top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

עדכון והפתעה, למה 6100 עצי זית במטע ההיסטורי לכריתה?רישיון כריתה מוזר ובעייתי מאיים על מטע היסטורי של עצי זית מתחילת המאה שעברה.

עדכון והפתעה

רישיון 1552

הסיבה לכריתה : החלפת מטע חקלאי

אבל – רוב השטח כבר לא בייעוד חקלאי.

מזמין הכריתה: מושב שדה אילן

אבל- שדה אילן כבר לא הבעלים של רוב השטח.


מטע עצי הזית ושטחים רבים נוספים סופחו לנוף הגליל.

תוכנית מתאר כוללנית נצרת עילית/נוף הגליל 212-0137604 [1]

בתמונה [2]

הייעוד החדש של שטח מטע עצי הזית: שטחים פתוחים , בצד אחד שלהם כביש 65 ובצד השני יער קק"ל.

אין סיבה לכרות עצי זית ותיקים בשטחים פתוחים.

מדוע יצא רישיון כריתה בטענת החלפת מטע חקלאי ?

מדוע התעלם פקיד היערות מתוכנית המתאר החדשה ?


כמות העצים לכריתה ברישיון – 6100

מקום הכריתה : גוש 15149 חלקה 8 וחלקה 13

אבל- בתוכנית החדשה- חלקה 8 שייכת לשטחים פתוחים של נוף הגליל.

חלקה 13 בחלקה של קק"ל , וחלקה בתוכנית נוף הגליל ורק חלק ממנה נותר כמטע חקלאי

בקטע הנותר אין 6100 עצי זית.


רישיון הכריתה יצא -כאילו חלקה 13 ו 8 -הן מטע חקלאי של מושב שדה אילן. וכאילו שדה אילן רוצים לנטוע בשטחם מטע חקלאי חדש.


בעולם מתוקן כבר היתה חקירה/מסקנות/ראשים מעופפים/חזרה לדרך הישר... אצלנו?


תוקף רישיון הכריתה- מ 4.1.2023 עד 4.5.2023 -התוקף פג! הרישיון לא בתוקף !

אין רישיון בתוקף באתר משרד החקלאות ב- 7.5.2023

לאור הממצאים-חובה למנוע את הארכה הרישיון הזה.


אין סיבה לכרות את עצי הזית.

המטע המפואר נפרש לאורך מקטע כביש 65

המטע חייב להישאר לשימור כאתר מורשת ,

כאתר שטחים פתוחים בו עצי זית עתיקים ושפע בעלי חיים וצמחים.


בתוכנית הכוללנית - נספח השימור -רק למבנים

אין סקרי עצים . וגם המטע ההיסטורי של חוות סג'רה לא זכה להתייחסות


6100 עצי זית במטע מתקופת העליות הראשונות, מסומנים במפות ההיסטוריות מתחילת המאה .

העצים ניטעו בחוות סג'רה, ע"י האגרונום אליהו קראוזה 'אבי הלימוד החקלאי בארץ'. דוד בן גוריון הצעיר היה השומר היהודי הראשון בחוות סג'רה.

הם כבשו את האדמה ונטעו בה עתיד ותקווה , עצי זית עצי שקד וכרמים. מאות יהודים למדו על העבודה החקלאית בחווה , מטע עצי הזית הוא שריד לתקופה. [1]
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page