top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

עדכון והפתעה, למה 6100 עצי זית במטע ההיסטורי לכריתה?רישיון כריתה מוזר ובעייתי מאיים על מטע היסטורי של עצי זית מתחילת המאה שעברה.

עדכון והפתעה

רישיון 1552

הסיבה לכריתה : החלפת מטע חקלאי

אבל – רוב השטח כבר לא בייעוד חקלאי.

מזמין הכריתה: מושב שדה אילן

אבל- שדה אילן כבר לא הבעלים של רוב השטח.


מטע עצי הזית ושטחים רבים נוספים סופחו לנוף הגליל.

תוכנית מתאר כוללנית נצרת עילית/נוף הגליל 212-0137604 [1]

בתמונה [2]

הייעוד החדש של שטח מטע עצי הזית: שטחים פתוחים , בצד אחד שלהם כביש 65 ובצד השני יער קק"ל.

אין סיבה לכרות עצי זית ותיקים בשטחים פתוחים.

מדוע יצא רישיון כריתה בטענת החלפת מטע חקלאי ?

מדוע התעלם פקיד היערות מתוכנית המתאר החדשה ?


כמות העצים לכריתה ברישיון – 6100

מקום הכריתה : גוש 15149 חלקה 8 וחלקה 13

אבל- בתוכנית החדשה- חלקה 8 שייכת לשטחים פתוחים של נוף הגליל.

חלקה 13 בחלקה של קק"ל , וחלקה בתוכנית נוף הגליל ורק חלק ממנה נותר כמטע חקלאי

בקטע הנותר אין 6100 עצי זית.


רישיון הכריתה יצא -כאילו חלקה 13 ו 8 -הן מטע חקלאי של מושב שדה אילן. וכאילו שדה אילן רוצים לנטוע בשטחם מטע חקלאי חדש.


בעולם מתוקן כבר היתה חקירה/מסקנות/ראשים מעופפים/חזרה לדרך הישר... אצלנו?


תוקף רישיון הכריתה- מ 4.1.2023 עד 4.5.2023 -התוקף פג! הרישיון לא בתוקף !

אין רישיון בתוקף באתר משרד החקלאות ב- 7.5.2023

לאור הממצאים-חובה למנוע את הארכה הרישיון הזה.


אין סיבה לכרות את עצי הזית.

המטע המפואר נפרש לאורך מקטע כביש 65

המטע חייב להישאר לשימור כאתר מורשת ,

כאתר שטחים פתוחים בו עצי זית עתיקים ושפע בעלי חיים וצמחים.


בתוכנית הכוללנית - נספח השימור -רק למבנים

אין סקרי עצים . וגם המטע ההיסטורי של חוות סג'רה לא זכה להתייחסות


6100 עצי זית במטע מתקופת העליות הראשונות, מסומנים במפות ההיסטוריות מתחילת המאה .

העצים ניטעו בחוות סג'רה, ע"י האגרונום אליהו קראוזה 'אבי הלימוד החקלאי בארץ'. דוד בן גוריון הצעיר היה השומר היהודי הראשון בחוות סג'רה.

הם כבשו את האדמה ונטעו בה עתיד ותקווה , עצי זית עצי שקד וכרמים. מאות יהודים למדו על העבודה החקלאית בחווה , מטע עצי הזית הוא שריד לתקופה. [1]
2 Comments


ציפי מרגלית
ציפי מרגלית
May 09, 2023

יקרים, אנא נסו להתיחס לעצים כתשתית חיונית בפני עצמה. הרי מעט תשתיות מניבות חבילה כזו של יתרונות – אוויר נקי, צל, נוף ירוק, בית לבעלי חיים ולציפורים, מרגוע לנפש. אנחנו, בעלי החיים וכדור הארץ, לא יכולים בלעדיהם. גם ההסטוריה של עצים אלו חשובה, וכל מי שנטע אותם קשור למורשת של מדינת ישראל שלנו.

Like
מיכל ערד
מיכל ערד
May 09, 2023
Replying to

ממש לא יאומן. פקידי היערות מאשרים כמעט כל בקשה לכריתה

כאילו שהתפקים שלהם לחסל את העצים במדינת ישראל

.אם הכריתה הזו לא חוקית איך אפשר למנוע אותה.

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page