top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

280,000 עצים לכריתה בשנת 2020 , הבכיר האחראי מסתיר את המידע מהציבור

בסוף מרץ פרסם פקיד יערות ראשי- דוחות אקסאל כסיכום שנה 2020 - ללא חישוב סה"כ , וללא סה"כ כללי.

בתמונות המצורפות סה"כ כריתת עצים לפי מקומות.

מעל 280,000 עצים נשלחו לכריתה בשנת 2020. .האחראי על רישיונות כריתה הוא פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות ד"ר ארז ברקאי .

כריתת העצים הוכפלה תוך זמן קצר. ב2018 רק 140,000 עצים ברישיונות כריתה.

באופן מפתיע בוחר האחראי להסתיר את היקפי הכריתה מהציבור וממקבלי ההחלטות.

והוא עושה זאת באופן שיטתי. - ראה תמונה )

בטרם יבש הדיו על פרסום סיכום שנה 2020 (280,000 עצים) התראיין האחראי לעיתון שקוף וטען 50,000 עצים נכרתים בשנה .

חידה : מדוע מסתיר פקיד יערות ראשי את המידע מהציבור וממקבלי ההחלטות?


מקורות :

סיכום שנתי 2020 אתר משרד החקלאות

סיכום שנתי 2019, 2018 משרד החקלאות


ראיון מגזין שקוף 28.4.2021 https://shakuf.co.il/20593

כתבה ערוץ 12 " מי מרעיל את העצים של ת"א , יגאל מוסקו 1.2.2020

ועדת הפנים והסביבה של הכנסת , דיון בנושא עצים בוגרים , יו"ר הועדה ח"כ מיקי חיימוביץ . אוגוסט 2020

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page