top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

השר דיכטר וח"כ יעקב אשר ביטלו חובת רישיונות כריתה למאות אלפי עצים

27.6.2023
מאשרים פטור מרישיון כריתה למאות אלפי עצים בשנה בצו יערות פטור מרישיון דיכטר 2023

מתעלמים מהעובדה שצו היערות הנ"ל בוטל על פי חוק בספטמבר 2021 - ע"י אלפי אנשים+ ארגונים.

שלחנו לשר הקודם פורר את הוכחת הצורך הציבורי לא לבטל רישיונות כריתה בהתאם להוראת החוק (פקודת היערות סעיף 15)


השר דיכטר קידם את הצו פטור מרישיון לוועדת הפנים והסביבה- עם מסמכי הטעיה ומצג שווא וללא הוכחת הצורך הציבורי.(התעלם מהחוק) והתעלם מהמידע על דוח RIA (2017 ארז ברקאי) מגמתי ולא על פי דין ( הדוח הוא הסיבה להחלטת הוועדה הממליצה לשר לתת פטור מרישיון)

ח"כ יעקב אשר יו"ר ועדת הפנים והסביבה אישר את הצו יערות פטור מרישיון כריתה בעזרת מסמכי הטעיה ומצג שווא והסתרת הצורך הציבורי- לא לבטל רישיון כריתה. ובהתעלמות מבישה מהמידע הרב המצוי בידי הוועדה בניהולו מ 2022

הועדה בניהולו של אשר סרבה לאשר לי להגיע לדיון והעלתה כחומר רקע רק מסמכי הטעיה ומצג שווא

ח"כ יעקב אשר הצביע בעד . רק הוא בעד, אדם אחד מוחק אלפי אנשים ומוחק חוק! ונגמר. "הועדה " אישרה צו היערות פטור מרישיון כריתה , למיליוני עצים- ויותר מהצו - הנ"ל אישר הונאה ומחטף ענק

ח"כ יוראי להב הרצנו, נמנע - לא התנגד ולא יצא מהוועדה - ובכך איפשר לח"כ יעקב אשר לאשר את צו היערות פטור מרישיון כריתה

הונאה מחטף ענק בועדה הפרטית של יעקב אשר, אישרה נוסח אחר ומנופח המכפיל פי 3 כריתת עצי ענק בפטור מרישיון כריתה

ערב ליפני הדיון נוספו מפות בהם נצבע שטח ענק בצבע ירוק בו פטור מרישיון כריתה לכל עצי הפיקוס סובב כינרת עמק בית שאן ועוד שיטחי ענק - פיקוסים כריתה חופשית ללא רישיון עצי ענק באזור זה

ארז ברקאי פקיד יערות ראשי - יושב שם, מקדם את ההונאה - יודע שזה בניגוד לחוק - והוא ממשיך.

הפועל בניגוד חמור להגדרת תפקידו בחוק.

רט"ג השותפים להונאה - לא מכירים בחוקי המדינה : פקודת היערות וחוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע


ראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר לא מבין מה הוא עושה?

כך מחזקים את אירגוני הפשע -הם ניזונים מכסף שחור והעדר כל תעוד.

פטור מרישיון כריתה כולל פטור מרישיון הובלה- הכל יהיה בכסף שחור

זה לא נגמר זה רק מתחיל

חובה להפנים: פשע מאורגן מוביל את כריתות העצים


דוח RIA מגמתי וכרתני . פקיד יערות ראשי לא מכיר את החוק מתעלם מערכי העצים בחוק

"זה קשקוש מוחלט"השר דיכטר אישר צו יערות מושחת לכרות ללא רישיון כריתה מאות אלפי עצים בוגרים

יעקב אשר אישר צו יערות מושחת לכרות ללא רישיון כריתה מאות אלפי עצים בוגרים

וגלי בהרב מיארה קיבלה את כל המידע עוד בתקופת פורר שר בניגוד עניינים חמור בכריתת עצים וסחר בעץ שמטרתו לבטל רישיונות כריתה למאות אלפי עצים בוגרים .

יעקב אשר והשר דיכטר הגשימו את חלומו של פורר : מאות אלפי עצים לכריתה ללא רישיונות כריתה : קיבל את הסחורה ללא תעוד וללא דיווח . מה יקבלו השר דיכטר ויעקב אשר? שבחרו להתעלם מהוכחת הצורך הציבורי- לא לבטל רישיונות כריתה שכתבו אלפי אנשים

בושה על בושה מלא על מלאComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page