top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

דיון בעץ האקליפטוס ימין משה- טינה לעץ, דוח סיכונים וניהול עירוני בעייתי

21.8.2022

לכבוד ד"ר ארז ברקאי

פקיד יערות ממשלתי , מנה אגף יער ואילנות.

שלום רב .


"אני לא ביקשתי לכרות את העץ... אני לא יודע למה טוענים שאני ביקשתי לכרות את העץ"

אלו דבריו של השכן בעת הדיון( 15.8.2022 ) ובשיחה שניהלנו טרום הדיון.

הופתענו לגלות את מכתב ההפחדות הנסתר ששלח, בו לא שיתף את כל משתתפי הדיון.

לצערי, אין זו אלא עוינות אישית כלפי עץ ותיק, הנטוע במקום עשרות שנים לפני שהשכן רכש את ביתו.


כך מתאר השכן במכתבו את משתתפי הדיון :"...דומה למערכת הלחצים (הפתולוגית) שהביאה לאסון הר מרון (2021) שבו נהרגו 45 אנשים ו 145 נפצעו" השוואה מצמררת, והאשמה חמורה מאוד– שאינה עולה בקנה אחד עם מה שהתרחש בדיון.


"פאוזי אמר לי שאם העץ נופל הוא מרים לי את כל הבית" אמר בדיון השכן על נציג העירייה. האם יתכן שהשכן ומשפחתו נתונים להפחדה מעובדיי עריה /ו או החברה המנהלת את השכונה, פמי ?


במרכז הדיון - מחדל של עיריית ירושלים -עץ היסטורי בריא וחסון -לא זוכה לטיפול בשכונה לשימור.

בדיון נוכחנו בחוסר מקצועיות ואף התעללות בעץ שלא טופל.

1. הם לא טרחו לפתוח פתח לגזע (שכנים מדווחים על גפן עתיקה ועצים נוספים שזוכים להתעללות דומה)

2. הם הפסיקו את הגיזום המקצועי. העץ לא נגזם ולא טופל תקופה ארוכה.


תמונות מ 12.2020 -עדות להזנחה. משקל כבד לענף מימין הרחוק מהגזע (הענף הזה נפל ב5.2022 )

צילם ערן עזריאלי .


מול ההזנחה המסוכנת- ניכר כי העץ מתנהל בתבונה. באורח פלא, הענף הכבד ניתק בשעת לילה, ונפל לחצר ללא סיכון חיי אדם. האם לא ראוי להודות לעץ החכם?


בדיון טען האגרונום העירוני-קיבלתי "דוח סיכונים" בו כתוב שהעץ מסוכן ויש לכרות את העץ.

האומנם? האגרונום התעלם מהכתוב בדוח. ומתעלם מהעדר טיפול בסיסי בעץ.


את הדוח זכינו לראות רק לאחר הדיון.

בדוח הסיכונים ההמלצה לכרות לצד ייעוץ כיצד לשמור על העץ : "לפרק את החיגור בצוואר השורש, לאפשר לעץ מקום להתרחבות הגזע.. גיזום.. הפחתת משקל.. מעקב.."(זה בסך הכל-טיפול מקצועי בסיסי בעץ, אותו דרשו כל משתתפי הדיון. )

אילו היה קיים סיכון אמיתי היתה המלצה לקשירת ענפים, ותמיכה/אורתופדיה ,אך זה לא נזכר בדוח.


מעניין שהסוקר מתעלם מכך שמדובר בעץ היסטורי בשכונה לשימור מחמיר, הסוקר לא מדווח לעירייה על ההזנחה וחוסר טיפול מקצועי בעץ הוותיק.

הדוח מוכיח -העץ עצמו טיפל בהזנחתו המסוכנת. ע"י שחרור הענף, העץ כעת מאוזן ואין סכנת נפילה.


הטיעון של הסוקר לכריתת העץ-"עלויות גיזום גבוהות" לכן הוא "ממליץ לכרות מטעמי שלום הציבור".

הסוקר מתעלם מנהלי החוק. המלצתו לכריתה בניגוד לתנאים לקבלת רישיון כריתה הכתובים בנוהל:

"העץ מהווה סכנה בטיחותית לאדם ולרכוש ולא ניתן למנוע את הסכנה באמצעים סבירים אחרים (כגון תמיכה טכנית, טיפול אחר או גיזום להפחתת משקל וסיכונים)" (נוהל פקיד יערות 4.2.1.1 )


פקיד יערות ירושלים-לא נכח בדיון (הנפיק רישיון מידי, לא חוקי, ללא ערר ופרסום לציבור)

מנהלי האזור מטעם העירייה ופמי-לא הצליחו לתת כל הסבר להזנחה והעדר טיפול וגיזום


רבים וטובים השתתפו בדיון

הוכחנו שהעץ הענק והוותיק - לא זוכה לגיזום מקצועי תקופתי. לא זוכה לטיפול בסיסי.

החוק והנהלים לא נשמרו כמפורט בקובץ. בדיון התברר שהמצב גרוע בהרבה, זלזול בציבור ומגמתיות.

ישראל גלון, אגרונום, המכיר את העץ 50 שנה, הבהיר שהעץ בריא וחסון, ונטוע היטב, נדרש גיזום בסיסי, ופתח במדרכה לגזע. לדבריו לא נדרשת קשירה ולא תמיכה. גלון הזכיר את פסיקת בית משפט נגד עיריית ירושלים, במקרה דומה. פסיקה ממנה מתעלמת העירייה.

רק לאחר הדיון ראה גלון את הדוח של הסוקר וכתב: "הערכת הסיכון של העץ אינה מדויקת כלל.

אין לעץ ריקבון פעיל. העץ לא טופל. מצב הנטייה של העץ באותה זווית לפחות 40 שנה. לא נעשה מעקב נטיית העץ מספר פעמים כדי לבחון תנועה.

אכן יש צורך לטפל בעץ באופן מקצועי ולעקוב אחריו.

חשוב לציין שהעץ מופיע באתר עצי מורשת של משרד החקלאות, כעץ מורשת הראוי לשימור, וכן בסקר עצים קשישים בירושלים משנת 2013. סקר שבוצע על ידי חל"ט ומשר החקלאות פקיד היערות "

ערן עזריאלי תרם ידע היסטורי רב, ומר יוסי עזרא בן משפחתו של נוטע העץ השתתף והפליא בחוכמתו.

עוד טענו לטובת העץ- ציפי רון יקירת העיר, אברהם מרדכי מורה הדרך הוותיק, הדס עפרת יו"ר הנהלת מינהל קהילתי גינות העיר, שכנים. ונאמני עצים חרוצים

העץ הענק הוכיח בדיון שהוא בריא, יציב, חסון ומלבלב.


על רקע הדוח והדיון , אבקש בדחיפות לבטל את רישיון הכריתה.

יש לדרוש מהעירייה דיווח תקופתי על טיפול מקצועי בעץ


בכבוד רב

אסנת בנימיןComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page