top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

דרישה לביטול רישיון כריתה לא חוקי לאקליפטוס ענק והיסטורי, שכ' ימין משה ירושלים02.317


4.8.2022

לכבוד

ד"ר ארז ברקאי

פקיד יערות ראשי, מנהל אגף יער ואילנות, משרד החקלאות

שלום רב,

נגד כריתת אקליפטוס לשימור מחמיר בימין משה ירושלים, הוגש ערר בדחיפות (נספח א ) .

ראשית אבקש להודות על הקפאת הרישיון.


מהברור עולה שרישיון הכריתה לא חוקי, ולכן נדרש לבטלו באופן מיידי.


1. פקיד יערות הנפיק רישיון כריתה מידי - רישיון הכריתה נכנס לתוקף באותו יום בו הוגשה הבקשה(4.7.2022 ) ללא פרסום להתנגדות הציבור באתר האינטרנט, 14 יום לפני כניסה לתוקף.

הנפקת הרישיון בניגוד להוראת החוק:

"מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה שניתנו לפי סעיף זה יפורסם טרם מועד כניסתם לתוקף של הרישיונות, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או באתר האינטרנט של פקיד היערות שנתן את הרישיון האמור ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד היערות שנתן את הרישיון" [1]

2. לטענת פקיד היערות, פמ"י [2] ביקשו לכרות עץ בסכנת קריסה, לכן הנפיק רישיון כריתה מידי.

אולם, לא נעשה סקר מקצועי, ולא נעשתה כל תוכנית מקצועית לטיפול בעץ כנדרש.

3. אבקש מפקיד יערות ראשי -לא לעבור לסדר היום, נוכח התעלמות בוטה של פקיד יערות מהחוק ומנהלים. פקיד היערות מונה כדי להגן על העצים "ע"פ הפקודה"- פקודת היערות[3]


4. תנאים להנפקת רישיון כריתה [4]

"הליך בחינת הבקשה והנפקת הרישיון פקיד יערות ייתן רישיון לכרות או להעתיק עץ, אם שוכנע כי מתקיימת אחת או יותר מהנסיבות הבאות: 4.2.1.1 העץ מהווה סכנה בטיחותית משמעותית ומידית לאדם או לרכוש ולא ניתן למנוע את הסכנה באמצעים סבירים אחרים (כגון תמיכה טכנית, טיפול אחר או גיזום להפחתת משקל וסיכונים) " (נוהל פקיד יערות חדש 4.2.1.1)


ראה תיאור העץ וחוות הדעת (נספח א ) -לא נעשה כל ניסיון למנוע את "הסכנה" .

ולא קיימת "סכנה ברורה מוחשית ומידית " המצדיקה את כניסת רישיון לתוקף מיד עם הנפקתו.


5. הנפקת רישיון כריתה מידי ופרסומו [5]

"פקיד היערות ינפיק רישיון מידי, ללא פרסום באתר האינטרנט עבור בקשות לכריתה לפי סעיף 4.2.1.1 ורק במקרים בהם קיימת סכנה ברורה, מוחשית ומידית. היתר הכריתה ייכנס לתוקף מיד עם הנפקתו, פקיד היערות ינמק החלטתו וידאג לפרסומו באתר האינטרנט, ולתיעוד מלא של העץ (כולל תמונות) טרם כריתתו. (נוהל פקיד יערות חדש 4.2.6)"פקיד יערות ידאג לפרסומו באתר האינטרנט טרם כריתתו "

רישיון הכריתה יצא ב 4.7.2022 ולא פורסם עד היום באתר העירוני כהוראת החוק והנוהל.


6. תומך ומחזק את הסעיף, השופט רם וינוגרד בפסק דין עת"מ 45410-10-19

דווידק סיקסק ואח' נגד פקיד היערות אזור ירושלים ואח'(24.11.2019 )


ניתן לקרא בפסק הדין, סעיף אחר סעיף, שפעולותיו של פקיד היערות בניגוד לחוק ולנהלים,

התעלמותו של פקיד היערות במתן הרישיון בימין משה – חמורה שבעתיים לאור פסק הדין.

7. הגורם המכוון לדברי השופט וינוגרד ,זו עיריית ירושלים. "מאחר שאין חולק שהמשיב ביצע את פעולותיו במסגרת תפקידו בעיריית ירושלים, ומהתגובה שהיגישה עולה כי בעשותו כך נהג בהתאם לדרך בה סבורה העיריה שהיה עליו לפעול" [6]

לדאבון הלב, הפקרות מוחלטת עולה מהמרדף הנואש של הפעילים בעיר להגן על העצים הבוגרים ברחובות ובשכונות, הנכרתים במתקפה חסרת תקדים, כריתה לא מידתית, לעיתים ללא רישיון, תכנון מוטה כריתה, והשחתת עצים שיטתית, הזוכה לגיבוי וזחיחות של הניהול העירוני.


8. בל נשכח לרגע-כריתת והשחתת עצים אובססיבית- אופייני לתרבות נחותה ו/או מושחתת.

ולא נשכח שהעצים הכרותים הם סחורה. סחורת יקרה הניתנת במתנה לכורתים וסוחרי עצים.

השחתת עצים ומניפולציות אחרות- הן הדרך להבטיח את קבלת הסחורה.


9. דיני הגנת עצים מצוינים למדינת ישראל, ההתעלמות מהם היא בגידה בציבור וגרוע מכך.


לסיכום

נדרש לבטל את רישיון הכריתה בימין משה, יצא בניגוד לחוק, לא פורסם כחוק

עץ אקליפטוס בן 120 שנה, עץ היסטורי לשימור מחמיר, ראוי לטיפוח, גיזום מקצועי השגחה וניהול איכותי.

הציבור זכאי להגנת העצים כהוראת החוק.

את הזעזוע שאחז בתושבים ניתן לקרא בנספח ב מכתבה של שרה סופר

ובנספח ג- מכתבו של ערן עזריאלי

באופן טיבעי תושבים מבקשים תשובה מראש העיר ואינם יודעים שהסמכות האחראית

היא פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות במשרד החקלאות. באחריותו רישיונות הכריתה ובסמכותו לבטל את רשיון הכריתה שיצא בניגוד לחוק.

בכבוד רב

אוסי בנימין

צבא הגנה לעצים

מכותבים:

ישראל גלון, ערן יזרעאלי, שרה סופר ימין משה, פרופ' שישינסקי ימין משה ועוד

קבוצות נאמני עצים ירושלים, תל אביב, חיפה קריות, רמת גן, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, בנימינה גבעת עדה, פתח תקווה סירקין, שדה נחמיה, נתניה, סובב כינרת, משגב, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, טבריה, מעלות תרשיחא, נוף הגליל , רמת הגולן, מצפה רמון, אילת.

פרסום לציבור -בלוג צבא הגנה לעצים

נספח א - עררערר על החלטה לגבי רישיון כריתה מספר 02-6708 דחוף 3.8.2022

הרישיון לא פורסם באתר העירוני. לא ניתנו לציבור 14 יום להגיש ערר !

השטח לגביו הוגשה הבקשה: מלכי 7 ירושלים . גוש: לא רשום חלקה: לא רשום

העצים המוגנים שאושרו לכריתה והעתקה : אקליפטוס המקור -1 ( בתמונה )

הסיבה בשלה הוצאה הבקשה לכריתה : מחלת עץ. ריקבונות בבסיס הגזע סכנת קריסה

הנימוקים להגשת הערר : עץ בן מעל 100 שנה, רוחב גזע 1.50 מ'

עץ אקליפטוס היסטורי לשימור מחמיר ראוי לטיפול מקצועי, טיפוח ותמיכה.

ב-ימין משה, העץ פרט בנוף ההיסטורי.

העץ חיוני, מלבלב, חסון ובעל רוחב גזע משמעותי. לא נראו ריקבונות בבסיס הגזע

ולא חל בו כל שינוי בשנים האחרונות.

העץ ראוי לטיפול מקצועי והשגחה.

עץ בו זיהתה העירייה מחלה, כל שכן עץ ותיק וייחודי, ראוי לטיפול איכותי.

אם חוששת העירייה מקריסה- יש לבצע תמיכה, ואף גידור ושילוט : "עץ לשימור מחמיר בטיפול"

לעץ המרשים לא ניתן כל טיפול, ולא בוצעה עבורו כל תמיכה.

את העץ ביקר ישראל גלון , אגרונום מנוסה מאוד. הוא מכיר את העץ ולא רואה בו כל שינוי .

אבקש לעצור בדחיפות את הכריתה.

"לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו..." (פקודת היערות 15 א)

כיצד נשקלה תכלית הבקשה ע"י פקיד יערות, אם לא נשקלו כל ערכי העץ כאמור?

ד"ר ברקאי, יש לעצור את הכריתה בדחיפות.

וכן, לדרוש מהעירייה פרסום רישיון כחוק, ושקיפות בתסקירים ובפרוטוקולים של הטיפול בעצים.

זכות הציבור להגנת העצים כחוק.


נספח ב

שרה סופר ימין משה ( תקציר)

נדהמתי אתמול לדעת שעץ האקליפטוס העתיק והמפורסם ברחוב מלכי ייכרת מחר, יום חמישי.

זהו עץ ענק יפיפה ועתיק, שלא טופל בצורה מקצועית בשנים האחרונות, "מצבו הנוכחי רעוע "לטענת פמ"י.

דיברתי עם ישראל גלאון, אגרונום מומחה ויערן ראשי, שאמר שניתן להציל את העץ וגרום לכך שלא יהיה מסוכן. במשך השנים לא טיפלה חברת פמ"י כראוי בשימור העץ, המנכ"ל טוען שהעץ מסוכן לציבור ופותרים את הבעיה בכך שהוציאו צו כריתה...

אתמול לבקשתי, שלח לי ישראל יפת , מנכ"ל פמ"י, רישיון שקיבלו לביצוע הכריתה, ונבצר מאתנו לערר

נאמר לי מגורם מוסמך שרישיונות כאלה מאושרים בקלות, הציבור לא מיודע עד שהמסור עולה ואין מה לעשות יותר.

מדברים היום הרבה על שימור עצים, והנזק האקולוגי הכבד...

פניות נשלחו לראש העיר ...

בברכה

שרה סופר


נספח ג

ערן עזריאלי

הערות [1] פקודת היערות סעיף 15 ב [2] פיתוח מזרח ירושלים [3] הגדרת פקיד יערות אזורי /עירוני "מינוי פקידי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם, לקביעת טופס הרישיונות, מועדם ותנאיהם" פקודת היערות 26 א. [4] נוהל עבודת פקיד יערות חדש סעיף 4.2 [5] נוהל עבודת פקיד יערות חדש סעיף 4.26 [6] פסק הדין האמור סעיף 18.

1 Comment


Unknown member
Aug 05, 2022

אני עדה להרבה עצים על אם הדרך כשהם יבשים או מוזנחים. יש הרבה אבן בירושלים וראוי לשלב בה גם הרבה עצים להוסיף מראה יותר רך ולספק אגב כך הצללה ועוד יתרונות.

פעם ילדי גנים ובתי ספר היו יוצאים לנטיעות בו״ו בשבט ונלוותה לכך חוויה לימודית וחינוכית. כיום, הם מקבלים משהו שדומה לצמח, כלאחר יד.

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page