top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שר חקלאות בניגוד עניינים-יסתיר את הסחורה, ,300,000,000 ₪ (כסף שחור)


שר החקלאות פורר-בתלונת ניגוד עניינים

בנושא כריתת עצים ומסחר בעץ( 28.3.2022)

כזכור השר מנסה לבטל רישיונות כריתה לעצים רבים[3]

בהצלבת סיכום רישיונות שנתי 2021 הממצאים חמורים.(1)


השר פורר ניסה לבטל רישיון לעצי מטע

להלן עצי מטע -בסיכום רישיונות שנתי 2021 :

35,179 עצי מטע 1-6.2021 (השר שוסטר)

198,958 עצי מטע 7-12.2021 (השר פורר)

סה"כ 226,031 עצי מטע ב 2021.


רוב המטעים עצי זית (נוח לחישוב)

33,010 עצי זית 1-6.21 (שוסטר)

165,999 עצי זית 7-12.21 (פורר)

סה"כ 199,009 עצי זית במטע לכריתה


עצי זית מבוקשים כעץ להסקה

נמכר ב 2000 ₪ לטון. [4]

(כ 2 קוב עץ זית ב-1 טון)

עץ זית לפחות 1 טון סחורה [5]


תחשיב זהיר לסחורה- 150,000 עצי זית

לפי 1 טון כל עץ

2000 ₪ ל 1 טון סחורה.

סה"כ 300,000,000 ₪.

ויכול להיות פי 3 או 4 .


השר -מבטל רישיון כריתה לעצי מטע

סחורה ב 300.000.000 ₪ בכסף שחור

סחורה ללא תעוד וללא בקרה ודיווח

השר מבטל רישיון כריתה לעצים נוספים


ראש הממשלה בנט אחראי על מינוי השרים

מתעלם ממינוי שר בניגוד עניינים.

כמוהו כל ראשי מפלגות הקואליציה והשרים.

הון תמורת שילטון = ממשלת השינוי.


וראשי הליכוד והאחרים?

למי יש ספק ? עוד חצי דקה הוא מתפטר כרגיל

יקבלו בזרועות פתוחות את סוחר העצים

שומרי הסף לא קיימים.


חידה: למה בחצי שנה של פורר נשלחו לכריתה פי 5.6 יותר עצי מטע לכריתה מאשר בחצי שנה של שוסטר ?

10.5.2022


-----------------

(1) סיכום שנתי רישיונות כריתה 2021, קובץ EXEL - גיליון 1 משרד החקלאות , עמודה H סיבה- קוד 6 +קוד 11 -עצי מטע.

קוד עץ 5337 - עצי זית-עמודה AI . סה"כ עצים עמודה AJ [2] מכתב לראשי הקואליציה: ניגוד עניינים א. ליברמן כריתת עצים וסחר בעץ [3] צו יערות ביטול רישיונות כריתה, השר פורר 9.2021 [4] פרסומים רבים . וקבוצות ווטסאפ למכירת עצי הסקה. [5] מקור משקל עצי זית :רישיונות ודוח סיכום שנה לפני 2017 =לפני תקופת ארז ברקאי (ביטל את משקל העץ ברישיונות ובדוח שנתי.)

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page