top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אמנה בן לאומית לצחיחות וכריתת עצים השתלטה על שטחי ישראל

עדכון: 19.6.2022

תכף בחירות...

דע את האויב הפועל נגד הציבור ונגד החוק. כמה מהם "פרשו" בשקט...

וכמה מהם בממשלה ובכנסת.


אנשי אמנת המגוון הביולוגי בישראל לא מאמינים בעצים. הם כורתי עצים, מאמינים בצחיחות למען כמה בעלי חיים קטנים.

מה יעלה בגורל ילדינו - לאור השתלטות האמנה על שטחי המדינה .

האמנה מנוהלת ע"י פורום בן לאומי בו פועלים בקלות אינטרסים שונים

"ישראל היא מעבר בן שלוש יבשות " זה הייעוד שרואה הפורום הבן לאומי בשטחי המדינה הקטנה שלנו.

קל לראות את האינטרסים של רוסיה וסין שעיסוקם המרכזי הוא שינוע סחורות.


רשות הטבע והגנים אימצה את האמנה למרות שהיא סותרת את חוק שמורות הטבע . וסותרת את פקודת היערות

רשות הטבע והגנים -מנהלת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים -לפי תאוריית האמנה ויעדיי הפורום הבן לאומי.

למעשה רט"ג ושותפיה "הסביבתיים" מנהלים את כל השטחים בארץ על פי האמנה הבין לאומית. באמצעות וועדות התכנון.

אנשי האמנה :

רט"ג + החברה להגנת הטבע אגף מגוון ביולוגי + משרד הגנת הסביבה פקידים ב משאבי טבע + טבע ביז ( איחוד של שלושתם)

הם השתלטו על ועדות וכופים את תורת האמנה הזרה: לא לנטיעת עצים, וכן לכריתה.

העצים הגדולים בישראל החשובים כל כך לחיינו -עוברים הכפשה שיטתית כתירוץ לכריתה. וכן איסור נטיעה/צמצום נטיעה.

תורת האמנה בישראל: העדפת צחיחות , הכפשת הייעור . העדפת הכריתה ואף יחס חיובי ומכיל להצתת השרפות ..

לטענתם " השרפות טובות לטבע "

במפות הכל ברור שטחים בניהול האמנה ירוק אפור וצהוב על פי תורת האמנה ובניהול על של הפורום הבן לאומי.


צבע ירוק - שטחי האמנה (רט"ג ) . אפור - בקרוב שטחי רט"ג . צהוב על פי תורת האמנה

שטחי הענק נסגרים לציבור , הכל "למען המגוון הביולוגי" מי הוא המגוון הביולוגי ? -אלו הם כמה מיני בעלי חיים קטנים שקיבלו את שטחי מדינת ישראל . למענם סוגרים את השטח לציבור . למענם כורתים עצים ומונעים נטיעת עצים.

האמנה הבן לאומית כבשה שטחים גם במדינות שכנות. ראו את מצרים , הקטעים הכהים "שמורות טבע " בניהול אותה אמנה הבינלאומית..

והחיבור לשטחי ישראל.

הטבע נסגר לציבור ונפתח לבעלי אינטרסים זרים ( כלכלים, לאומיים ) שרואים במדינת ישראל רק "מעבר בין יבשות"

שיטת האמנה הבן לאומית לצחיחות וכריתת עצים- (הסותרת את הוראות החוק ) השתלטה על כל שטחי צה"ל, המתפנים והחדשים ומחנות צה"ל בהם העצים הגדולים ביותר נכרתים

סחורה במיליארדי שקלים נמסרים לבעלי אינטרסים,

האמנה הבן לאומית בעזרת "שיטה" להכפשת העצים ולהכפשת הציונות - מובילים לכריתת עצים

את הפגיעה בציבור, באקלים, בחיילים בבעלי החחים אף אחד לא סופר,

מערכת הביטחון כולה וראשי מערכת הביטחון בעיקר בניהול נחות ומביש, הסותר את החוק המתקדם בישראל.

הכחדת המשאב החשוב ביותר , המשאב שבנה את כוחה של ישראל.

זו לא אמנה סביבתית - זו אמנה אכזרית ופוגענית לגזל שטחי המדינה ,

מערכת הביטחון העגומה שלנו נותנת לזה יד.

האמנה מספקת סיסמאות הזויות " שמירה על המגוון הביולוגי תפטור את בעיות האקלים"

ולמען המגוון הביולוגי(כמה בלי חיים קטנים) יש לשמור על צחיחות לכרות את העצים ולא לנטוע ..

שכירי העמותות, התלויים לפרנסתם בכספים ואינטרסים זרים - מפמפמים את הסיסמאות המוזרות.

במפות : (ירוק בהיר -יערות קק"ל, כל כך מעט מהם .. ובדרום הם לא קיימים. אנשי האמנה השתלטו על קק"ל, קק"ל ויתרה על דרום הארץ.


ח"כ אלון טל -מנציגי האמנה האסרטיביים ביותר ( עוד לפני שהיה ח"כ..) מטרתו לבטל את חוקי ישראל - ולהפוך את האמנה הפוגענית למנהלת את קבלת ההחלטות בישראל. "למען המגוון הביולוגי שהיה כאן מימים ימימה " לטענתו .( הציונות והעצים שניטעו כאן 100 שנה- לא מקומיים לדעתו ) לא במקרה ח"כ טל מטיף לישראלים להגביל את הילודה ולהצטופף.. ..כי את רוב שטחי המדינה הוא לא רואה כשטחים השייכים לציבור..


67% משטחי המדינה צחיחים ויש מי ששואף למסור אותם לאינטרסים אחרים..

ומי הם "המגוון הביולוגי" ? מי הם מיני בעלי החיים הקטנים שקיבלו את שטחי מדינת ישראל?

ששש זה סוד - אנשי האמנה לא מפרסמים מי המינים , ומה ההצדקה להוביל לכריתת עצים למענם ולמנוע נטיעה.

משרד הגנת הסביבה מסרב לענות ולפרסם מידע אמין. השרה להגנת הסביבה אחראית על האמנה


בינואר 2020- בעת משילות נמוכה בין בחירות 2 ל 3 - ביצעו אנשי האמנה מחטף ! עברה על החוק !

הם מחקו את דיני הגנת העצים ומחקו את הגדרות החוק שמורות הטבע והגנים מתוכנית המתאר הענקית -תמ"א 1 .

והטמיעו במקומם את תורת הפורום הבין לאומי של האמנה הבינלאומית .

עוהדי ציבור בכירים משתפים פעולה עם העבריינות הזו - חלקם נהנים מאוד מכבוד ויקר ..

ההשתלטות של שיטת האמנה באמצעות : "מסדרונות אקולוגיים" בהם ובשטחים הפתוחים צריך כמה שפחות עצים

הטענה במילים פשוטות : המגוון הביולוגי מינים נכחדים ונדירים זקוקים לצחיחות ולא רוצים צל

ומה עם האדם? ובעלי החיים ? והחקלאות והאקלים ? הפורום הבינלאומי לא מעוניין בהם כאן.

כי הפורום הבן לאומי רוצה אזורי מחסני ענק ואזורי מעבר סחורות : ישראל היא מעבר בין שלוש יבשות

שיטת האמנה ותובנותיה הנאצלות: העצים בארץ הם זרים ופולשים..

האמנה הזרה השתלטה על עצי הענק לצידי הכבישים. אנשי האמנה נתנו הוראות ל נתיבי ישראל : להתעלם מהחוק ו"לנקות את השטח מזרים ופולשים ! לצורך ביצוע עברות על החוק -נתיבי ישראל מחקה את הליכי החוק מההוראות למתכננים שלה , והחליפה אותם בשיטת האמנה בכדי להוביל לכריתת מקסימום עצים.

נתיבי ישראל מנקה את השטחים "מזרים ופולשים" (בניגוד לחוק) במרחק מהכביש כריתה שיטתית מאז סוף 2018 .ואף "זכתה" בפרס בינלאומי, על הכחדת עצי הענק בארץ, על הכחדת הציונות ורמיסת החוק ופגיעה בציבור.


פקיד יערות ראשי יודע מה קורה , מתעלם , ואף מסייע בדרכו ושיטתו , אין מה להתפלא הנ"ל קיבל הכשרה על פי תורת האמנה ולא על פי החוק. בטרם הוצנח לתפקידו , עידו מובטח...

אנשי האמנה הם עבריינים המבטלים את דיני הגנת העצים ואת חוק שמורות הטבע .

הכסף הגדול מגן עליהם .

דיל לביטול החוק עשתה נתיבי ישראל עם אנשי האמנה הפועלים על פי הוראות פורום בין לאומי ונהנים מכספים זרים.


התוצאה: מילארדי שקלים מעצי הענק שלנו לבעלי אינטרסים - והכספים לא בדוחות הכספיים...

התוצאה : חום , מדבור , דחיקת בעלי החיים, יוקר המחיה מאמיר .

האמנה נועדה לאינטרסים כלכליים/לאומיים/זרים

העבריינים מציגים מצג שווא סביבתי ( בידיעה מלאה של השרה להגנת הסביבה )

אנשי האמנה ללא ידע מיקצועי וללא הבנה - נותנים ייעוץ לכריתת עצים ( פולשים וזרים בעיניהם בלבד- ללא מחקר ותוך התעלמות מידע מיקצועי. ) וייעוץ לנטיעת עצים, חסר כל הבנה. בחינה מיקצועית של הייעוץ ההזוי שלהם העלה שהם יוצרים בעיה גדולה .


מטרת אנשי האמנה להכחיד את הידע המקצועי . השרה להגנת הסביבה מאפשרת להם את הפגיעה הזו בציבור.

אנשי האמנה ללא בושה מתעלמים מדיני הגנת העצים ומחוק שמורות הטבע.

הנה ידע שחייבים להשתיק ולהכחיד לדעתם :


וזו אחת התוצאות של כריתה אובססיבית : בעלי חיים אומללים מחפשים מחסה מים ומזון ונמלטים לאזורי חקלאות ומגורים, ואז יורים בהם לפי אותה שיטה של האמנה הטבע כולו הוא משאב תפוקות ומסחורות :4 comentarios


Ori Shefer
Ori Shefer
05 jul 2023

מאד אוהב עצים

מאד מעריך את עבודתך למענם

מוצא שהמאמר הזה מאד אמוצינאלי ושם אוייב מטרה לא נכונה בעליל.

הבעיה היא במרחק האדם מהטבע, מהפשוט, מהאיטי. הבעיה היא ברמת חינוך, קשב ושיח שצונחת ופונה למקומות חשוכים. האמנה הזו היא אינה הבעיה. להפך

Me gusta

Shoshi Herscu
Shoshi Herscu
01 jul 2023

תודה על המאמר.

כל זרועות הממשל פועלות נגד האדם והחי במדינה....

Me gusta

limor shelhav
limor shelhav
29 jun 2023

אוי אוסי יקרה,

כמה קשה לראות את כל זה

כמה קשה עם הטפשות הזאת

וההרס העצמי של העולם !!!

הלוואי שיתעוררו יותר אנשים

וביחד המודעות לעצים תעלה

ותשנה את הרס העולם

עד להחלמתו !!!

Me gusta
Shoshi Herscu
Shoshi Herscu
01 jul 2023
Contestando a

זה לא הרס עצמי. זה מכוון מגופים בינלאומיים. :(

Me gusta
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page