגה טענה אחת בלבד, הקובעת כי יש לטפל בעצים בוגרים ולא לכרות אותם"[2]

3. בהחלטה -טוען פקיד היערות נגד העצים הבוגרים ומורה על כריתתם -ללא קשר לסיבת הבקשה.

בניגוד גמור לתפקידו להגן על עצים בוגרים: : "פקיד היערות" פירושו כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו[3].4. סיבת הבקשה לכריתה הכתובה ברישיון: בטיחות.[4] אך בטרם דן פקיד היערות בסיבה לבקשה, טוען פקיד היערות נגד סוג מין העץ דקל בכללותו-כעץ חסר ערך, ומתעלם מהגדרת החוק המגן על כל העצים הבוגרים בישראל.

5. כיוון שטענת הבטיחות אינה נכונה, ראוי שהעץ הבוגר יקבל טיפול (טיפול במחלת עץ) כטענת ההשגה , אך פקיד היערות לא דוחה את הבקשה לכריתת העצים ולא מעניק לעצים הבוגרים את הטיפול הנדרש והגנת החוק.

6. . בהחלטתו כותב פקיד יערות ממשלתי: " לאחר שבחנתי את בקשת הכריתה, ההשגה וכלל המסמכים המפורטים לעיל, אני דחה את ההשגה ומאשר את כריתת העצים, כל זאת מהטעמים הבאים:

  • . עצי הדקל מטבעם אינם מייצרים צל, תרומתם לייצור חמצן שולית, הם בזבזני מים ומסייעים בהתפשטות מזיקים כגון חיפושית הדקל האדומה.

  • לאור זאת, אין מנוס מקביעה כי על אף גודלם של עצי הדקל, הרי שהעצים הללו הם בעלי תרומה סביבתית, נופית ואקולוגית נמוכה .

  • בדיקת הטומוגרף מעידה כי לעץ יש ריקבונות וכשלים, ועל כן יהיה נכון לכרות את העץ.

  • . נכון כי רמת המסוכנות אינה בדרגה הגבוהה ביותר, אך לאור תרומתם הדלה של העצים הללו מכל אספקט סביבתי, נופי אקולוג, איני רואה כל מניעה בכריתתם והחלפתם בעצים חדשים."7. טענות פקיד היערות הממשלתי מגמתית, אינה מתייחסת לערכי עץ בפקודת היערות ושגויה :

  • לעצי הדקל יש ערך נופי תרבותי היסטורי . עצי המורשת היהודית. עצי המקום אלפי שנים.

  • ערכם של הוושינגטוניות לא יסולא בפז ל"שוכני הערים", הצופים בצמרתם הפורצת מעבר לכול הצמרות והבניינים, ובמחול וציוץ הציפורים בין מניפת כנפי הצמרות.[5]

  • כל העצים בעלי ערך כמשכן לבע"ח, חרקים, דבורים וציפורים.

  • צריכת מים: חסכוני במים, עמיד ליובש, אך נהנה מהשקיה בקיץ, עמיד לרסס ים בקו שני מהחוף, עמיד לחום, קור ויובש, התאמה גאוגרפית כל אזורי הארץ . [6]

  • לחדקונית הדקל יש טיפול וראוי שהעצים הבוגרים יטופלו .


8.. לא בסמכות פקיד היערות לקבוע איזה סוג מין עצים אינם מוגנים בחוק וכריתתם עדיפה .

פקיד היערות נוטל לעצמו את תפקיד השר, תפקיד הוועדה המייעצת וועדת הפנים והסביבה של הכנסת ומבטל ערכו של ידע מקצועי .

" השר (שר החקלאות), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כאמור בסעיף קטן (ד) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו סוגי מקרים שבהם כריתה או העתקה, בכל שטח המדינה או באזור מוגדר, לא יהיו טעונות רישיון לפי סעיף זה, אם נוכח כי אין צורך ציבורי בקבלת רישיון כאמור, בין השאר בשל סוג האילן המוגן או העץ הבוגר או מיקומו" [7]9. פקודת היערות קבעה: החלטה על מין עץ שכריתתו עדיפה יהיה קשור קשר ישיר לערכם של העצים בעיני הציבור .

"השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ...ובאישור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת ..

רשאי לקבוע בצו סוגי מקרים.. אם נוכח כי אין צורך ציבורי... בין השאר בשל סוג העץ הבוגר או מיקומו

; לעניין זה, "צורך-ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית "

10.בדיקת הטומוגרף משמשת את אנשי המקצוע לטיפול בעצים בוגרים, תוך צמצום פציעת העץ במהלך האבחון. מטרתם לדייק את הטיפול בעץ ולהטיב עמו למרות זאת . פקיד יערות ממשלתי אינו מבקש לטפל בעץ כנדרש למרות שבוצעה הבדיקה ואפשר לדייק בטיפול,

כיוון שמראש הוא החליט שהדקלים נדונים לכריתה ולא להגנה..


11 בטיחות- סיבה לכריתת עצים מוגברת בעידן ברקאי. (ולא פעם מזויפת)

- נוהל עצים מסוכנים פירסם ברקאי+ מצגת (המצגת כמו מסמכים אחרים נעלמה מהפרסומים).,נוהל מסוכנות בעצים -חדש מגביר את כריתות העצים בקלות. הנוהל מונע את טיפול וטיפוח נדרש ובסיסי בעצים הבוגרים, היות והוא מייצר הכבדה כלכלית ניכרת, אל מול קלות הכריתה. ההוצאה הכלכלית לא נועדה כלל לטיפול בעץ הבוגר. כי אם להגשת דוחות וחוות דעת יקרות של מומחים, דרישה מהגנן /הגוזם/ האגרונום לחתום ולסכן את הביטוח המקצועי.12.. אגף יער ואילנות בניהולו של ברקאי נעדר עניין בידע מקצועי להגנת וטיפוח עצים, ומטרתו לייעל ולקדם את כריתות העצים כפי שהובהר במסמך הרגולציה (נובמבר 2018 ) שהוסתר מהציבור ומבעלי המקצוע . (ההפך הגמור מניהול האגף מאז 2008 שהוקם בכדי להגביר הגנת העצים מכוח פקודת היערות.)


13. בתל אביב לבדה הוכחדו עצי דקל רבים -באותו טיעון :" עצים חסרי ערך נופי אקלימי סביבתי" .

נטיעת עצים רחבי צל כפיצוי נופי – בהחלט עדיפה על נטיעת עצי דקל , אך אין הדבר משליך על כריתת עצי הדקל והוושינגטוניות המתרחשת בהיקף נרחב ללא כל סיבה .

דוגמאות רבות בהחלטות עררים - ליחס פקיד יערות לעצי דקל, לוושינגטוניות חסונות וחוטיות בהחלטות העררים


כמו במקרים רבים- ניתן לראות כיצד פקיד יערות ממשלתי הכין את ביטול החוק והטמיע אותו בהסתרה ובשיטתיות ללא הכרזה, - חודשים ארוכים בטרם באה הדרישה:

א. חוק- ביטול חובת רישיון כריתה לדקלים (8 ) ופיקוסים ועצי מטע

ב. חוק- וביטול הגנת עצים בחוק תכנון ובניה (9) - הצעת חוק הוגשה על ידי ח"כ יוראי להב הרציאנו

אין ספק שאת כריתת העצים מתכלל ומנהל גורם חיצוני , המוביל את האגף , וקשור לסוחרי עץ וכורתי עצים-לא מן הנמנע שמדובר בחברת לובינג- כיוון שרמת הידע בסיסית וירודה - ומתאימה למי שכותב דפי מסרים. שיתוף הפעולה של ברקאי -היא בגידה בציבור ובגידה בחוק. והונאת מקבלי ההחלטות.

לא קיים בישראל פקיד יערות מכוח הפקודה המגן על העצים - ארז ברקאי החליט שהוא עובד ממשלה למען הקמת תשתיות ובניה.

אך לא דיווח שהוא נוטש את תפקידו .

הסיבה לדרך עבודתו - ההכשרה שקיבל ברקאי מיד הנדיב- "תוכנית סביבתית לישראל" תוכנית סביבתית למען תפוקות עץ. ולא לפי פקודת היערות.

מינה אותו אורי אריאל, איך זה משרת את ליברמן הכל ברור .

הערות [1] ינואר עד יולי 2021- 250,000 עצים לכריתה , 12 חודש 2020 -280,000 עצים לכריתה. 12 חודש 2018 -140,000 עצים לכריתה. [2] החלטת ההשגה נספח א [3] פקודת היערות חלק א הקדמה עמוד 3 [4] נספח ב [5] אני-שוכנת העיר , ואחרים רבים וטובים- המתלוננים על כריתת העצים הנפלאים בשיטתיות ללא סיבה וללא התייחסות לחוק. [6] אתרי גינון והדרכה רבים. [7] פקודת היערות סעיף 15 (ג)Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page