top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

רישיון כריתה: 3077 12.2019 נת"ע קו סגול


רישיונות הכריתה בעיר תל אביב יפו מתפרסמים באתר העירוני למשך ימים ספורים (עד 14 יום) ונמחקים לעד. המשמעות: העצים ברי כריתה, רישיון הכריתה נכנס לתוקף, ועיריית תל אביב יפו מסתירה את המידע מהציבור.

הגשת ערר לפקיד יערות ממשלתי נדרש לשלוח במהירות, ולטעון להגנת העצים.

הכרחי לצלם מסך של רישיון הכריתה, הסיבה: שינוי נתונים ברישיון וכמובן מחיקת הרישיון מהאתר.

המלצה חמה: צלמו את העצים. עקבו אחרי הפרסום באתר העירוני, ושתפו תושבים ואותנו ברישיונות שמצאתם.
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page