top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר מתחם כלל -נשר - פרק א עצים ומורשת


הקדמה מאת אוסי בנימין

שלושה פרקים הוגשו בערר נגד עקירת כ 4000 עצים במתחם כלל בעיר נשר. מעל 2500 דונם במתחם כלל והוא משופע בעצים וחורשות, אתרי טבע ושבילים וכן, אתרים ומבנים לשימור .

רישיון כריתה ניתן להקמת תשתיות ל 5000 יחידות דיור (שלב א ו ב)

ברקע רישיון הכריתה:

-תב"ע מכ/886 מתחם כלל -מגורים בנשר 7.2019

-היתר חפירה ודיפון וביצוע תשתיות 12.12.2023

הפרקים בערר :

א. עצים ומורשת (מיפוי העצים באתרים השונים )

ב. העצים לא זכו להגנת החוק. התושבים לא זכו לתכנון הוגן על פי הוראות החוק

ג. 550 מגישי ערר ומצטרפים לערר והערותיהם האישיות

התמונות המפות ותוכן פרק א להלן, יבהירו לכל את הרקע לממצאים החמורים בפרק ב של הערר.


פרק א . עצים ומורשת מאת חנה יריב 2.1.2014

בקשה לעיון חוזר בהחלטה לגבי מתן רישיונות מספר 2323 ו-2324 לכריתת והעתקת עצים בוגרים

רקע היסטורי מורשת ועצים

היישוב "נשר" נוסד ב-1923 בעקבות הקמת מפעל המלט נשר "מפעל נשר חיפה" (בבעלות "נשר מפעלי מלט ישראליים") באזור שהיום כלול בשטחה של העיר נשר הקרויה על שם המפעל. המפעל הקים שורה של בתים למנהלים ועובדים בכירים שנקראו "בתי נשר". הבתים שכנו בשטח ליד המפעל מצפון לכביש 752 רחובות הנרקיסים והקישון. יתר העובדים במפעל בנו לעצמם צריפים ממערב לבתי נשר. המחצבה הוקמה מדרום לכביש 752 (דרך בר יהודה) במקום בו נמצאה אבן גיר מתאימה על ההר. המחצבה פעלה עד שנת 1942, ואז ננטשה כמחצבה בגלל ניצול כל אבן הגיר. המפעל החל לחצוב ב"מחצבת חרייבה"  צמוד לכביש 672.  ומחצבת נשר הראשונה החלה להיקרא "מחצבת נשר הישנה". במחצבה נשארו מתקנים שונים ששימשו את המפעל במשך שנים רבות כשאבן הגיר יובאה ממחצבות שונות.

 

האזור ליד המפעל והמחצבה הם הלב ההיסטורי והמורשתי של העיר נשר שחגגה בשנת 2023, מאה שנים להיווסדה.


מפעל המלט נשר בעיר נשר, נסגר. וחברת כלל תעשיות הבעלים של השטח, החליטה לבנות שכונת מגורים גדולה בכל השטחים שבבעלותה מצפון ומדרום לכביש 752. החברה הגישה בשנת 2016 לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, תוכנית בנייה נרחבת תוכנית 355-0359364 מכ/886 מתחם "כלל" - מגורים נשר. שכוללת את שטח המחצבה, את שטח המפעל והאזור ששימש בעבר למגורי עובדים. התוכנית אושרה בוועדה במרץ 2017. אבל מכיוון שלא עברה אישור של מועצת העיר נשר, פסק בית המשפט שיש לאפשר הגשת עררים. התוכנית הופקדה מחדש ב-31 בינואר 2018, הגשת התנגדויות התאפשרה עד ה-1 במאי 2018

 

לתוכנית הוגשו עררים על ידי המועצה לשימור אתרים, קבוצה של תושבי נשר, חבר האופוזיציה דאז והיום ראש העיר רועי לוי, החברה להגנת הטבע וגופים נוספים. על החלטה הוועדה המחוזית לאחר שמיעת ההתנגדויות, הוגש ערעור לבית המשפט על ידי תושבי נשר והמועצה לשימור אתרים. ב- 5 בדצמבר 2018 נחתם הסכם פשרה שמספרו עת"מ 10745-12-18

 

תכנית הבינוי מתוך מסמך של כלל תעשיות


התוכנית כללה נספח שימור מבנים ונספח עצים. נספח העצים כלל כריתה של 779 עצים והעתקה של 23 עצים.  בפועל כלל נדל"ן חברת הבת של כלל תעשיות, הגישה בקשה לפקיד היערות במשרד החקלאות לכמות גדולה בהרבה מהתוכנית המאושרת:

1.       לכרות 3,658 עצים. רישיון מספר 2323

2.       להעתיק 236 עצים. רישיון מספר 2324

 

באתר פקיד היערות מפורסם מידע מועט על הרישיונות, ולא ניתן לראות את הבקשות של כלל נדל'ן (בניגוד לבקשות בנייה שכולן זמינות כל אדם באתר מינהל התכנון). בהתאם לכך, הערר הפרטני לגבי אזורים ועצים ספציפיים ייקח מקדם ביטחון. כי כמעט ולא סומנו עצים לכריתה או העתקה, ואין לנו דרך לדעת מהו בדיוק רצונה של כלל נדל"ן.

 

צילום כל השטח של תכנית הבנייה של כלל. הורד מגוגל מפות ב-31 בדצמבר 2023


צילום אוויר שצולם ב-6 במרץ 1999 של כל השטח שבו כלל מתכוונת לבנות מצפון שטח המפעל מדרום המחצבה ומשמאלה שכונת גבעת נשר, ושכונת נשר הוותיקה


 

מחצבת נשר ישנה כולל פארק הכלניות – גוש 11170

מבנים לשימור בתוכנית של המועצה לשימור אתרים וגם בתוכנית כלל שהתבססה על תוכנית המועצה:

  1. גבעת העמדות (הכוללים: בסיס הנ"מ הבריטי הכולל: מוצב פיקוד, עמדות לתותחי נ"מ כבדים. 2 עמדות תותחים כבדים ו-2 עמדות תותחים קלים ו-8 בונקרים לוגיסטיים. בריכת מים משנות ה-30, ועליה עמדת הגנה ממלחמת העצמאות. רצפת בית העם משנו ה-30 ושירותים

2.  בית הדואר המנדטורי של נשר בפינת הרחובות הכלניות ודרך בר יהודה

3.   המגרסה

4.   בית משאבה 1 

עצים לשימור:

1.  פארק הכלניות מוכרז כשמורת טבע כולל שדרת העצים ברחוב הרקפות

2. פרויקט שיקום של מחצבת נשר -  פרויקט אמנותי-אקולוגי שנערך בשנת 1971 על ידי זוכה פרס ישראל הפסל יצחק דנציגר מהפקולטה לארכיטקטורה מהטכניון

3.  שורת עצי ברוש שהם עצי מורשת, שניטעו בין השנים 1929-1928 על ידי ילדי בית הספר לילדי עובדים שנוסד ב-1928 מול כיכר גדוד 21 בצומת הרחובות הכלניות והתשבי

4. כל העצים והצמחייה באזור הביצה בצפון המחצבה בצמוד לדרך בר יהודה, ממערב לבניין המגרסה


צילום גוגל של מחצבת נשר הישנה ופארק הכלניות הורד ב-31 בדצמבר 2023גבעת העמדות, בית הדואר המנדטורי, פרויקט שיקום דנציגר ופארק הכלניות

גבעת העמדות: אנחנו מתנגדים לכל כריתה או העתקה של עצים בשטח גבעת העמדות. אזור זה לא מיועד לבנייה, והצמחייה היא חלק מאתר המורשת. בשטח זה יש שטחים שיועדו לשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) יש להשאיר את הצמחייה הקיימת עצים, שיחים ועשבוניים כחלק מהשצ"פ. כולל אי פגיעה בעצים בעת הכנת שבילי הליכה מוסדרים על גבעת העמדות. אנחנו מתנגדים לכל כריתה של העצים במורדות המערביים של גבעת העמדות היורדים לרחוב הכלניות (כביש 7212). ומינימום כריתה של עצים במורדות המזרחיים המאוד תלולים של גבעת העמדות היורדים לשטח המחצבה שם תיבנה עיקר השכונה. גבעת העמדות הוא אתר לשימור כולל הנוף הירוק המאפיין אותה.

באזור ברושי המורשת בחלקה הצפוני של גבעת העמדות מול כיכר גדוד 21, חברת "כלל" תכננה לסלול כביש רחב. אנחנו דורשים להמעיט ככל האפשר בכריתת עצי הברוש, ולתכנן כביש במקום בו הברושים מועטים כולל העתקת ברושים אם נדרש.

השטח שבין כיכר גדוד 21 (התשבי) ובית הדואר הוא שצ"פ. אין לכרות עצים וצמחייה שם. יש להשאיר את הצמחייה הקיימת עצים, שיחים ועשבוניים כחלק מהשצ"פ

 

בית הדואר מנדטורי: שימור בית הדואר מופיע בתוכנית המאושרת של כלל. ידוע לנו שלמרות שהמבנה אושר לשימור, כלל רוצה להרוס את המבנה. אין לכרות אף צמחייה באזור בית הדואר. שיקום בית הדואר ייקח בחשבון את הצמחייה. מכתב בנושא נשלח לחברת כלל, עיריית נשר והוועדה לתכנון ובנייה מחוז חיפה בשם תושבי נשר, על ידי עורכת הדין ענבל ששי בפברואר 2022.

 

פרויקט דנציגר: כולל שתילת שיחי אחירותם החורש. הוא נמצא בפינה הצפונית מערבית של האזור בו מתוכננים להיבנות מבנים. לדעתנו אפשר לשלב את הפרויקט בתוכנית הבנייה, ולהימנע מכריתת השיחים.

 

פארק הכלניות: בדצמבר 2023 החלה עיריית נשר בהשקעה כספית גדולה לשקם את הפארק תוך יצירת מסלולי הליכה מבית הספר בית יהושע עד רחוב הרקפות. עצים אלה בפארק הם הנשמה הירוקה של שכונת גבעת נשר ברחובותיה המזרחיים. אין סיבה לכרות שם עצים. האזור הוכרז כשמורת טבע, כך גם מופיע בתוכנית של כלל.  אנחנו מתנגדים לכל כריתה של עצים גם אם מתכננים ליצור שם כיכר ליד בית הספר בית יהושע

 

להלן מפה עליה סומנו המקומות והעצים. גבעת העמדות ב-1946 משמאל 2 צריפים מאחד מהם שרדה רצפת בית העםגבעת העמדות חלקה התחתון צילום משנת 1963 מרחוב המגינים העליון. משמאל 2 הצריפים. אחד מהם שימש בית העם. מוקפים בברושי המורשת.


תחתית גבעת העמדות. משמאל כיכר גדוד 21, מימין הכיכר, ברושי המורשת ובהמשך בכביש בית הדואר המנדטורי, דרך בר יהודה ומימין תחילת הביצה


כיכר גדוד 21 רצפת בית העם, הברושים ובנין משאבה 1


רחוב הכלניות מימין, חלק מהבונקרים, בריכת המים עמדת ההגנה, עמדות תותחים


עמדת הפיקוד מימין למטה, 2 עמדות תותחים, בריכת המים ועליה עמדת ההגנה. משמאל רחוב הכלניות


עמדת הפיקוד בגבעת העמדות


עמדת הפיקוד, 2 עמדות תותחים ו-4 בונקרים


פרויקט דנציגר – שיחי אחירותם החורש משמאל. הבתים משמאל הם משכונת גבעת נשר רחוב יפה נוף


גבול גבעת העמדות, בבונקר הדרומי ביותר


בית הדואר  צילום מ-1938חלק מפארק הכלניות ב-2018                                     

 פארק הכלניות דצמבר 2023


אזור הביצה והמגרסה

הורד מגוגל מפות ב-31 בדצמבר 2023.

אנחנו מתנגדים לכל פגיעה באופייה הטבעי של הביצה. מנגדים להפיכתה לבריכת מים  שנראית כמו יצירה מלאכותית, לכריתה של עצים וצמחייה נמוכה יותר ושתילה במקומם צמחייה האופיינית לגנים ציבורים וכיכרות בתוך שטח עירוני. לפי בדיקתנו את תוכנית הבנייה של כלל, נראה שזה מה שחברת כלל מתכננת לעשות.צילומים מאזור הביצה


המפעל, רחוב הקישון והנרקיסים גושים 11169, 11168 וגושים נוספים

צילום גוגל הורד ב-31 בדצמבר 2023


השטח כולל מבנים רבים לשימור בתוך המפעל מפת מבנים לשימור ממסמך השימור של תוכנית כלל


עצים לשימור מתוך תוכנית השימור של המועצה לשימור אתרים

העצים המצוינים לשימור: וושינגטוניות, אקליפטוסים, דקלים ופיקוסים


מפה של השטח בכניסה למפעל ברחבה ומספר בתים לשימור

כאן נמצאים רחבת העצים בכניסה למפעל וכן חלק משדרת הוושינגטוניותהערה על חשש לכריתת עצים

בסיור שנעשה במפעל על ידי המועצה לשימור אתרים ב-20 בדצמבר 2022, הועלה חשש כי חלק מעצי האקליפטוס  והברושים, שהיו צמודים לבניין הנהלה נכרתו על ידי מפעיל השטח, וזאת לצורך יצירת רחבת חנייה ושימושים נוספים. אנחנו מבקשים בדיקה האם העצים נכרתו עם רישיון כריתה.

 

צילום עצי האקליפטוס בכניסה למפעל המלט בשנת 1946. עצי האקליפטוס נשמרו במשך שנים על ידי המפעל.


שדרת הוושינגטוניות ברחבה הכניסה למפעל. מופע התעמלות בחגיגות יום העצמאות  של ילדי בית הספר לילדי עובדים בשנות ה-50 של המאה ה-20.


צילום של האזור בשנת 2010 שער המפעל מבחוץ


באזור זה מחוץ לשטח המפעל ברחוב הקישון נמצאים מספר מבנים לשימור עם חצר ועצים סביבם

1.       בית בלה שניטלנדר

2.       בית ויסמן

3.      בית פדר

 

מפה של המשך רחובות הקישון והנרקיסים מערבה, בצמוד לאצטדיון נשר עד בית הקברות המוסלמי הורד ב-31 בדצמבר 2023


באזור זה מחוץ לשטח המפעל ברחוב הקישון נמצאים מספר מבנים לשימור עם חצר ועצים סביבם

1.       בית הספר לילדי עובדים נשר. כיום מבנה זה ומבנים נוספים לא לשימור הם בפארק המדע

2.       בית ברייר

יש לשמור את כל העצים המקיפים את הבתים לשימור כחלק מהמבנה 

עצים לשימור

1.       בשטח זה נמצא ההמשך של שדרת הוושינגטוניות שנמצאת ברשימת השימור של המועצה לשימור אתרים

2.       עץ שקמה שהוא עץ מוגן בישראל (הבקשה של כלל היא להעתקת 6 עצי שקמה)

3.      5 עצי פיקוס גדולים בחזית שטח שטח פארק המדע ברחוב הקישון


בית ברייר – מבנה לשימור וחלק משדרת הוושינגטוניות


עץ השקמה ביציאה האחורית מהאצטדיון ברחוב הקישון (לא ידוע היכן גדלים 5 עצי השקמה האחרים) עץ השקמה הוא צמח מוגן בישראל

 

5 עצי פיקוס השדרות באזור פארק המדע בפינת הרחובות הקישון והנרקיסים. רישיון הכריתה כולל כריתת 5 עצי פיקוס השדרות. אם הכוונה של כלל לכרות את העצים האלה, שנמצאים בפינת הרחובות ליד מבנה לשימור (מבנה בית הספר לילדי עובדים). לא ברור למה כריתתם נדרשת.


עצים מסומנים לכריתה או העתקה. ברושים וזיתים באזור הצמוד לבית הקברות המוסלמי. רק באזור זה נמצאו סימונים על עצים. תמונות מדגמיות

עץ זית מסומן

ברושים וזיתים באזור הצמוד לבית הקברות המוסלמי, ברוש מסומן

 

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page