top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

לקדם את הייעור החקלאי

22.7.2021

לכבוד

ח"כ רם בן ברק


הנדון : הצעת חוק החקלאות פ/ 898/24 - הייעור והעצים ומשבר האקלים.


ברכות על הצעת החוק להכרה בחקלאות הישראלית כערך לאומי.


נפל פגם בהגדרות הצעת החוק, הייעור הציבורי איננו חקלאות.

העצים ובפרט ביערות -ממתני ההתחממות היחידים, מעכבי ומווסתי משבר האקלים אין שני להם באזורנו הנמצא על סף מדבר.

עלינו להרחיק את האינטרס הכלכלי מהעצים ביערות, בשמורות, בגנים, בחורשות, לצידי דרכים ובערים.


עתיד החקלאות תלוי בכמות העצים הנטועים בארץ,

ככל שהמגזר החקלאי אינו מעוניין להפוך לנטל כלכלי על אזרחי ישראל במשבר האקלים- עליו להכיר בערך העצים.


הצעתי :

תוספת לחוק החקלאות : הייעור החקלאי

יש להתיר ולעודד נטיעת עצים בתחום ובגבול החלקות.

• נטיעת עצים בגבול החלקה כשוברי רוח, עוצרים וממתנים את סופות החול והאבק.

• נטיעת עצים בגבול החלקה מפחיתה את משמעותית את החום ומייצרת חמצן.

• נטיעת עצים בגבול החלקה, מגבירה חלחול מי הגשם, ממתנת הצפות.

• נטיעת עצים בגבול החלקה , לספיחת חומרי ההדברה ומניעת פגיעה בבריאות הציבור.

• נטיעת עצים צופנים כאקליפטוסים תבטיח חיי החרקים, והדבורים והשבחת הגידולים.

• נטיעת עצים בשטחים חקלאיים, תקטין את סכנת המידבור ותפחית קרקעות עקרות

• כריתת עצי הייעור החקלאי- ככריתת מטע מישקי . תפוקת העץ- חקלאית. רווח לחקלאים.

המלצתי על אקליפטוס המקור העץ סתגלן לשינוי אקלים , להצפות וזרימת מים וגם לתנאי יובש ,

העץ בעל צימוח מהיר, ולכן כלכלי , ריבוי גזעים המתחדשים לאחר כריתה ,

גובהם הרם וכניסת קרני השמש אינו פוגע בגידולים העץ אינו עץ פולש - ואינו פוגע במינים ממקומיים ועל כך מחקרים וסקרים.


הערותיי להצעת ה חוק,

1 . יש לבטל בסעיף הגדרות לחוק: לרבות ייעור

• תכלית הייעור איננה גידול חקלאי ולכן תפוקת העץ מייעור אינה תוצר חקלאי.

• תכלית הייעור: צרכי ציבור

• תכלית הייעור איננה מסחרית .

• פקודת היערות עוסקת בממשק הייעור

• כורתי עצים וגוזמים אינם חקלאים.


2 . משאבי הטבע -בסעיף ההגדרות, יש לבטל .

3 . חי וצומח -בסעיף ההגדרות, יש לסייג, חי וצומח שנועדו למטרה חקלאית בלבד.


בכבוד ובברכה

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים ישראל

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page