• אוסי בנימין

כריתת עצים למען שבילי אופניים - למה ואיך הוצמדו שבילי אופניים לתחב"צ

מדוע להצמיד את שביל האופניים לרק"ל/נת"צ ?


ברחוב ראשי/מסחרי צפוף ועמוס - מוטה הולכי רגל ותחבורה ציבורית - שבילי אופניים מייצרים חיכוך מסוכן ומיותר.

ברחובות אלו - יש משמעות כבירה לצל העצים הותיקים והחד פעמיים .


הממשלה קידמה פרויקטים לרק"ל/תחב"צ -בלב הערים ולצידי העצים הגדולים ביותר. באזורים מוטה מסחר ומוטה הולכי רגל. לטובת הציבור. הפרויקטים אמורים להתבצע לרוב על הכביש הקיים.


ניפוח הפרויקט על ידי החברות הממשלתיות -גורם לכריתת עצים עצומה ,חסרת תקדים, לא לצורך פרוייקט המקור ,


כיוון ששבילי האופניים הוצמדו לפרוייקט רק לאחר שקיבל אישור - וכמעט כל הכריתות הן לצרכי שביל אופניים

זו ממש עברה על החוק !

תכנן מוטה כריתת עצים מכוון ויזום על ידי אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי


שאלת מיליון הדולר:

מי החליט להצמיד את שבילי אופניים לנתיבי תחבורה ציבורית /רק"ל ?

מי החליט להגביר את החיכוך ולסכן את משתמשי הדרך ?

מי החליט לכרות את העצים למען שבילי אופניים ?

אין לכך החלטת ממשלה אין דיון ציבורי בועדת כנסת, והתשובה הרווחת" זו המדיניות" (?)


"גיבש המדיניות "

גיבוש המדיניות נעשה על ידי שכירי העמותות, יזמים, ארגונים ובעזרת עיריית תל אביב – כאמור ללא שיתוף ציבור , תוך רמיסת ערכים עירוניים סביבתיים וציבוריים והתעלמות מדרישות התושבים .


מועד גיבוש המדיניות : בארבע מערכות בחירות , משילות נמוכה , העדר ועדות כנסת, ולכן המדיניות כתובה בנוסח - דפי מסרים וסיסמאות- לא מבוססי תכנון בהתאם להוראות החוק- ולא מבוססי דיון ציבורי שבוצעו ללא שיתוף וללא שקיפות. תוך רמיסת זכויות הציבור והתעלמות מכל דין.


"קואליציה לתחבורה "


שכירי העמותות ואחרים ישבו על שולחנה של עיריית תל אביב לגיבוש המדיניות –(בעוד הציבור הורחק במודע וביודעין מגיבוש המדיניות) [1], הגדילה לעשות עמותת ישראל בשביל אופניים –בעודה מייצרת שינוי מהותי בתכנון , (ובכך מייצרת רווחים משמעותיים לקבלנים ואחרים )

-לא טרחה העמותה לדווח לרשם העמותות על פעילותה, על הכספים שקיבלה ועל ניגודי עניינים/ביקורת/ כנדרש. ( הוגשה תלונה על כך לרשם העמותות- לא התקבלה תשובה- והנזק כבר נעשה ) ( 2 )


עברה על החוק ב"גיבוש מדיניות" שבילי האופנים .

חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג) :

" היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא ייתן מוסד תכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים " [2]

כלומר- לפי החוק :

בטרם התקבל אישור לפרוייקט נדרש מוסד תכנון לבחון את תכנון שבילי האופניים -

ואת הכריתה המוגברת הנדרשת עבור עבור שבלי אופניים .

עברה על החוק:

שבילי האופניים הוצמדו - במיוחד על נתיב העצים- רק לאחר שהפרויקטים קיבלו אישור .

( מוסד תכנון לא היה מאשר את השחתת הרחובות הראשיים וכריתת כל העצים )

אישור פקידת היערות - סותר את הוראות החוק, ! לפקיד היערות אין סמכות מעל מוסד תכנון

אישור ועדת ות"ל - עברה על החוק! פרוייקט נת"ע עבר תהליך תכנון ואישור חוקר והתנגדויות הציבור - ללא שבילי אופניים מתוכנן על העצים ! כל אישור בדיעבד - אינו חוקי ! - ות"ל מתעלמת מהוראות החוק באופן שיטתי !


1. הפרויקטים לתחבורה כולל נת"ע - -נבחנו ואושרו על ידי מוסדות תכנון -וכאמור מתבצעים על הכביש

נת"צ, רק"ל , נת"י החברות קיבלו את הפרויקט -. ללא דרישה לשבילי אופניים. (כולל מהיר לעיר נתיבי איילון)

שבילי האופניים הוצמדו לאחר קבלת הפרויקט. הם תוכנית מוטת כריתת עצים.דוגמאות לכריתות למען שבילי אופניים :


מהיר לעיר כפר סבא, נת"צ מסוכן וכריתת עצי הרחוב הראשי למען שבילי אופניים


ערר נת"ע -324 עצים- קו ירוק- סוף רחוב ראול ולנברג ת"א (סוכות- 22.9.2021)


משברים ורווחים, עיריית ת"א-יפו וישראל בשביל אופניים


ערר נגד כריתת עצים למען שביל אופניים רוקח - עיריית תל אביב


שכונת הדר יוסף , כריתת חורשה ועצי רחוב, ללא זכות לערר. 10.2019


ערר רישיון כריתה 03-2887 , 44 עצים רחוב ארלוזורוב, מקטע: ויצמן עד אבן גבירול


כריתת עצים רחוב שיטריתגיבוש מדיניות שבילי אופניים : עמותות "מחליפות" את התושבים:


קואליציית ארגוני תחבורה בר קיימא :עיריית ת"א יפו בשת"פ עם עמותות. תכנון נגד רצון התושבים


מיטל להבי מסרבת להכניס תושבים למפגש בנושא שינוי המדיניות לתחבורה וחניה בעיר תל אביב יפו.


אין אדם. אין טבע. ואין דין. קול העמותות ולא קול התושבים, השיטה של חולדאי ולהבי


מיטל להבי- סגירת 13 "מדרחובים " בתמיכת העמותות וללא שיתוף ציבור


עיריית תל אביב בשת"פ עם עמותות, במקום דיון ושיתוף עם תושבי יפו


משברים ורווחים, עיריית ת"א-יפו וישראל בשביל אופניים


מתכננים תחבורה או מתכננים פקק ? עיריית נת"ע תל אביב יפו.פוסטים אחרונים

הצג הכול
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים