top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תמ"א 23/א/4 תשריט חתום


בשנת 2007 הוקמה נת"ע (נתבי תחבורה עירוניים) חברה ממשלתית , במטרה לקדם את תחבורת ההמונים בגוש דן.

לטענתה -במשך 3 שנים חקרה נת"ע את הצפי, ותחזיות הגודש , למגורים ותעסוקה בגוש דן. עד 2010 שהקימה את תוכנית המתאר.

ביוני 2010 נת"ע חתמה על תוכנית ותשריט 23/א/4 במטרה לספק לגוש דן תחבורת המונים בשבעה קוי מתע"ן .

הקו האדום תוכנן בנפרד לפני כן -והוא לא חלק מתמ"א 23/א/4. ( רק תוספת לקו אדם בתוכנית זו)

הממשלה קבעה גמישות טכנולוגית לקוים ( BRT' LRT )

קו סגול מערבי -בתוך תל אביב נועד להיות תת קרקעי ( אין בו מרכזי תעסוקה ולא ברור מדוע הוא הקו הראשון שנתע מבצעת)

בתשריט ניתן לראות שהקווים נועדו לספק מענה לאזורים השונים . ולא היתה בכלל מטרה להפוך את המתע"ן למשפך לתוך תל אביב יפו.

עד שנת 2022 - נת"ע לא ביצעה אף לא קו אחד.


בתמונה- תשריט תמא 23/א/4 יוני 2010, חתום ע"י שר הפנים אלי ישי, ועל ידי נת"ע . (למטה הגדלה )

הגדלת המפה , הכותרות, החתימות, המקרא
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page