top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ביטול והפחתת ערך חליפי -בתקנות היערות(רישיונות כריתה)-2022-השר פורר .


השר עודד פורר מנסה שוב לבטל/ להפחית את חובת הערך החלופי המחויב בחוק (1)

"תקנת יערות " (רישיונות) לה אנחנו מגישים התנגדויות כעת(2)

השר פורר כבר ניסה לבטל ערך חליפי לעצים רבים ב צו אילנות (ביטול חובת רישיון כריתה) 9.2021 (3)

(היגשנו ביחד ולחוד אלפי התנגדויות - הוכחנו את הצורך הציבורי - צו האילנות טרם נדון בוועדת הפנים והסביבה - ולא אושר עד עתה

השר פורר ביטל ערך חליפי לעצים רבים גם בצו אילנות ביטול חובת רישיון כריתה9 לה היגשנו אלפי התנגדויות- וטרם נדודנה בוועדת הכנסץ

הון עתק יאבד הציבור בתואנות שווא . פחות נטיעת עצים ופחות כסף לטפל בעצים.


בתקנת היערות

1. ביטול נטיעה חליפית לכריתת אזורי החיץ

קשר לא מקרי להפקרות בכריתת עצים-המתבצעת כעת במחטפים, בעזרת מפות של משרד החקלאות- ותוך התעלמות מעקרונות מקצועיים של כיבוי אש (4)


2. ביטול נטיעה חלופית ל"עץ פולש"

השר פורר מתעלם מההגדרה המקצועית של עץ פולש - הדורשת מחקרים מקומיים להוכחת הטענה .

וממציא הגדרה פתוחה ונוחה, לא מקצועית , ולא דורשת מחקרים המוכיחים את הטענה ." ערך חליפי: תרומתם הכספית של עצים

ערך חליפי משמעותו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה, כל זאת על מנת שאם ייכרת העץ, סכום זה יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית, הרגשית וההיסטורית בעבור העץ שנכרת. רך העץ הוא סכום ערכים שנוספו לערכו כשתיל במשתלה שבו גדל, ומבטאים את סך תרומותיו ותועלותיו. הערך החליפי מיועד בראש ובראשונה לנטיעה של עצים חדשים באתר הכריתה " (1)

ערך חליפי חובה בחוק - כתנאי לכל רישיון כריתה (2)


בחרו את סוג העץ ,

כתבו רוחב גזע +_ (גובה 130 ס"מ מהקרקע)

בחרו מצב עץ מקסימלי ( סרגלים - להזיז סמן למצב מקסימלי )

תגלו כמה עשרות אלפי שקלים שווה העץ שנכרת במחטף כל כך בקלות ,ונמסר במתנה לסוחרי העץ על ידי עובדי ציבור שהיו אמורים להגן על העצים על פי חוק , ובוחרים אחרת.


השר פורר - ניסיון לגזול מהציבור -מאות אלפי שקלים לשנה

השר פורר תקנות יערות (רישיונות ) 2022 (3)

השר פורר צו אילנות 9.2021

ניסיון עיקש ואסרטיבי לבטל את חובת הנטיעה החלופית בטענת " עצים פולשים "

- מיותר לציין שרוב הטענות -אינן מגובות במחקר. .( טענת "עץ פולש" התגלה כפטנט לרווחי הון עתק ע"י אנשי המגוון הביולוגי (2 ) )

כנ"ל הם פועלים האסרטיביות גם לבטל רישיון כריתה ..

הנה כמה דוגמאות לערכם החלופי של "העצים הפולשים "

(בסוגריים רוחב גזע)

אילניתה בלותית ( 30 ס"מ) 1554 ₪

איזדרכת (20 ס"מ) 1632 ₪, (30 ס"מ ) 3673 ₪

אלון התולע ( 40 ס"מ) 23,864 ₪

ינבוט לבן (40 ס"מ ) 13,313 ₪.

פיקוס בנגלי (40 ס"מ) 27,867 ,( 80 ס"מ) 71,340 ₪.

פיקוס השדרות ( 50 ס"מ ) 28,652 ₪ . (80 ס"מ) 73,350 ₪

פיקוס קדוש ( 80 ס"מ) 59,683 ₪

פרקינסוניה שיכנית( 30 ס"מ) 59,280 ₪

פלפלון דמוי אלה ( 40 ס"מ) 10,299 ₪

צפצפה מכסיפה ( 30 ס"מ) 7,488 ₪. (50 ס"מ) 20,800 ₪.

אקליפטוס המקור ( 50 ס"מ) 56,268 ₪ (120 ס"מ) 120,660 ₪

אורן ירושלים (40 ס"מ ) 12,880 ₪ (70 ס"מ) 39,234 ₪

עצי דקל כ 1000 ₪ - 2000 ₪ והלאההכפלת כמות העצים לכריתה התרחשה ב- 2020 - 280,000 עצים כרותים ברישיון. (2018- כ 140,000 )

(המניפולציות ל"הכשיר" כריתת עצים "כחוק" בוצעו בשנת 2018 בואך 2019. )

חשבו ככה בערך - כמה כסף חייבים לציבור על 280,000 עצים- ערך חליפי כחוק. ?


ניהולו הנוכחי של האגף- גדע וקטע את הגנת העצים שהושבחה והוקמה כאן מ 2008 - עד סוף 2016.

פקיד יערות ראשי -לא מקפיד על קיום הוראת החוק-ערך חליפי .

באיזה עוד משרד כספי ציבור הם הפקר ? באיזה עוד משרד יכול זה שמונה על ביצוע החוק - להשמיט סעיפי חוק מטיפולו ?

ולמה עובדי ציבור במשרד החקלאות בוחרים להסתיר מהציבור את מה שנדרש להיות שקוף על פי חוק ?

לאלוהי הממון והאינטרסים פיתרונים.

מורגש היטב הלוביזים המושחז והמתוחכם של בעלי האינטרסים הזרים -הפקרות הכריתה ובהעלמות מחובת ערך חלופי.


ב2021 - עברנו את 280,000 עצים , בסביבות אוגוסט .

כמה עצים היו אמורים לנטוע וכמה כסף היה אמור להיות למטרה זו כחוק ?

כשהתחלנו לדבר על את היקפי הכריתה ב8.2021 התחילה ההסתרה והמחיקה ..כן כן, באתר משרד החקלאות.

כמה כסף הם חייבים לנו על ערך חלופי ?


ערך חלופי משקף את ערכי העצים לציבור - בריאותית , אקלימית, סביבתית, תרבותית , נופית,

ערך חלופי הוא לא התשלום בגין הסחורה, אבל הוא כן מבטא ברוב המקרים גודל וגיל העץ ולכן מרמז על ערך הסחורה (הנמסרת במתנה לסוחרי עצים.)

כמה הרוויחו סוחרי העץ על 280,000 עצים שסיפקו להם עובדי ציבור וחברות ממשלתיות?

עשרות אלפי עצים בוגרים בערים ( נת"ע ומוריה ) עשרות אלפי עצי ענק (נתיבי ישראל)

כריתה בהיקפי ענק, ובחלקה הגדול -לא נועדה לביצוע הפרוייקט עצמו- אלה לניפוחו והרחבתו.


כמה כסף נגזל מהציבור ? הון עתק למען אינטרסים זרים בעזרת אמנה בן לאומית הנחותה מהחוק - אך גוברת עליו בגלל עובדי ציבור ועמותות.

(הם לא מכירים בדיני הגנת העצים :פקודת היערות, חוק התכנון והבניה 83 ג , חוק שמורות הטבע והגנים - שרי הגנת הסביבה - מתעלמים מהחוק ומכל הערה בנושא )(1)

ערך חליפי באתר משרד החקלאות :

(2)

הוראת החוק -פקודת היערות-ערך חלופי :

ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית); סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמור; ( פקודת היערות 15 א. (ב) )

(3)
פטנט "עץ פולש" -רווחי עתק מעצים כרותים - העצים הגדולים הפכו לסחורה בלבד.

את "הכשר הכריתה" המיותרת מעניקים-אנשי האמנה הכלכלית לתפוקות וסחורות מערכי הטבע ,אמנה במסווה סביבתי

"אנשי אמנת המגוון הביולוגי" :רשות הטבע והגנים- החברה להגנת הטבע אגף מגוון ביולוגי, והמשרד להגנת הסביבה אגף משאבי טבע מגוון ביולוגי טבעביז הפועלים -בכל הארץ למען כריתות עצים בטענות "פולשים" , כריתת עצים " לא מקומיים " טענות הסותרות את החוק

אמנה למען תפוקות וסחורות מערכי הטבע+ "שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית , למען "המגוון הביולוגי ""

אנשי האמנה- באמצעות "טבע ביז " הכשירו ודחפו לכריתת עצי הענק לצידי הכבישים (2018-2019-2020- ועד היום -כריתה לא לצורך ביצוע כביש- הם "עבדו עם נתיבי ישראל" 11.2018 והעניקו לסוחרי העץ עשרות מליונים במתנה - העצים נגזלו מהציבור.

ערך חלופי - מזערי, אם בכלל .

כמה כסף ורווחים - סידרו אנשי אמנת המגוון הביולוגי הנ"ל לסוחרי העץ ?


על ערך חליפי שה"מ הנדסת הצומח -משרד החקלאות :

קישור נוסף למחשבון ערך עץ:

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page