top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

פקודת היערות בחוק ההסדרים

הדברים נאמרו במסיבת עיתונאים של ארגוני הסביבה

שלום לכולם, אני אסנת בנימין, אני מובילה את צבא הגנה לעצים ,

וקבוצות עצים הם תושבים תל אביב יפו , גוש דן .

העצים בארץ מוגנים היטב בחוק פקודת היערות לצידו חוק התכנון והבניה סעיף 83 ג

וגם חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע .

מכלול החוקים התקנות והנהלים ותוכניות המתאר מעידים על הכרת הסמכות המחוקקת בערכם הרב של העצים .

מאבקיי האזרחים בכל הארץ להגן על העצים חושפים את האמת המרה-כריתת עצים מתבצעת ברישיון לכאורה כחוק, אך בניגוד מוחלט להוראות החוק . תוך התעלמות מסמכויות מקצועית הנושאת באחריות להגן על העצים ועל צרכי הציבור הקבועות בחוק

כריתת עצים מתבצעת בעזרת הטעיה והסתרה שיטתית לה נותן יד הרגולטור, בניגוד גמור לקביעת המחוקק הרואה בעצים

צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית."

מה יועיל לתושב שביל אופניים למענו נכרתו שדרות עצים בוגרים?

הרחוב בוער מחום ביום והאספלט והבטון פולטים חום בלילות

בחלק קטן מהמקומות הצלחנו לעצור זאת. הרגולטור ראה בתוכנית לגיטימית לרישיונות כריתה.

מה יועיל "פיתוח " המייצר איי חום עירוני קשים מנשוא.

כבישים חשופים בוערים מחום ביום ופולטים חום בלילה, עשרות אלפי עצי ענק נכרתו לצד הכבישים בתכנון מוטה כריתה - ללא סיבה.

העצים הצעירים לא יצמחו להיות עצי ענק בגלל דחיסות התשתיות וזיהום הקרקע. והחום המתגבר,

העצים הקיימים הם חד פעמיים .

תחבורה חשמלית ושלל פתרונות אגירה , לא יפתרו את איי החום העירוני בעיר רווית בטון ואספלט.

רק העצים בכוחם למתן את ההתחממות .

כריתת העצים הבוגרים דנה אותנו כבוגרים ואת דור העתיד להיות כלואים בחללים ממוזגים הפולטים גזי חממה , המגבירים את ההתחממות ומשחיתים כל חי וכל צומח,

אזורים צחיחים מועדים למלחמה, ושחיתות, לחברה לא שיווניות

בה הרוב עוסק בהישרדות בלבד כך בכל העולם.

הביטחון האישי וחוסן המדינה לא יהיה קיים, בכל מקום בו לא יהיו עצים גדולים בוגרים המאפשרים חיים. הדברים ידועים - אך הגנת העצים נעדרים מחוק האקלים בישראל.


החלטות הרגולטור בהשגות-אל מול טיעונים מקצועיים של תכנון והמשפט ,

מבהיר כי אינו מכיר עוד בחוק על נהליו ותקנותיו .

למען האמת, הרגולטור כבר פועל על פי חוק ההסדרים לו אנחנו מתנגדים, והמסמכים המנחים את יישומו, בהם בוטלו ונמחקו מבעוד מועד , פקודת היערות, חוק התכנון והבניה 83ג, וחוק שמורות הטבע והגנים על כל המשתמע, לא רק בהגנת עצים.

חוק ההסדרים העומד לפנינו אינו מזכיר את המסמכים המנחים את יישומו.

חלקם קודמו במהלך ארבע מערכות בחירות .

מסמך ראשי -מנחה לחוק ההסדרים זו תמא 1 ,

אושרה בינואר 2020 לפני בחירות מס 3 בממשלת מעבר ארוכה ללא וועדות כנסת.

תוכנית הענק ליערות, שמורות גנים, נחלים חופים , דרכים, מסילות, אנרגיה, גז ניקוז מים וכל עולם התשתיות.

תמא אחת - ביטלה והעלימה את פקודת היערות, ביטלה את הגנת העצים על פי חוק תכנון הבניה,

ועשתה שינוי מוחלט בהגדרות שמורות הטבע וערכי הטבע , ביטלה את היערות על פי מהות התוכנית אותה החליפה . החוק הישראלי אינו נר לרגליי תמא אחת נהפוך הוא.

מהות השינוי והנוסח האחרון -לא דווח ולא אושר בכל הפרוטוקולים ובכל הוועדות.

מסמך מנחה נוסף - נוהל עבודת פקיד יערות חדש, מוסתר מהציבור ואנשי המקצוע ולא מאושר.

הנוהל מבטל את הגנת עצים בתוכניות בניה ותוכניות דרך- פקיד יערות עירוני ואזורי קיבל מהרגולטור אישור לעקוף את הסמכות המקצועית.

ולהנפיק רישיונות כריתה בטרם דן מוסד תיכנון בתוכנית, על סמך תכנון מוצע שהוצג לו .

מסמכים מנחים נוספים - בנתיבי ישראל - שהחליפה את נהלי התכנון ואינה מכירה בפקודת היערות ולא בנהלים חוק תכנון ובניה 83ג

וגם לא בדרישה לקבל אישור וועדה מחוזית לכל תוכנית דרך בין עירונית.

עצי ענק מועדים לכריתה כעת בכביש בין עירוני - ללא אישור וועדה מחוזית לתוכנית מטרונית יקרה- אותה אין סמכות הרואה ראיה מתכלת ומקצועית כנדרש בחוק , סעיף החוק להגנת עצים בחוק תכנון ובניה

מבטיח את שיקול מוסדות התכנון גם מבחינה כלכלית, סביבתית. לא רק שוקל את הגנת העצים.

לכן פועלים באסרטיביות גורמים רבים למחוק את החוק ולהחליפו.

לצערי הגיש ח"כ להב הרצנו תיקון לפקודת היערות , הציבור בפעולה נחושה- הצליח לעצור אותו.

לעת עצה

הצעת החוק בסעיף אחרון ומוסתר ולא מובהר בדברי ההסבר- מבטל את הגנת העצים בתכנון ובניה .

הגורמים המעורבים מסרבים להקשיב, למרות שאני בטוחה שהם בצד הנכון- ואינם מבינים את הנושא.

אל תתנו להם לגעת בחוק . כל הכלים קיימים בחוק המצוין הקיים.

חוק ההסדרים והמסמכים המנחים , והדרך בה העבירו אותם- ראויים לחקירה ולא לאישור .

ממשלה שחרטה על דיגלה שינוי - משקפת מצב חרום ומשבר אותו היא טוענת שהיא פותרת בעזרת חוק הסדרים והמסמכים המנחים אותו – שמחקו את חוקי מדינת ישראל: חוקי הגנת העצים ובחוק שמורות הטבע.

מסתבר לאחרונה שפקיד יערות ראשי פועל בעזרת נוהל המבטל חוק .

לפחות 280000 עצים בדוחות שנתיים של הרגולטור בשנת 2020 , כפול מכמות העצים ב2018. פקודת היערות קובעת שקיפות מלאה.

אבל הדיווח והמידע הניתן לשליפה בקלות -מוסתר, חסר, לא רק מהציבור-אלא רק מרשויות האכיפה .

דוח לקידום הרגולציה נובמבר 2018 אמר 250,000 נכרתים בשנה

90% מהעצים נכרתים בגלל בבניה ותשתיות

שמירה על החוק תוביל לתכנון נבון , כלכלי , לטובת הציבור והסביבה – לא למען רווחי אינטרסים זרים.

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page