top of page
  • תושבים פעילים -חיפה

פגיעה בעצים לשימור בכרמל

14.8.2023

חוזק השרשרת כחוזק החוליה החלשה.


להגנת עצים בתכנון ובניה נדרשת שרשרת חזקה.

החלטה- הוראה לביצוע- אכיפה – פיקוח – ציבור


בכל מקום הקבלנים רוצים שטח נקי מעצים

לא בכל מקום הקבלנים קובעים.

בכרמל בחיפה - חוליות חלשות רבות בשרשרת.

עצים לשימור מתייבשים ונפגעים ולא שורדים את הבניה

חוליה חלשה לא רוצה לשמור על העצים

חוליה חלשה מתעלמת מהחלטות הועדה

חוליה חלשה באכיפה ופיקוח


כאשר חוק ונהלים לא נשמרים

עבריינות רומסת את זכויות הציבור


הכרמל מאבד את העצים

יזמים וקבלנים מכתיבים לעירייה -לא לקבוע עצים לשימור.

אין אכיפה ואין פיקוח עירוני להגנת עצים לשימור בבניה.
@נוהל עבודה ליד עצים לשימור


רחוב לוטוס 4 חיפה


רחוב יותם 45 חיפה

רחוב לוטוס 4 חיפה

רחוב צפרירים 4 חיפה

רחוב לוטוס 4 חיפה

רחוב פינסקי 9 חיפה

רחוב יותם 45 חיפה

רחוב יותם 45 חיפה

רחוב לוטוס 4 חיפהרחוב יותם 45 חיפהKommentarer


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page