top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

השיטה לכריתת עצי ענק נתיבי ישראל הוטמעה בהצעת החוק לתיקון פקודת היערות

14.12.2021

נתיבי ישראל כורתת עצי ענק, ומתעלמת מהחוק בעזרת מניפולציות 11.2018. [1] N

בהצעת החוק לתיקון פקודת היערות- [8](כנראה ללא הבנת ח"כ ) הוטמעה השיטה. שתהפוך לנורמה את כריתת העצים בקלות.

תחקיר כביש 65 לימד על המאמץ(11.2018) לעקוף את החוק ולהבטיח כריתה

הקלות הבלתי נסבלת -ורווחים עצומים לכורתי/סוחרי העצים. בפסקה אחרונה כאן.


מניפולציות 11.2018 לביטול הגנת העצים כחוק ונתיבי ישראל

המניפולציות-שיטות/מסמכים - לביטול החוק

"התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי רשיונות כריתה " 11.2018 אחת השיטות ורלוונטית להצעת החוק.

נתיבי ישראל השקיעה מאמץ ניכר ב 11.2018 ,

המטרה להבטיח כריתה ,עשרות אלפי עצים כרותים, לא בהכרח למען ביצוע כביש.

העצים היום לא זוכים להגנת החוק-המניפולציות מופעלות .


נתיבי ישראל כביש 65 דברת -גולני

שנת 2020-אלפי עצים נכרתו בכביש 65 דברת צומת גולני .(11 )

הסיבה לכריתה - תוכנית כללית מ 2004

כריתה בעזרת המניפולציות ולא על פי חוק :

1. כריתה נרחבת- הרוב לא לצורך ביצוע כביש.[2]

2. רישיון כריתה ניתן ללא דרישת פקיד יערות לקבל היתר/אשרת דרך

3. מוסד תכנון לא אישר [3] את הפגיעה בעצים [4]

4. נתיבי ישראל כלל לא הציגה למוסד תכנון את ערכם של העצים כחוק [5]

5. פקיד היערות הפך לסמכות על ( לא מתפקד כיועץ למוסד התכנון כחוק).( 10)

העצים לא זכו להגנת החוק.


נתיבי ישראל בוסתן הגליל

כנ"ל סעיפים 1-5 -כביש 65

רישיון כריתה לקראת ביצוע, הוגשו עררים והכריתה בוטלה.

העצים זכו רק להגנת הציבור. הגנה זו במועד קריטי זה- לא תהיה קיימת לפי הצעת החוק.


הצעת החוק - כמו נתיבי ישראל וגרועה יותר.

1. מוסד התכנון לא ישקול הגנת העצים במכלול השיקולים התכנוניים כי נמחקה הוראת הסעיף בהצעת החוק.( 8.1)

2. חוות הדעת היא רישיון כריתה ע"פ תוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי ( 1.2 )

3. לפני הפקדת תוכנית תב"ע)-יתנו רישיון כריתה. ,בתוקף שנים ארוכות.(11) (1.2 )

4. רישיון כריתה י לשטח נרחב -לא קיימת תוכנית חתומה .

5. פקיד יערות עירוני/ אזורי הוא סמכות על ולא יועץ .( 8.1 )

6. תנאי סף להפקדת תוכנית : רישיון כריתה. (8.1 )

7. למוסד תכנון לא יוצגו העצים על פי ערכם ( 8.3 )

8. שנים ארוכות בטרם יגיע ביצוע– העצים יגדלו ויהיו משמעותיים, יחולו שינויים באזור ו לא ניתן להתנגד(8.3)

9. העצים יכרתו מראש או לאחר שנים כשהם יהיו משמעותיים אך ערר הוגש לפני שנים רבות

10. בהצעת החוק: הערר והפרסום ל 60 יום ( 8.2 )

בהתאמה להתנגדות לתוכנית תב"ע


בתמונה 1 - בקשת מידע נתיבי ישראל


אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי

נתיבי ישראל לא עושה כל מאמץ להגן על העצים כחוק.

בעזרת כמה מניפולציות נכרתו הרבה מאוד עצים גדולים בכבישים רבים מאז 2019 ועד היום.

קשה להימנע מההבנה שקיימת התחייבות מוקדמת לכריתת העצים :

או חוזים עתידים מ 2004 שביצעו במע"צ/ מקורבים/אחרים..

או מכירת רישיונות כריתה לפני שנים.

צריכה להיות סיבה ואינטרס כלשהו כדי להתעקש על כריתת העצים.


הנהנים והמרוויחים מהשיטה: כורתי וסוחרי העץ

1. מכרז 39/19 נתיבי ישראל -מיועד לזוכה יחיד [6]

2. חברת "אור חקלאות בע"מ" זכתה במכרז לכריתת 2700 עצים ועקירת שורשים [7]


תמונה 2 - אין חברה אור לחקלאות בע"מ (?!) יודעי דבר אמרו : אור- כורת גדול מספסופה ן/או האחים תשובה - אורי גיזומים


2700 עצים, מתוכם 1600 אקליפטוסים בערכיות גבוהה , רוחב גזע וגובה משמעותי.

נעשה את החישוב על 1600 אקליפטוסים, (הרבה סחורה למכירה.) (13)

כורת/סוחר העצים מוכר את הסחורה ב- 1000- 2000 ש"ח לכל טון.

בחישוב 1600 אקליפטוסים לפי 5 טון לכל עץ = 8000 טון למכירה ( יודעי דבר :"הרבה יותר מ 5 טון לעץ ")

הסחורה יכולה להימכר למוצרי גמר, בניה, עיבוד או להסקה - מכירה להסקה מחיר מנמלי .

טון אקליפטוס להסקה(תמונה 3 ) נמכר ב 1500 ש"ח, לפני מע"מ. כפול 8000 טון - ערך הסחורה - 12,000,000 שח

אקליפטוס למוצרי גמר ( תמונה 4 ) -עשרות אלפי שקלים לטון 5000 טון כפול 50,000 ש"ח = ערך הסחורה 250,000,000 ש"ח

הוצאות של כורת העצים:

1. נתיבי ישראל יקבלו 505 ש"ח על כל 1 עץ ( 3.2 ) 505 ש"ח כפול 1600 .= 808,000 ש"ח לנטיעת עצים

2. הוצאות לפועלים ציוד (כמה ימים של עבודה)...הרבה פחות ממיליון ש"ח


אחרית דבר

קיימת התאמה בן שיטת נתיבי ישראל להצעת החוק

עצי ענק נכרתו , רוב העצים רחוקים מהכביש וכריתתם לא נדרשה למען ביצוע כביש.

שיטת מניפולציה נוספת -דורשת את כריתתם למטרה "סביבתית "

אין אישור עבודה ואין תקציב, וכלל לא מתבצעת עבודה-כמעט לכל אורך הכביש

קשה לא להבין כי העצים לכאורה נמכרו מראש והיגיע זמן מימוש החוזה. ( סחר בעץ מתבצע בחוזים עתידיים)

מי יכל למכור את העצים ?

מע"צ " ? בעת אישור התוכנית ב 2004 ?

מי קיבל כסף על העצים ששייכים לציבור ?

איך קשור אורי אריאל ? שר החקלאות האחראי בעת הקמת המניפולציות .

מה חלקם של אור לחקלאות /אור מספסופה/ אורי גיזומים האחים תשובה ?


בדבר אחד אין ספק - חברו להם גורמים מסוימים כדי לכרות עשרות אלפי עצי ענק לאורך הכבישים ,

בהקמת המניפולציות לוקחים חלק עמותות וארגונים ועובדי ציבור .


בתמונה 3 -מחירון עץ להסקה (12)


בתמונה 4 לוח אקליפטוס 50/32/3.5 = 300 ש"ח- ל 4.8 ק"ג .( טון - 1000 ק"ג לחלק ל 5 = 200 יחידות לטון. )

200 יח' כפול 300 ש"ח = 60,000 ש"ח לכול טון ( 14 )


קישורים והערות [1] בנובמבר 2018 נעשו מניפולציות לביטול ומחיקת הגנת העצים – ללא סמכות . ( 1.1 ) השר האחראי ב 2018 אורי אריאל.(משנתו של אריאל נאמרה ברבים ב 2016 : אין צורך להגן על העצים בחוק)

(1.2 ) התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי רשיונות כריתה משרד החקלאות 11.2018

סעיף 50.2.2 : חוות דעת = רישיון כריתה

"ביטול הצורך בהגשת בקשה לרישיון כריתה אחרי קבלת היתר הבנייה וחוות דעת "

"– כאמור, הרגולטור(פקיד היערות) יהיה מעורב בשלב הבקשה למידע תכנוני, ולא בשלבים מאוחרים יותר"

"...בשלב המידע התכנוני הרגולטור ימסור לעורך הבקשה, יחד עם חוות הדעת, רישיון כריתה "

סעיף 50.2.3 - רישיון כריתה 10 שנים. "הארכת תוקף חוות הדעת של הרגולטור בשלב התכנון ל-10 שנים "

[2] חוק התכנון והבניה 83 ג [3] בקשת מידע נתיבי ישראל ותשובות מפניות הציבור: אין אשרת דרך/היתר

(3.1 ) אור לחקלאות זכה במרכז, הזוכה ישלם לנתיבי ישראל 505 ש"ח לכל עץ , הכסף מיועד לנטיעת עצים. [4] חוק התכנון והבניה 83 ג ( ג) " היו בשטח התוכנית עצים בוגרים לא יאשר וסד תכנון את התוכנית בטרם שקל את הגנתם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים " [5] נהלים ותקנות הנובעים מסעיף החוק : סקר ערכיות עצים , נוהל מבא"ת תנאי סף סקר עצים [6] מכרז 39/19 קישור מכרז 39 /19 כביש 65 נתיבי ישראל כריתת אלפי אקליפטוסים

( 8.1 ) תיקון סעיף 83 ג (ג) ביטול נוסח קיים = ביטול הגנת העצים על ידי מוסדות התכנון

( 8.2 ) תיקון סעיף 15 ב 1 בפקודת היערות.

(8.3 ) בהצעת החוק סעיף 1 - הערר והפרסום למשך 60 יום . הערר קשור לרישיון הכריתה , ולכן בהתאמה לתיקן סעיף 83 ג (ג) רישיון הכריתה והערר - יהיו לפני הפקדת תוכנית תב"ע - כלומר לפני גל דיון במוסדות התכנון.

(8.4) תיקון סעיף 92 , תוכנית לדיון בהפקדה - תציג את העצים על פי החלטת פקיד היערות ברישיון הכריתה .

(10) בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 - מחליט משרד החקלאות לקצר תהליכים ולתת בכל בקשה לחוות דעת- רישיון כריתה

כלומר - הוא מבטל את הצורך באישור מוסד תכנון לפי סעיף 83 ג (ג). לפגיעה בעצים בשטח התוכנית.

לפני השינוי היה צורך בהיתר בניה / אשרת דרך - אישור מוסד תכנון לשלב ביצוע בתוכנית.

(11) תחקירם רבים לכביש 65 - נתיבי ישראל :

(13) גודל העצים רוחב הגזע וגובה כתוב בסקרי העצים. מקטע דברת עד צומת גולני חולק ל 3 מקטעים = 3 סקרי עצים.


Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page