top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

קיימות=מסחר בעץ. אמנת המגוון הביולוגי לפיתוח בר קיימא=מחיקת חוקי המדינה ופגיעה באזרחיה.


הטעייה שיטתית

קיימות, פיתוח בר קיימא, ואמנת המגוון הביולוגי "כבסיס לפיתוח בר קיימא"-המונחים הוטמעו בהטעיה וללא אזכור המסחר בעץ והכוונה להקל בכריתת עצים ולהגביר כריתה -בניגוד למהות החוק.

האמנה נחותה מחוקי מדינת ישראל – אך רומסת את חוקי וערכי המדינה, ואת זכויות הציבור.

כספים זרים ורבים זורמים מעל 10 שנים למען השתלטות אמנת המגוון הביולוגי על ניהול מדינת ישראל.

כספים להכשרת רבים לפעולה וציות לתורת האמנה ופרסומיה

תוצרי ההטעיה חמורים - על ישראל השתלטה אמנה זרה ודורסנית לניהול הטבע וניהול האדם .

מצייתים לה ופועלים לאורה עובדי ציבור, שכירי עמותות ובעלי מקצוע. התלויים בה לפרנסתם.

אמנה לניהול הקרקעות והאזרחים -בעזרת דרישה לצחיחות מוגברת, דרישה לכריתת העצים הגדולים ואיסור נטיעת עצים מיטיבים.

כאן, בארצנו על סף מדבר- מדובר בפגיעה מכוונת להכחדת וכיבוש ישראל.

יעדי האמנה :"ישראל היא מעבר בין 3 יבשות" מנהלי האמנה רוצים נתיבי סחורות ומחסנים רבים.

בנימין נתניהו מקדם באסרטיביות וצעדי ענק את מטרות האמנה הזרה ומתעלם מזכויות הציבור.


קיימות [1]

המונח קיימות נוצר בגרמניה- כממשק לכריתת עצים ביערות לצורך אספקת עץ (מאות 17-18)

מטרתו להבטיח את אספקת העץ בהווה ובעתיד. העץ כחומר גלם-היה אז מקור האנרגיה וחומר הבניה העיקרי, החיוני לכל תחומי החיים.

ממשק ניהול היערות החדש לאספקת עץ ברת קיימא ע"פ העיקרון: "אין לכרות יותר או פחות מאשר תוספת הגדילה השנתית" [2]

לצורך כך פיתחו היערנים מודלים למדידת צימוח שנתי/תקופתי של העצים ביערות.

בשנת 1713 נכתבה בגרמניה תורת ניהול היער בספר שחיבר הנס קארל ואן קרלוויטץ [3]


ממשק יער מקיים וניהול בר קיימא -נקבע באירופה, המכוסה יערות עתיקים וחדשים, הנהנית מאקלים קריר מרובה משקעים, בה נחלים רבים והפשרת שלגים שנתית וקרקע פורייה עשירה בחומר אורגני.

ממשק יער מקיים הכריתה מכוונת לסוג ואיכות חומר הגלם הנדרש (ריהוט/הסקה/ עמודים) ומחייב דילול(כריתה) במחזוריות קבועה ובכמות הנקבעת ע"פ תוספת הצימוח.

ניהול והגבלת כריתה בממשק מקיים- סייע להגנת ישובים ממפולת סלעים ובוץ וסחף אדמות.


"חידוש היער לאחר דילול מכוון ליצר תנאים המעודדים התחדשות היער ע"י זריעה עצמית של מיני העצים, או נטיעה של שתילים שטופחו מזרעים שנאספו באותם בתי גידול או מבתי גידול דומים" [4]

באזורים הרוסים באירופה-ניטעו יערות של עצים מאותו מין. לטובת תעשיית העץ-החליפו המחטניים את רחבי העלים.


במקביל, התגברה ההכרה בחשיבות העצים לאיכות החיים ואיכות הסביבה, לאספקת המים, לאויר נקי לחיי הבר, לקרקע פורייה, לגידול החקלאי, לשהייה בטבע ולאיכות החיים. ונכתבו נהלים להגנת עצים ויערות.


קיימות ומסחר בעץ

לסחורת העץ מקום מרכזי בכלכלה המקומית והעולמית משחר ההיסטוריה ועד ימינו. תרבויות התעשרו בזכות העצים ואחרות נכחדו בגלל מחסור בעצים. מלחמות פרצו להגן או לגזול עצים נטועים.. עם העלייה ביצור התעשייתי גברה הדרישה לכריתה-שרפת העץ הניעה את הייצור התעשייתי.

ניהול בר קיימא של היערות הבטיח את אספקת הסחורה והפחית את הסיכונים למימוש החוזים העתידיים בהם מתנהל המסחר בעץ. חוזה עתידי נסחר לרוב בשוק הסחורות [5] .

בחוזה עתידי מוכר בעל הקרקע/בעל העצים את סחורת העץ אשר תסופק במועד ובמחיר שנקבע מראש- במהלכן בעל היערות ינטע ויטפח את העצים המיועדים לכריתה .

חוזה עתידי לסחר בעץ בד"כ עד 20 שנה. לרוב 90% מהכריתה בתום החוזה. (עץ גדול-מיקסום סחורה)


העצים בישראל מוגנים בחוק-לא נועדו לסחר בעץ.

דיני הגנת העצים:

פקודת היערות מראשית המנדט ועד ימינו -הפקודה הלכה והשתבחה עם השנים !

חוק תכנון ובניה "שימור עצים בוגרים" (חובת סקר עצים, נוהל הגנת עצים בזמן עבודות ועוד)

חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ואתרי הנצחה (כל העצים מהארץ ומחוצה לה -הם ערך טבע מוגן)

תמ"א 22 לשמירת והגדלת היערות עבור הציבור(ינואר 2020 הוטמעה תמא 22 באופן מעוות בתמ"א 1)

אמנת קק"ל 1961 . ועוד , וכן נהלים רבים הנובעים מהדין הישראלי.

מהות החוק בישראל:

הגנת עצים מקסימלית. אסור להשחית עצים. המדרגות ע"פ חוק: 1. שימור. 2.העתקה. 3. כריתה.

חובת נטיעה חליפית בכריתת עצים. חובת פרסום רישיון כריתה לציבור, חובת דוח שנתי לכל הרישיונות

הגנת העצים כ"צורך ציבורי – לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית" [6]

מהות החוק : העצים שייכים לציבור חובה לשמור עליהם כחוק. העצים לא נועדו לסחר בעץ.


קיימות והתעלמות מחוקי ישראל

בשנת 1987 הגדיר האו"ם את פיתוח בר קיימא כעונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע בצרכי הדורות הבאים.

בשנת 1992 הציג האו"ם בוועידת ריו את אג'נדה 21 לקידום פיתוח בר קיימא לצד אמנות "סביבתיות"

שר החוץ שמעון פרס חתם על אמנות בהן אג'נדה 21 ואמנת המגוון הביולוגי. האם זה רק מקרה ש "אביו (של שמעון פרס ) יצחק פרסקי היה סוחר עצים אמיד" ?

במזרח תיכון חדש וסדר עולמי חדש- של שמעון פרס – אנחנו נתינים חסרי זכויות .


אמנות בינלאומיות נחותות מהחוק הישראלי- אך הכספים הזרים לתרומות ומלגות זורמים להטמעת והפעלת האמנות- בהתעלם מחוקי המדינה!

בשנות שילטונו של בנימין נתניהו ושותפיו משה כחלון, אריה דרעי, אביגדור ליברמן, אורי אריאל ושות' נרמסו חוקי המדינה-הפקידים והעמותות מצייתים לאמנות זרות-כאילו אין חוק בישראל.

השיא בתקופת הכאוס 2019-2021 -ממשלת מעבר בניהול נתניהו-השתלטה באסרטיביות אמנת המגוון הביולוגי, ובהונאה ומרמה מחקה את דיני הגנת העצים, חוק שמורות הטבע וכלל חוקי הסביבה.

בשנת 2003 החלטת ממשלה 246 לקידום אסטרטגיית פיתוח בר קיימא [7] "שימוש מושכל במשאבי הטבע"

בשנת 2005 דוח מבקר המדינה "משרדי הממשלה טרם נערכו לאימוץ ערכי הקיימות ע"פ החלטת ממשלה "

בשנת 2010 – התנעת אמנת המגוון הביולוגי- כבסיס לפיתוח בר קיימא " בעזרת השר הצעיר להגנת הסביבה גלעד ארדן, ובהובלת קרן יד הנדיב -רוטשילד (ותכוניתה הסביבתית לישראל-) ובעזרת החברה להגנת הטבע משרד הגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

בשנת 2010- ספר "צמחים פולשים" של "יועץ" בהוצאה פרטית -ללא כל ביסוס מחקרי מקומי בו הוכרזו העצים הגדולים ביותר (המוגנים לחומרה בצו אילנות מוגנים) כעצים פולשים.

בשנת 2011 –שאול גולדשטיין מונה כיו"ר רשות הטבע והגנים-אימוץ האמנה כאילו אין חוק בישראל.

בשנת 2012 – רט"ג מוציאה מסמך הנחיות למתכנני תשתיות שמטרתו להרבות בכריתת "עצים פולשים" ע"פ הרשימה של "היועץ" (ובהתעלם מסמכות משרד החקלאות בתחום המחקר והגנת העצים)


בשנת 2013 בדוח מרכז המחקר של הכנסת נכתב "למונח פיתוח בר קיימא אין הגדרה ברורה.."

אל דאגה, בעלי אינטרסים זרים לא זקוקים להגדרות-הכספים זורמים רק למי שמציית כדי להתפרנס.

והכספים הזרים זורמים לתורת האמנה ומחיקת חוקי וערכי מדינת ישראל.

הובלת ישראל ע"פ אמנת המגוון הביולוגי הדורשות צחיחות, כריתת עצים מוגברת ואוסרת על נטיעת עצים מיטיבים בצימוח מהיר- זו אמנה ליצירת אסונות טבע, שיטפונות, ומשברי אקלים.

בשנת 2017 -ממנה אורי אריאל פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות -אשר הוכשר ע"פ אמנת המגוון הביולוגי בממשק של יד הנדיב .

בשנת 2017 השר אורי אריאל לא מאריך את צו אילנות מוגנים - זאת לאור המלצת הוועדה המייעצת לשר בניהול פקיד יערות ראשי הנ"ל ו. בוועדה קיים כעת רוב לאנשי אמנת המגוון הביולוגי - שלא מכירים בערכי העצים , ומתעלמים בקביעות מהגנת העצים כחוק ( אנשי רט"ג , חברה להגנת הטבע ומשרד הגנת הסביבה)

11.2018-נתיבי ישראל חלט ורט"ג ומשרד הגנת הסביבה - קובעים הנחיות למתכננים על פי אמנת המגוון הביולוגי בהתעלמות ומחיקה של דיני הגנת העצים ועל פי סיפרו של היועץ "צמחים פולשים"

ינואר 2020- בהובלת השר משה כחלון ודלית זילבר יו"ר מנהל תיכנון ובניגוד להוראות החוק נמחקו חוקי המדינה והוחלפו בהוראות והגדרות אמנת המגוון הביולוגי הנחותה מחוקי המדינה . הדבר בוצע במחטף לאישור תוכנית הענק תמ"א 1 - וללא חשיפה מקדימה של הונאת מחיקת חוקי המדינה והחלפתם באמנה בן לאומית לצחיחות וכריתת עצים הנחותה מהחוק

אמנת המגוון הביולוגי ביטלה בהונאה ומרמה את דיני הגנת העצים, ואת הגדרת חוק שמורות הטבע ואת תמא 22 לשמירת ופיתוח היערות, בתמ"א 1 הציבור מורחק מהטבע ( בהתאם לאמנה הזרה ) וביערות אין צורך לנטוע עצים.

דלית זילבר יו"ר מנהל תכנון מתייחסת בשלוות נפש לביטול חוקי המדינה וביטול זכויות הציבור למנהל תקין על פי הוראות החוק. כנ"ל פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות הנוכחי האמון על הגנת העצים כחוק (הוכשר כעובד ציבור בכיר ע"י יד הנדיב על פי האמנה הזרה הסותרת את החוק) .

כנ"ל מבקר המדינה הנוכחי . וכנ"ל היועמ"ש גלי בהרב מיארה.

כה גדול ורב כוחם של הכספים הזרים ובעלי האינטרסים הזרים

הפקידות הבכירה ושומרי הסף עשו יד אחת - למחיקת חוקי המדינה, ורמיסת זכויות הציבור -להגנת העצים והגנת הטבע על פי חוק .

בהונאה ומרמה הוחלפו חוקי המדינה -באמנת המגוון הביולוגי הדורשת צחיחות בישראל, המגבירה את כריתת העצים בניגוד לחוק, מונעת נטיעת עצים ומייצרת משברי אקלים סופות ושיטפונות וסחף קרקע.


אמנה גזענית הפוגעת בכוונה באוכלוסיות מוחלשות מייצרת להם משברים ואסונות תלות ועוני.

אמנה להגברת הפשיעה -לפגיעה בבדואים החשופים לסופות אבק מזהמות.

אמנה לפגיעה בביטחון המדינה, פגיעה במחנות צהל בדרום, ובדרכים ובתשתיות אליהם, פגיעה בבריאות ובשלום החיילים שינועו כברווזים במטווח בצחיחות ההולכת וגוברת בדרום.

אמנה זרה ואכזרית לניהול קרקעות המדינה וניהול וגזל אזרחיה. לטובת רווחי בעלי אינטרסים זרים וצרים, בהם שונאי ישראל, ובעלי ההון המעוניינים בנתיבי המסחר. בשטחי המחסנים ובמעברים בים וביבשה.


המטרה הראשית של האמנה הזרה נאמרת בפה מלא :

ישראל היא מפגש בן 3 יבשות. כלומר מדינת מעבר לסחורות, ארץ מחסנים .

ישראל נועדה למעבר סחורות בין 3 יבשות, כפי שהייתה אלפי שנים, מעבר סחורות בין אימפריות

ישראל לא תהיה עוד מדינה ריבונית עם חוקי סביבה וערכים תרבותיים וחברתיים רחמנא ליצלן.

ובעולם ההולך ומקצין, המנוהל על ידי בעלי ההון והפורום הכלכלי העולמי- יתגברו כל הזמן היקף הסחורות ונתיבי הסחר להעשרת בעלי ההון השולטים בעולם ומבטלים את זכויות האדם.


מחסני הסחורות ישתלטו על קרקעות המדינה -בעיקר על הדרום ועל הים, על הנמלים והמעברים.

ישראל נועדה לחזור אחורה-

זהו המזרח התיכון החדש והסדר העולמי החדש שתיכנן לנו מר שמעון פרס ומיישם באובססיביות בנימין נתניהו.- שניהם ידועים כנהנים ממנעמי ההון, שניהם מחזיקים מעצמם "בעלי חזון" אך בפועל- הם דיקטטורים -לא מכירים בזכויות הציבור ומתעלמים מהחוק.

בעלי ההון מפעילים לוביזים משומן הכולל גם נבחרי ציבור -לקידום האינטרסים הזרים ומחיקת זכויות הציבור ומחיקת החוק


על פי אנשי האמנה - צאצאנו נדרשים לא להתרבות, עליהם להצטופף ב 3 מטרופולינים- בינהם ינועו על מסילות.

הכיבוש הזר ימשיך לדחוף לילדינו דרכון אירופאי/פורטוגלי/ספרדי ופולני – רק עופו מכאן.

( כידוע- שמעון פרס הסדיר מראש גם את הדת שתשתלט על ישראל – דת הטבע המהונדס, דת הכסף)


הצחיחות והחום המוגבר ומשברי אקלים-מכוון ע"י אמנת המגוון הביולוגי .

הכספים הזרים זורמים כבר 10 שנים -למלגות ולשכירי העמותות, לכותבי תסקירים, למימון מכונים פרסומים וכנסים ולמימון "אקדמיה" המצייתת לקרנות מימון של בעלי אינטרסים . הכסף מקדם אידיוטים שימושיים ומכתיר "כוכבים" לקידום רווחיו.

אקדמיה של בורות -המתעלמת ממחקר אקדמי מיקצועי, מהיסטוריה מחקרית רבת שנים. המדירה אנשי מקצוע שלא מצייתים. הבורות מצטטת את עצמה לדעת בכל הפרסומים. אקו פוליטיקה למען בעלי ההון


אמנת המגוון הביולוגי לפיתוח בר קיימא הדורש צחיחות, מגביר את החום, מונע צל ואוסר נטיעת עצים מיטיבים בצימוח מהיר. האמנה הזרה להגברת זיהום האויר ועידוד השרפות, אמנה לפגיעה בחקלאות. ולהגברת סחף הקרקע ליצירת אדמות עקרות ופגיעה בתשתיות לגזל קופת המדינה- וגזל כספי האזרח והקפצת יוקר המחייה.

ישראל היתה צחיחה מאות שנים -ועדיין 60% מקרקעות המדינה צחיחות. אזרחי המדינה נדחסים על אחוז אחד מהקרקעות, חיים באתרי בניה ומשלמים הון תועפות.

כה אמרה אמנת המגוון הביולוגי לפיתוח בר קיימא למען ריווחי בעלי ההון.


שיטות הונאה של האמנה

ע"פ מסמך ההנחיות למתכננים של רט"ג מ 2012 -המתכננים יתעלמו מחוק תכנון ובניה, ויתעלמו מפקודת היערות, ויתכננו תשתיות שיניבו סחורת עץ רבה-בהוראת חברות התשתיות הלאומיות ואח'.

היקף ההונאה מסתבר בעת הכריתה: הרישיון יונפק בעת ביצוע העבודות -רק לאחר כמה שנים

אולם, ברישיון הכריתה לא כתובה סיבת הכריתה : עצים פולשים , אלא כריתה לצורך ביצוע תוכנית.

את הרווחים גורף המעאכר אשר מכר רישיון כריתה מוקדם או הקים חוזה עתידי לסחר בעץ


החברה להגנת הטבע פרסמה "ספר אדום" וקבעה בעצמה רשימת "עצים פולשים" שכריתתם נדרשת כי הם "מסוכנים לאדם ולסביבה" ( לדוגמא פיקוס השדרות במישור החוף.. )

חל"ט פועלת במלא הכח להגביר את כריתת העצים ולהגדיר עצים כפולשים וזרים, ולהנפיק מסמכיי איומים והפחדות מהפולשים.


חיים וסביבה - זקוקה לכספי תרומות. יד הנדיב הבהירה לחיים וסביבה שהכסף יועבר בהתאם לאסטרטגיה ..... ,לכן חיים וסביבה מקדמת את אמנת המגוון הביולוגי ולא מבצעת את תפקידה -במתן מקום וייצוג לקולו של הציבור ולמאבקי הסביבה של ו.

כך מינתה חיים וסביבה כנציג ציבור בוועדות את מר אלון רוטשילד מנהל אגף מגוון ביולוגי בחברה להגנת הטבע-הנ"ל פועל בשכר למען הגברת כריתת העצים הגדולים ביותר , המכפיש את העצים המיטיבים , הדורש לא לייער ולא לנטוע עצים - הפועל כלוביסט של סוחרי עץ /לוביסט ליצירת משבר אקלים ,. כל פעולותיו סותרות את המאבקים של הציבור.

במינוי זה המנוגד לתפקידה-חיים וסביבה גזלה מהציבור את זכותו על פי חוק לייצוג בוועדות השונות .

חיים וסביבה מסרבת לתת ייצוג ומקום למאבקים הסותרים את האמנה הזרה המשחיתה מנהל תקין .

לדוגמא : מחזירים את הטבע לציבור, צבא הגנה לעצים , עצים הם תושבים תל אביב יפו ועוד.

חיים וסביבה מטפחת וממנה כארגוני גג -אנשים שהוכשרו להיות כפופים לאמנה.


המסחר בעצים מקומיים מתבצע במחשכים ולא פעם בעבריינות- זהו אחד הסודות השמורים במדינה.

חברות ממשלתיות המגבירות את כריתת העצים הגדולים בעזרת אמנה בן לאומית -לא חושפות את ההכנסה מסחורת העץ בדוחות כספיים- רוב הכסף מהסחורה " נעלם" ולא חוזר לציבור.

רשויות וגופים כלכליים - טוענים "העץ נמסר לכורת תמורת עבודה", (ערך העבודה נע סביב 20% מערך הסחורה)

והעצים שייכים לציבור-ולכן הכסף מהסחורה שייך לציבור – אך נמסר לטענתם במתנה לקבלנים.

האמנות זרות מבטלות את חוקי ישראל-ומזרימות הון השייך לציבור - לכיסי מאכרים כורתים וסוחרי עץ .

אנשי האמנה פועלים בכל הכח ה לבטל את דיני הגנת העצים . ולמחוק את חוקי הסביבה בישראל .


עוד על אמנת המגוון הביולוגי להגברת כריתת עצים:הערות : [1] המונח קיימות – המקור גרמני Nachhaltigkeit, בא מהמילה Nachhalt שפרושה על פי מילון גרמני עתיק "במה אנו אוחזים כאשר כלו כל הקיצין" . תורגם לאנגלית - Sustainability [2] 1713- Von Carlowitz [3] Von Carlowitz- ממונה על ממשק היערות והמכרות בהרי ההרץ מטעם מלך סקסוניה ( אז חבל ארץ בגרמניה) [4] שלר גבריאל [5] ויקיפדיה שוק הסחורות 45 סניפים בעולם [6] פקודת היערות 15 (ג) [7] החלטת ממשלה 246 "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 2426 מיום 4 באוגוסט 2002, וברוח החלטות הפסגה העולמית לפיתוח בר קיימא שהתקיימה ביוהנסבורג, דרום אפריקה"

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page