top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תגידו מה קורה במתחם כלל בנשר ?עדכון : 16.1.24

עדכוןכ 4000 עצים יעקרו ממקומם בנשר, כאילו לא קיים חוק להגנת העצים, המגן כדרכו על התושבים והטבע.

 החוק לא מעכב בניה ופיתוח.


כריתת אלפי עצים היתה סוד עד רישיון הכריתה המנופח.

תקין?

לא !

מדוע העירייה לא מתנגדת לכריתה המנופחת?

 האם העירייה לא מודעת לשלביות התוכנית?

האם אינה מכירה את סקר העצים שהבטיח כריתה עד 779 עצים

אה.. "מכירה אבל פוחדת?"

ממי פוחדת?

מכלל.. ? לא יכול להיות...

ומי יגן על זכויות התושבים ?


למה עוקרים כ 4000 עצים,

את העיוות המתחולל כאן נתקוף בערר.


 

רוב עתודות הבניה של נשר נמצאות במתחם כלל , כ 10,000 דירות יבנו בעשרות השנים הבאות.

אז תסבירו לי למה...

 למה התוכניות המפורטות מוסתרות מהתושבים?

למה ההיתר מוסתר מתושבי נשר ?   

ולמה באתר העירוני אין מידע תכנוני בכלל ?


הסתרה לא משרתת את התושבים , וחמור מזה- היא סכנה חמורה למנהל תקין ופתח לשחיתות.

אומרים שבנשר אחלה ראש עיר , לא חבל?  


לצורך הגשת הערר תרנו אחרי היתר ביצוע שקיבלה כלל.

ההיתר נסתר על תוכנית ביצוע- אליה כולנו חייבים להתייחס בבואם לכרות 4000 עצים ולהשחית את ההר – כאילו אין שלביות בתוכנית.

איה ההיתר?

אין היתר.

בעזרת הפקידות בוועדה- הצלחנו להגיע רק לתוכנית בינוי , וגם זו לא נמצאה בגוש/חלקה ולא במספר תוכנית.

למה ?

כי למישהו שכוחו רב -עדיפה ההסתרה.

וזכויות האזרחים?

לפח.   קישור להיתר התקבל לבסוף רק ממבקר עריית נשר  

כתגובה למייל ששלחתי אליו [i]

ראוי שיפעל למען שקיפות מלאה לתושבי העיר.


זה מתחיל בעצים ונגמר בזכויות קניין או במסירת המרחב הציבורי לבעלי אינטרסים.

 זה ניסיוננו המר בגוש דן.


איה 4000 העצים שיכרתו ? זה סוד כמובן

הסתרת המידע על הנעשה במתחם כלל - גם ב GOVMAP המרכז למיפוי ישראל

מספרי חלקות נעלמו מגוש הבניה המרכזי.

ההיתר ותוכנית הבינוי לא ידועים לGOVMAP

כח רב יש למישהו שמצליח להסתיר מידע מתושבי העיר ומקבלי החלטות.

לא לכבודה של עריית נשר ולא לכבוד תושביה.


זה הזמן לדרוש שקיפות מלאה מכלל

שקיפות מלאה ופרסום המידע באתר העירייה .

זו הדרך היחידה שהפרויקט הענק ייטיב עם העיר ותושביה


מתוך ההיתר : יכרתו היום אלפי עצים למען שבילי אופניים שיבוצעו בעוד שנים ארוכות .

וגם הרחבת רחוב כלניות , כריתת עצים ועוד

(בתמונה - אופי הכבישים במתחם )


היום זו ההזדמנות האחרונה -באמצעות עצירת רישיון הכריתה המנופח ודרישה לחשוף את ההיתר העצים מספרים לנו שההיתר לא עומד בקנה אחד עם מסמכי התוכנית.

 היום 2.1.2024 יום אחרון לקחת חלק בערר .  


מגנים על העצים והם מגנים עלינו מיד בחזרה

הצטרפוהערות

[i] שלום גלעד , מבקר העירייה-נשר 

למתחם כלל מכ/886 פורסם היתר לתוכנית תב"ע 

לא ניתן למצא היתר חפירה לשלב א של הבניה ( 2000 דירות) 

לא נמצאה כל עדות להיתר או לתהליך לקראת היתר באתר ועדה מקומית מורדות הכרמל או באתר העירוני. 

 

למרות זאת פורסם רישיון כריתה ענק ( יעקרו כ 4000 עצים ) 

רישיון  שלא עולה בקנה אחד עם מסמכי התוכנית בלשון המעטה. 

ועד כה- חסר כל בסיס להתייחסות. 

 

הזמן קצוב להגשת ערר - 14 יום- כולל שבתות חגים, מלחמה, הפגזות וכ' 

מועד אחרון להגשת הערר - מחר 2.1.2023 

להגשת ערר נרשמו מאות אנשים  

( רבים מתושבי נשר לא מצליחים להבין מה קורה כאן ) 

 

אבקש את תשובתך הדחופה 

היכן היתר החפירה ( קישור בבקשה) 

 

מניסיוני, ניתן ללחוץ על פקידי היערות ולהנפיק רישיון כריתה 

אולם המדד הציבורי הוא אחר,

 מנהל תקין ושקיפות הכרחיים לביצוע פרוייקט כה גדול שכבר איבד את אמון הציבור לא פעם ולא פעמיים על פי עדויות התושבים .

הערר שלנו ישלח במייל לכל הנרשמים אליו

ויתפרסם בכמה אמצעים.  

 

אנא תשובתך בדחיפות 

אשמח לשוחח 

בכבוד רב 

אוסי בנימין 

--Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page