• אוסי בנימין

עצים עושים שלום الأشجار تصنع السلامעצים עושים שלום الأشجار تصنع السلام

לא אכפת לעצים הדת התרבות והדעה פוליטית

העצים נדיבים לכולם.

בכוחם להבטיח את עתיד הדורות הבאים,

ללא הבדל תרבות לאום או דת .


הבחירה

אזורים צחיחים מאופיינים בעוני בערות ומלחמה.

אזורים משופעי עצים הם אזורי שפע כלכלי ותרבותי.

עצירת הייעור פוגעת בתושבי האזור.

העצים הם ממתני החום ומקבעי הפחמן היחידים באזורנו, בלעדיהם אין לנו עתיד ואין תקווה.


עצים לא נועדו למלחמה

בחוכמה תפעל המדינה אם תספק שתילים, ותסביר על חשיבות הנטיעות לאיכות החיים ולעתיד האזור כולו. תסייע בנטיעת עצים בגבול חלקות, ותשלב את תושבי האזור בנטיעות ושמירה על עצים.

שיתוף פעולה מקומי הכרחי גם לניהול מי הנגר [1], לפיתוח דרכים, שטחי רעיה ושילוב חקלאות אורגנית ביערות וסביבתם.


השפעתם לטובה של העצים מיידית וישירה: על האדם, על האדמה, על האקלים, על ניקיון האויר, על קיבוע פחמן, על כמות החמצן, על בעלי החיים בעלי הכנף, על פוריות האדמה, על חלחול מי הגשמים, על עצירת סחף , על בוא הגשמים, על הרחקת המדבר, על מיתון הסופות, על ניקוי הקרקע, על העיר, על מיתון החום, על הפחתת איי החום העירוני [2] , על הכלכלה, על המסחר המקומי [3], על חיי הקהילה, על התיירות, על החופשה, על הטיול, על הבריאות ועל הכושר, על התחושה הטובה, על השמחה, על התקווה. [4]


עצים עושים שלום الأشجار تصنع السلام

בכל העולם -עצים שייכים למקום, ותושבי המקום הם שומרי העצים.

למחויבות הזו ערך רב במשבר האקלים.

"הזמן הנכון לנטוע עצים לפני 20 שנה" הזמן אוזל. הסכנה קרבה.


הסכנה במשבר האקלים

אם תתממש התחזית הקשה של משבר האקלים ,

אדמות רבות לא יהיו ראויות למגורים וחיים.

מי שלא ישכיל לנטוע עצים, עלול להפוך את דור העתיד למהגר ופליט

נכון הדבר בדרום, ובפרט לתושבי הפזורה .

הרחקת אינטרסים זרים לאינטרס המקומי

די לקיצוניות סביבתית -בעד צחיחות ונגד עצים.

(אג'נדות, עמותות. ארגוניים, אמנות בן לאומיות )

הם הפוגעים בתושבי הדרום

ובעיקר בתושבי הפזורה החשופים לפגיעה ישירה.

החוכמה בשיתוף פעולה ואיזון

תאום ושיתוף פעולה בן המדינה לתושבי הפזורה.

מציאת האיזון ,שמירת היופי המדברי לצד ייעור.

נטיעת עצים באזור המגורים ולצידי דרכים הכרחי.

איזון בין אופי החיים כיום, לחיים לצד עצים.


פקודת היערות- זו התורה כולה .

זה השומר על העצים, הם שומרים עליו מיד בחזרה.


ינואר 2022

צבא הגנה לעצים ישראל -אוסי בנימין israeltreesdefence@gmail.com OsiBenjamin.com


תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים

ד"ר מרקל ד. חשיבות העצים ויערות בעולם ובישראל ככלי להתמודדות עם משבר האקלים . 27.1.2020

[1] https://magazine.isees.org.il/?p=16097 שרידות יער אורנים על גבול המדבר בעקבות שנות בצורת קיצונית, יקיר פרייזלר, אקולוגיה וסביבה 28.3.2016 [2]. Akbari, H., Pomerantz, M. & Taha, H. Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. Solar Energy 70, 295–310 (2001). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X0000089X [3] . Wolf, K. L. Business district streetscapes, trees, and consumer response. J.. For. 103, 396–400 (2005). https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/34952 [4]THE SCIENTIFIC BENEFIT OF TREES http://chicagorti.org/TreeBenefits

http://chicagorti.org/TreeBenefits

הצתת יער ריווחית. הפקרות בכריתת עצים "על רקע משבר אקלים עולמי"פוסטים אחרונים

הצג הכול
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים