• אוסי בנימין

ערכו החליפי של עץ


ערך חליפי

https://archive.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/trumat_etz/Documents/content/treecalc.html


ערך חליפי: תרומתם הכספית של עצים

ערך חליפי משמעותו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה, כל זאת על מנת שאם ייכרת העץ, סכום זה יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית, הרגשית וההיסטורית בעבור העץ שנכרת. רך העץ הוא סכום ערכים שנוספו לערכו כשתיל במשתלה שבו גדל, ומבטאים את סך תרומותיו ותועלותיו. הערך החליפי מיועד בראש ובראשונה לנטיעה של עצים חדשים באתר הכרית


קישור: למחשבון ערך עץ.


https://www.gov.il/he/departments/guides/alternate_value?chapterIndex=2


על ערך חליפי שה"מ משרד החקלאות :

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lev-hasharon.com%2Fuploads%2Fn%2F1514366222.1822.pdf&clen=461716&chunk=true

פוסטים אחרונים

הצג הכול
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים