top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצתת שרפות יער ולא משבר אקלים- יש הוכחות

בכל שנות החקירה, אין אף לא שרפה אחת ממשבר אקלים. הצתות זה הגורם העיקרי
חקירות 2019

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page