top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

עדכון 3-מטע מורשת היסטורי-6100 עצי זית לכריתה

11.5.2023 עדכון

רבים וטובים, מאחדים כוחות להגנת כרם הזיתים ההיסטורי-כמטע מורשת, הגנת עצים בני 120 שנים


פרסומים קודמים :

פרסום 1

פרסום 2

כמה עדכונים:

מהמועצה לשימור מחוז צפון -יצא מכתב (מצ"ב)

"המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מתנגדת נחרצות לכריתה: מדובר על מטע היסטורי בעל ערכים גבוהים מאוד לשימור: האתר ניטע לפני 120 שנים ע"י חוות ההכשרה בסג'רה ביוזמת מנהל החווה אליהו קראוזה ומימון יק"א. חשיבותה ההיסטורית של החווה היא ברמה הלאומית והמטע הוא שריד משמעותי ביותר בתולדות החקלאות בישראל"

וכן השטח שייך לנוף הגליל.

דרישת המועצה לא לחדש את תוקף רישיון הכריתה.


תגובת פקיד יערות הראשי והאזורי : התעלמות מהמועצה לשימור.

חידוש תוקף הרישיון עד 4.9.2023 , ופרסום רישיון הכריתה המוסתר.


תגובת יו"ר מושב שדה אילן: התעלמות מהמועצה לשימור.

יצא מכתב של יו"ר האגודה לתושבי שדה אילן, לטענתו הסיבה לכריתה היא כלכלית

הכריתה תתחיל אחרי חג שבועות.

המושב מוכר עץ זית להעתקה ב 500 ₪ + מע"מ.


תגובת ראש עריית נוף הגליל

1. דרישה להקפאת הרישיון עד בירור. השטח שייך לנוף הגליל ולא לשדה אילן. לא התייעצו איתם לגביי הכריתה ולא ביקשו את רשותם.

2. יצא צו הפסקת עבודות

מכתב המועצה לשימור מחוז צפון :

לקבלת הפרסומים נרשמים בלינק


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page