top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

קרן נטיעות ? או הכשרת הטיית הכספים (ח"כ להב הרצנו הצעת חוק 2 )


24.11.2021

"קרן נטיעת עצים" בהצעת חוק לתיקון פקודת היערות 2 של ח"כ להב הרצנו-(שידור חוזר ומחמיר לביטול החוק ופגיעה בציבור ובעצים )

מוצע להקים קרן כלכלית לנטיעת עצים

אחד ממקורותיה הכספיים של הקרן – תשלום הפיצוי בגין כריתת עצים מכל הארץ.

אסור לתת לזה לקרות. נפרט את המשמעויות והסיבות


בכמה נקודות על קרן הנטיעות בהצעת החוק של להב הרצנו

 • הוצאת הנטיעות מהרשות המקומית לאינטרס כלכלי ארצי

 • הכשרת הסטת הכספים המיועדים לנטיעות -להוצאות אחרות .

 • כתוצאה מהכשרת הסטת הכספים- ביטול חובת נטיעות בתמורה לכריתה

 • הקמת אינטרס כלכלי ארצי (נוסף) לניהול עצים ( כסף גדול)

 • ביטול השקיפות =ניתוק הקשר והמידע לתושב- בן כריתה לנטיעת עצים .

 • מחיקת הוראת סעיף החוק בעורמה (הנטיעה לא מקומית כנדרש)

 • ביטול האחריות של הרשות (נותן הרישיון)-כלפי תושביה כהוראת החוק -לנטיעת עצים

 • פגיעה במצבת העצים המקומית ובאיכות חיי התושבים. ועוד

 • פגיעה במהות סעיף החוק- לאסור פגיעה במלאי העצים הקיים. ולחייב את שימורו.

 • הבדיחה העצובה - "אחריות משרד החקלאות" .לא מסוגלים להגן עצים ולא על הוראות החוק .

החוק הקיים- פקודת היערות החכמה

פקודת היערות החכמה קבעה כי יש לטעת עצים שווי ערך לכריתת העצים .

בהתאמה למהות החוק: העצים הם "צורך ציבורי לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית"(15 ג)

"הנטיעה החליפית" באותו מקום היא חלק בלתי נפרד מתנאי רישיון הכריתה ( נוסח החוק הערה 1 )

ואם לא ניתן לנטוע עצים במקום --ישלם היטל כספי

ההיטל הכספי לא מבטל את חובת הנטיעה בגין כריתה, כי אם מעביר את האחריות לנטיעה לרשות ומעניק לה תקציב ייעודי לכך.


כריתת עצים- פגיעה באדם וסביבתו.

כל אדם שנכרתו בסביבתו הקרובה העצים- מכיר את ההשפעה הרעה המיידית על איכות החיים!

כספי הפיצוי נועדו לנטיעה מקומית ספציפית - לטובת הסביבה הנפגעת מהכריתה.

עץ בן 50 שנה המצל על חצי רחוב-יחייב נטיעה משמעותית והשבת איכות חיי התושבים ( צל ,חמצן, בע"ח , בעלי כנף, מיסוך)

החובה בפיצוי זה -נועדה גם להגנת העצים הקיימים , כשיקול נוסף המסייע להקטנת כריתת העצים.

ואילו הסטת כספי הפיצוי לקרן ארצית= ניתוק מוחלט בן הכריתה לנטיעה "כלומר אין פיצוי נופי וסביבתי לכריתת העצים. ומדובר בעשרות ואף מאות מליוני ₪ בשנה שהיו אמורים להוות פיצוי לעשרות אלפי כריתות העצים." ישראל גלון ( 6 )


נטיעת עצים -עניין עירוני/ מקומי

תשתית העצים- חלק חשוב מאוד בניהול העירוני/ המקומי.

אופיו יחודו של מקום קשור תמיד בעצים, שלד היסטורי וגם השקעה בעתיד .

התושבים רואים בנטיעת והגנת עצים את השקעת הרשות בהם ובסביבתם ובאיכות החיים.

קרן הנטיעות מבטלת את ההוראה הישירה לרשות-ומסיתה את האחריות, ומכשירה הסטת הכספים.

כלומר- מנציחה את הפגיעה הנגרמת מכריתת עצים ספציפית.


הכשרת הסטת הכספים

הצעת החוק : "מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשם נטיעה של עצים חדשים, שמירה על עצים נטועים ומניעת פגיעה בהם.." (3)

זו לא הוראת החוק! כי אם הכשרה של הפרת החוק והסטת הכספים.


על הסטת הכספים כתב ישראל גלון :. ( 6 )

".נטיעות בפרויקטים של העירייה במקומות בהם במילא הרשות הייתה אמורה לטעת עצים ולא לקחת זאת מתקציב ערך חליפי. הנושא מחייב בדיקה ומעקב יסודי.."

"בחלק מהרשויות פקידי היערות העירוניים הפכו את הערך החליפי ל"קופה קטנה" של פקיד היערות ברשות בניגוד לחוק."

"מימוש הערך החליפי מחייב תיאום של היזם עם הרשות על מיקום מימוש הערך החליפי באתר או בסביבתו. .. כסף ממקבלי רישיונות הכריתה לעירייה או להעביר כסף ל משתלה לזכות העירייה. כסף זה מסומן ..לצורך נטיעות עצים. זו אינה רוח החוק. מאחר והשימוש בכסף זה היה אמור לפצות את הסביבה בה ניכרת העץ בנטיעות של עצים משמעותיים ואיכותיים, ובבתי גידול איכותיים "


ההתעלמות מהחוק

הקרן מוקמת כדי לתת מענה לכשל של האגף

הוראות החוק – נדרשת נטיעת עצים מקומית בתמורה לכריתה [1]

ברישיון כריתה יש לכתוב את הוראת הנטיעה החליפית .או היטל כספי

בדוח השנתי לרישיונות כריתה של משרד החקלאות- יש לכתוב גם את נטיעה החליפית או ההיטל הכספי. [2]

(האגף מקבל דוחות שנתיים מכל פקידי היערות ומפרסם את הדוח )

הכשל :

רישיונות כריתה של פקידי משרד החקלאות ( פקידי יערות אזוריים) לא כתוב פיצוי נופי או היטל.

בדוחות שנתיים של משרד החקלאות לא כתוב הפיצוי או ההיטל הכספי. של כל הרשויות

תלונות על הפרת הוראות החוק -לדיווח ופרסום לא זכו למענה


נטיעה חליפית לכריתה -אינטרס כלכלי של כל אדם.

לכריתת עצים ללא נטיעה מקומית -משמעות כלכלית ישירה לאדם.

הכריתה =ביטול הצל על בניין/אדמה/מדרכה/כביש= הגברת החום המקומי וביטול המיסוך נראות ורעש, התוצאה הישירה-כליאה בחללים ממוזגים, מיזוג 24/7 - מגביר עוד את החום והלחות המקומית מפלטות המזגנים, פחות הליכה ברגל, פגיעה במסחר מקומי , פגיעה בחיי קהילה, וההכרח במיזוג אויר -כתנאי בסיסי לחיים. יותר מוניות/מכוניות /נסיעות ממוזגת


המעגל האכזרי של בעלי האינטרסים לשאיבת כספים

אי קיום הוראת החוק =מעגל אכזרי :

גנבת כספו של כל אדם לפתרונות ממוזגים המגבירים את הפלטות הלחות החום הצריכה והדרישה ,

גנבת כספי ציבור - למען עוד תשתיות ועוד פתרונות "אקלים"


אינטרס כלכלי זר לאינטרס הציבורי

כסף גדול מאוד נובע מכריתת עצים חסרת תקדים, וביטול החובה לנטיעה מקומית והסטת הכספים .

מאחורי הקלעים בעלי האינטרסים - סוחרי העץ, כורתי העצים, חברות בניה ותשתיות ,והלוביסטים בשרותם הפועלים בדרכים רבות. .


האינטרס הכלכלי הישיר של קרן נטיעות :

 • "בעלות" על העצים - מפעל נטיעה וכריתת עצים כמו קק"ל. ( סחר בעץ )

 • הבטחת מלאי "סחורה" =עצים כרותים(ציבוריים) וחיזוק השיטה חוזים עתידיים /מכירת רישיונות כריתה. (הצעת החוק של ח"כ להב הרצנו - בכמה דרכים תורמת לכך) .

 • מפעל אינטרסים משכורות ועוד .

 • מוקד רווח וניהול בעלי מקצוע

 • אינטרסים של בעלי ההון תמיד ימצאו ביטוי במוסד ארצי

 • אינטרסים של "חברות ממשלתיות"/פרויקט לאומי - הן כורתות העצים הראשיות - וכך ביטול ההוצאה= הנטיעה, תוצג כאינטרס ציבורי לחסכון כספי ציבור.(עוד על החברות 6 )

לניפוח אינטרס כלכלי זה תהיה משמעות-בהחלטות פיצוי בהיטל כספי במקום נטיעת עצים מקומית הכרחית.


הפתרון לכשל ולמחדל -הוא נאמנות לחוק

יש לבצע את הוראות החוק בפשטות ובשקיפות:

ברישיונות כריתה - שקיפות פיצוי הנופי ובהיטל הכספי

פרסום דוח שנתי בכל עיר ומועצה – על רישיונות הכריתה ונטיעה חליפית מיקום וסוג העצים.

דוח היטל כספי ההפקדות והשימוש בכספים לנטיעות עצים.

דוח שנתי משרד החקלאות - כנ"ל


קרן נטיעת עצים - למה לפגוע בחוק ?

לקרן נטיעות זו או אחרת אין קשר לפקודת היערות.

ואין לפגוע בנטיעה חליפית מקומית באחריות עירוניות/מקומית


אם החוק היה מתקיים

נטיעת 30,000,000 עצים - כנגד 1,000,000 ברישיונות כריתה

מיליון עצים נשלחו לכריתה ברישיון - מאז המניפולציות מאז 11.2018 .

אך אילו התקיימו הוראות החוק היו ניטעים כ 30,000,000 עצים במקומם .

שקיפות נדרשת בחוק- והיינו מודעים לכך.

העצים של נטיעה חליפית - הם בנוסף לנטיעות עירוניות ואחרות

כמה עצים ניטעו בנטיעה חליפית ?- פקיד היערות הממשלתי לא יודע .

כמה עצים כתובים ברישיונות ובדוחות כנגד מיליון עצים? - כנ"ל. הוא לא יודע.


האם שמעתם קריאה מפקיד היערות האחראי לקיום החוק - שלא מתבצעת נטיעה כחוק? -נאדה .

האם שמעתם ממנו צעקה והתראה על כריתת מיליון עצים ? נאדה , ההפך- הוא עסק בהסתרת המידע .

ופרסם בכל פורום 40,000- 50,000 עצים נכרתים בשנה .

כשחשפתי אותו -( תודה אביב לביא) אמר להגנתו : התכוונתי לעצים בעיר/בתכנון ובניה .

אופס - בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 הוא מציין : 225,0000 עצים לשנה בתשתיות ובניה


לוביזים נגד הציבור -בשרות בעלי האינטרסים הכסף הגדול:

בקואליציה פועלים ללא לאות להכשיר את המניפולציות "לבטל את החסם הסביבתי "

החסם הסביבתי : אנחנו והעצים שלנו והחוק .

נציגיהם בכל מקום ! כולל בקבוצות להגנת עצים ! בעמותות וארגונים .וכעת בקואליציה

תפקידם להחליש את האמת ולהביא " לפשרות "

מי שאמור להגן על החוק ומונה מכוח החוק זה פקיד יערות


הגנת העצים לא משתפרת- היא רק נפגעת בהצעת החוק

כמו קרן הנטיעות- גם הפרסום/ והערר בהצעת החוק -אינו מדווח על מהות השינוי בדברי ההסבר!

איננו זקוקים ל 60 יום פרסום והגשת ערר כאתנן על ביטול הגנת העצים על ידי מוסד התכנון וביטול 3 ארכאיות הגנת העצים .


הערות ומקורות :

נספח סעיפי החוק פקודת היערות

( 1 ) נטיעה חליפית

15 (ב) ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית); סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמור; לעניין קביעת מועד הנטיעה יביא בחשבון פקיד היערות, אם ביקש זאת מבקש הרישיון, את מועדה של שנת שמיטה.


(2) דוח שנתי

25א. מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מיום 31 במרס, דין וחשבון בדבר רישיונות לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו-15(א), ויפורטו בו, בין השאר, מספר האילנות והעצים הבוגרים שכריתתם הורשתה, מיקומם, זהות מקבלי הרישיון, תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום היטל כאמור בסעיף 15א(ב), והסיבות להתרת הכריתה או ההעתקה; הדין וחשבון יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד.


סעיף ב הצעת החוק

3 ) הצעת חוק לתיקון פקודת היערות : קרן נטיעות

"הקמת קרן לנטיעת עצים 15ב.(א) מוקמת בזה קרן לנטיעת עצים במסגרת המשרד לחקלאות ולפיתוח הכפר (בחוק זה – הקרן).(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשם נטיעה של עצים חדשים, שמירה על עצים נטועים ומניעת פגיעה בהם..(ג) בפעילות הקרן הנוגעת לנטיעת עצים חדשים, תשאף הקרן לקדם נטיעת עצים במקומות בהם נכרתו עצים וכן נטיעת עצים בשטחים עירוניים.(ד) הקרן תפעל למימוש מטרותיה בהתאם לתכנית רב-שנתית שיאשר השר, ובין היתר באמצעות סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן, לרבות לרשויות מקומיות. (ה) השר, בהסכמת שר האוצר והשר להגנת הסביבה, יקבע את סדרי הפעלת הקרן ותפקידיה.(ו) כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 15א, הקצבות מתקציב המדינה, תרומות וכל מקור אחר שנקבע לפי דין ; (ז) תקבולי הקרן ינוהלו במערכת הכספים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת סעיף תקציבי מיוחד ונפרד; כל תקבולי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד, ויוצאו לפי הוראות השר בהסכמת שר האוצר; חשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעביר להנהלה או למי שהיא תקבע לעניין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה.


הערות [1] נספח סעיפי החוק [2]נספח סעיפי החוק [3] פקודת היערות סעיף 15(ג) [4] פקודת היערות סעיף 15 א (א)

(5)תכנון מוטה כריתת עצים חברות ממשלתיות נתע נתיבי איילון ונתיבי ישראל לא למען מטרות תוכנית המקור . מאז 11.2018

שבילי אופניים הוצמדו על שדרות העצים לאחר שהפרויקטים קיבלו אישור ולא כחוק לפני אישור מוסד התכנון. כריתת עצים בערים ובקרבתם מרקיעת שחקים(6 ) ישראל גלון 8.2020 .המחדל הנוכחי בהגנת עצים בישראל. מכתבו של ישראל גלון ( המכתב נשלח לשר אלון שוסטר והמנכ"ל נחום איצקוביץ ולא זכה לכל התייחסות , כמו כל העוולות והמחדלים וביטול החוק עליהם דיווחנו לשר הנ"ל ולמנכ"ל -המתרחשים באופן חמור במהלך 3 מערכות בחירות. עד אז. )


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page