top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

פשע סביבתי (ריווחי) וביטול הגנת העצים כחוק-יוכשר בתקנות והפחתת רגולציה

פשע כלכלי , הונאה וגנבת חוק –אותם מנסים להכשיר באמצעות "הפחתת הנטל הרגולטורי"

"מינים פולשים" מוצג בדוח 2017 כברור ומובן מאליו. אולם הפך לשיטה כרתנית למחיקת החוק.

הרגולטור (החדש בעת דוח RIA) מסתיר/ לא מודע ל " גנבת סמכות " הכרתנית והמתעלמת

מהחוק של המשרד להגנתת הסביבה והגופים מטעמו.

כידוע - הגופים המקצועיים לנושא המחקר ואיקלום העצים בסמכות ובאחריות משרד החקלאות .

הגהנ"ס מתעלם מהם, ומוביל כריתה חסרת תקדים בטענת " עצים פולשים" של העצים הגדולים ביותר בארץ- כריתה בהיקפי ענק, ללא בחינת ערכי העצים והגנתם כחוק, וללא נטיעה חליפית כנדרש בחוק . בהטעיה מוצג לעיתים הטיעון "צרכי בניה/סביבתי " לרוב מדובר בהטעיה.

9 מיני העצים המוצגים כמינים פולשים בדוח 2017 RIA - המקובלת (פחות או יותר)על מש' החקלאות .

ובוועדה המייעצת ישבו ישראל גלון- פקיד יערות האחראי מקצועי ,עד 8.2016 וחגי שניר מנהל האגף ופקיד יערות ראשי עד 2016.

ההגדרה לא נעשתה כדי לפתור מרישיון כריתה ולא כדי לפטור מנטיעה חליפית (יגלון בצו אילנות 9.21)

הרגולטור החדש ב 2017- בהתעלמו מגופי הידע המקצועיים ומעבודתם של פקידי היערות הראשיים ב 2008 ועד 2016 - התיר את כריתת העצים הגדולים ביותר לרט"ג [1]-ללא צורך בעמידה בהוראות החוק. רט"ג (המשרד להגנת הסביבה ) מצידם- והעניקה ייעוץ "סביבתי" לכריתת עצי ענק - כאוות נפשה לגורמים רבים. מחוץ לשמורות הטבע.

הגנת הסביבה , חלט ורט"ג – מסתמכים על אדם אחד בלבד – "יועץ הגנ"ס " שכתב מאמרים וספרים ,

בהם נקב בצמחים ועצים פולשים –על דעתו.

ללא מחקרים מקומיים- ובהתעלם מההגדרה שהוא עצמו כתב (המחייבת מחקר מקומי) – כתובים עצי ענק כפולשים ומזיקים. פשעם של עצים רבים שהם " עושים צל " ואז "מינים מקומיים ( שרוצים צחיחות ) לא יצמחו.. זאת בהתעלמותות מהגדרות העצים כחוק- ובהתעלמות מערך חליפי ו ערכי העצים לציבור.

רטג חלט והגנת הסביבה – "לא טרחו" להעמיק בידע ומתעלמים מדיני הגנת העצים. ואילו וספריו ומאמריו–הם התורה על פיה הם מובילים את כריתת העצים. עוד נמצא שהם מכוונים את התכנון על כריתת עצים רבים ומשמעותיים – ושומרים על אזורים צחיחים ( שום קולמן וחצי עכבר רוצים צחיחות)

הכריתה הנרחבת ללא כל הוכחה מחקרית – שהעצים החשובים כל כך לקיומנו אכן פוגעים באי אלו יצורים. ההפך הגמור הוכח במחקרים מקצועיים.


מדובר בהון עתק שהעניקה החבורה לסוחרי העץ במתנה . מדובר בהון עתק שנגזל מהציבור .

מדובר במחיקת חוק – ללא סמכות על ידי הרגולטור , הגנה"ס , חל"ט ורט"ג .


בדוח RIA 2017 – באופן מפתיע-מקור המידע היחיד של הרגולטור : ספרו של היועץ להגנת הסביבה

בתוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי- רישיונות כריתה 11.2018 –2 הרגולטורים נותנים היתר עקרוני להרחבת ביטול רישיון כריתה באמצעות פטנט " מינים פולשים" ללא הגרת עצים, וללא גבול.

השר לשעבר אלון שוסטר הבין את המידע- והתחיל ולעצור את הפשע "משרד החקלאות מעולם לא ויתר על סמכותו להגדרת עצים כפולשים" משרד החקלאות מעולם לא הכיר באקליפטוס כעץ פולש "[2]


השרה זנדברג והשר פורר – מתעלמים מהמידע .

השר פורר – מתעלם וממשיך בנחישות בנסיונותיו לבטל את הגנת העצים כחוק.


[1] נוהל עבודה חדש רט"ג – 2017 ארז ברקאי : מותרת : כריתת עצים פולשים" ללא כל מסנן והגדרה. [2] עמדת משרד החקלאות : אקליפטוס לא עץ פולש. קישור בבלוג

אקליפטוס לא עץ פולש - קישור בבלוג

משרד הגנת הסביבה חלט ורט" ג ביטלו את הגנת העצים- נתיבי ישראל קשור בבלוג

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page