top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

על גנבת עשרות המיליארדים יקומו או יתרסקו מפלגות. אנחנו נחכה למנהיג/ה


בחודש פברואר קיבלה שרת התחבורה דו"ח המוסתר מהציבור, על מערכות BRT (על גלגלים ) והן עולות בכל הפרמטרים על המסילות LRT

מחובתה היה לעצור את כל הקוים לדרוש את התסקיר בו נבחנו הטכנולוגיות והעליות - היא לא עשתה זאת,

ולכן היום יוצאים מכרזים מנופחים למסילות מיותרות וכבלים חשמליים מיותרים חורבן לשנים של חפירות , כריתות עצים, ופגיעה בתושבים.

לא טענה הממשלה הזו שבאה לשנות ?


לעומת השרה ושות' העיוורים - הציבור רואה ברור מאוד .

רכבת קלה על מסילות LRT :

קו כחול 14 מילארד + פינוי תשתיות + בצ"מ = 10 שנים ו 20 מילארד. הרס עסקים מקומיים הרס מרקם החיים.


תחבורת המונים על גלגלים:(מערכות BRT )

קו כחול -3-2 מילארד ואין פינוי תשתיות. = שנה אחת .ו 3 מילארד. ויש תחבורת המונים איכותית והרבה פחות פקקים.

תעצרו את המכרז עכשיו בדחיפות כי בעלי האינטרסים הזרים בריצת אמוק לקבוע עובדות.-

. הנה הכסף למורים יאיר לפיד.

יש עוד 4 קווים בירושלים ו2 קוי גנבה בתל אביב


בתמונות- סיכום בניים סקר BRT או LRT 27.10.2022:


תנועה ותחבורה 10.2007 :מבוא למערכות BRT :

השם הראשי הוא BRT לכל מערכות הסעת ההמונים על גלגלים (2007 -לפני שהתחילה ההונאה)

וגם- מאות אלפי עצים נכרתים בשיטת LRT - כריתה מיותרת.

משה לאון יודע ושותק, מחכה לבוננזה של הקו הכחול. 14 מילארד מחיר פתיחה למען מסילות מיותרות וכבלים חשמליים שיהרסו את יופייה של העיר. קו כחול ב BRT יעלה חמישית ויבוצע תוך שנה על כביש ייעודי במקום מסילה. למה לא משה לאון?

ממש עכשיו עומדים לחסום את 4 נתיבי תחבורה ציבורית באלנבי - למען מסילות מיותרות וכבלים חשמליים מיותרים ופינוי תשתיות מיותר.

כי המסילות הן המנוף ליצירת פקקים. והפקקים מאוד ריווחים לXYZ והציבור ישתוק.


תקעו אותנו בתכנון מוטה מסילות -יקר ומתמשך 10 שנים . למען סוחר ברזל? למען סוחר עץ? למען מי ?

פוליטיקאים משחקים בפוליטיקה ילדותית ,מדברים סיסמאות יח"צ ריקות מתוכן ומתעלמים ממה שקורה באמת שקורה: מונעים מהציבור תחבורה ציבורית איכותית אמינה וזולה (יחסית למסילות) וכולאים אותנו בפקקים וזיהום אויר. ולפיד וחברין משחקים בחרם. וביבי עוסק בעצמו

בישראל הוטמעה הונאת קיבולת נמוכה במערכות BRT . זו השיטה להטיית קבלת החלטות

הידע היה קיים גם בישראל

כריתות עצים חסרות תקדים בשיטת המסילות . העצים נכרתים מראש ב"פינוי תשתיות" אינפרא 1 .

עשרות מיליארדים בגלל אינטרסים זרים/ חוסר מיקצוכיות ועוד. זלזול בחי ציבור ושחיתות

חובה לעצור את זה ברגע זה.


הם מייצרים את יוקר המחייה !

שלחו לחברי המפלגות שאתם מאמינים בהם. .


ברחוב עמק רפאים הצר בשכונה לשימור רוצים לכרות עצים היסטוריים למען מסילות מיותרות וכבלים מיותרים.מצטרפים לשאלון https://forms.gle/Sz8tiTRU69eYBj3z7


תכנון מוטה מסילות, צוות אב לתחבורה ירושלים וחוסר ההבנה של השרה מיכאלי.

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page