• אוסי בנימין

אמנה בן לאומית לצחיחות וכריתת עצים השתלטה על שטחי ישראל

אנשי אמנת המגוון הביולוגי בישראל לא מאמינים בעצים. הם כורתי עצים, מאמינים בצחיחות למען כמה בעלי חיים קטנים.

מה יעלה בגורל ילדינו - לאור השתלטות האמנה על שטחי המדינה .

האמנה מנוהלת ע"י פורום בן לאומי.

רשות הטבע והגנים אימצה את האמנה ומנהלת את שמורות הטבע לפי תאוריית האמנה - ובניגוד לחוק שמורות הטבע.

רט"ג מנהלת את כל השטחים בארץ על פי תורת האמנה הזרה.

אגף מגוון ביולוגי החברה להגנת הטבע השתלטו על ועדות וכופים את תורת האמנה הזרה- לא לנטיעת עצים, וכן לכריתה. העצים הגדולים בישראל עוברים הכפשה שיטתית כתירוץ לכריתה.

את תורת האמנה להעדפת צחיחות - מימנו בכספים זרים.

בתמונות הכל ברור : ירוק אפור וצהוב בניהול אמנה בן לאומית למען צחיחות בישראל.

צבע ירוק - שטחי האמנה (רט"ג ) . אפור - בקרוב שטחי רט"ג . צהוב על פי תורת האמנה

שטחי הענק נסגרים לציבור , הכל "למען המגוון הביולוגי" -אלו כמה מיני בעלי חיים קטנים שקיבלו את שטחי מדינת ישראל .

האמנה הבן לאומית כבשה שטחים גם במדינות שכנות. ראו את מצרים והחיבור לשטחי ישראל.

הטבע נסגר לציבור ונפתח לבעלי אינטרסים זרים ( כלכלים, לאומיים ) שרואים במדינת ישראל רק "מעבר בין יבשות"

שיטת האמנה הבן לאומית (הסותרת את הוראות החוק ) השתלטה על כל שטחי צה"ל, ומחנות צה"ל בהם העצים הגדולים ביותר, סחורה במיליארדי שקלים למען בעלי אינטרסים מספקת האמנה הבן לאומית,

את הפגיעה בציבור, באקלים, בחיילים- אף אחד לא סופר, האמנה מספקת סיסמאות " שמירה על המגוון הביולוגי תפטור את בעיות האקלים"


ומי הם מיני בעלי החיים הקטנים שקיבלו את שטחי מדינת ישראל?

ששש זה סוד - אנשי האמנה לא מפרסמים מי המינים , ומה ההצדקה להוביל לכריתת עצים למענם ולמנוע נטיעה.

משרד הגנת הסביבה מסרב לענות ולפרסם מידע אמין. השרה להגנת הסביבה אחראית על האמנה


שיטת האמנה ותובנותיה הנאצלות ( העצים בארץ הם זרים ופולשים.. ) השתלטה על עצי הענק לצידי הכבישים. דיל לביטול החוק עשתה נתיבי ישראל עם אנשי האמנה . הם החליטו שהסיסמא הסביבתית שלהם תהיה : מנקים את המדינה מזרים ופולשים..

התוצאה: כריתה מאסיבית של עצי ענק ( מיליארדי שקלים ) ומעט מאוד נטיעה - כי הצחיחות עדיפה לדעת אנשי האמנה

האמנה נועדה לאינטרסים כלכליים/לאומיים/אחרים של גורמים שונים. במצג שווא סביבתי

אנשי האמנה ללא ידע מיקצועי וללא הבנה - נותנים ייעוץ לכריתת עצים ( פולשים וזרים בעיניהם בלבד- ללא מחקר ותוך התעלמות מידע מיקצועי. ) וייעוץ לנטיעת עצים, חסר כל הבנה. בחינה מיקצועית של הייעוץ ההזוי שלהם העלה שהם יוצרים בעיה גדולה .


מטרת אנשי האמנה להכחיד את הידע המקצועי . השרה להגנת הסביבה מאפשרת להם את הפגיעה הזו בציבור.

אנשי האמנה ללא בושה מתעלמים מדיני הגנת העצים ומחוק שמורות הטבע.

הנה ידע שחייבים להשתיק ולהכחיד לדעתם :

מניעת תהליכי מידבור

כוחו של הייעור: שיפור האקלים, עצירת סחף, העשרת מי תהום והשבחת נחלים

חשיבותם של העצים והיערות במשבר האקלים- מדען קק"ל ד"ר דורון מרקל

חשיבותם של העצים, תועלות מדעיות לעצים ויערות לאדם לטבע לסביבה ולאקלים

"מקלחת יער" כבר ניסיתם? כך הטבע ימנע מכם את המחלה הבאה

בשביל היער טיול עששיות ביער אדם תיירות גולן


וזו אחת התוצאות של כריתה אובססיבית : בעלי חיים אומללים מחפשים מחסה מים ומזון ונמלטים לאזורי חקלאות ומגורים, ואז יורים בהם לפי אותה שיטה של האמנה הטבע כולו הוא משאב תפוקות ומסחורות :

רישיונות רט"ג -הוצאה להורג של עשרות אלפי בעלי חיים בשנה -דיון בועדת הפנים והסביבה.photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים