top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

סיכון חמור בגן ילדים בת"א -בגלל תאוות סוחרי העץ שאינה יודעת שובע.5.12.2022

לכבוד

רון חולדאי

ראש העיר ת"א יפו

שלום רב

בהמשך לתלונתי קוטל עשבים מסוכן בגן הילדים בתל אביב יפו, נשלחה דגימה מהעץ לבדיקת מעבדה. תוצאותיה מוכיחות שצדקתי.

אכן-אדם חסר עכבות, ריסס חומרי הדברה על עץ החרוב בגן הילדים. ריסוס מסוכן לילדים בניגוד חמור להוראות בטיחות בחומרי הדברה במוסדות חינוך.

הכרחי להוקיע את הריסוס המסוכן - ולפרסם את חוזר הבטיחות המצ"ב.

העירייה האחראית על בטיחות הילדים במוסדות החינוך-חייבת להגיש תלונה במשטרה .


1. דגימה מעץ החרוב נשלחה ע"י העירייה לבדיקת פרופ' צביקה מנדל במכון וולקני. במקביל שלחתי אליו את כל המידע והתמונות.

כך כתבו פרפ' מנדל וד"ר פרימן: "אכן, סביר להניח שהנזק לעץ החרוב נגרם ע"י פיטוטוקסיות של חומרי הדברה מאחר ולא הצלחנו לבודד פתוגן שכיח שיכול להיות אחראי לגרימת התסמינים שנראה בעץ הנגוע"

" כל הסימנים מעידים שהעץ אכן נפגע מקוטלי עשבים" [2]

" על פי הנזק נראה שהפגיעה חיצונית בלבד. כלומר ההשפעה תפוג תוך מספר שבועות והעץ יתאושש"

2. שאלתי את פרופ' מנדל על סיכון חשיפת הילדים לחומר הדברה- תוך כמה זמן מתנדף התרסיס מהגדר, מהחול. האם הוא מתנדף. מה טווח הפיזור ועוד. תשובתו–" על מנת לדייק בתשובה, נדרש לדעת מהו התכשיר שרוסס"

האם העירייה שלחה דגימה ולא ביקשה לזהות את החומר שרוסס?

זה המידע החיוני ביותר- אם ילדיי היו בגן הזה הייתי רוצה לדעת מה החומרים הפעילים, באיזה ריכוז, האם ילדי נחש אליו, האם נדרש להיבדק או להיות במעקב.

זיהוי החומר יכול לסייע גם באיתור המרסס (קבלן עירוני?) והמידע שיספק חשוב .

3. ציטוט מהוראות בטיחות חומרי הדברה במוסדות חינוך [3]

· "תכשירי הדברה הינם חומרים מסוכנים, לכן, חובה להשתמש בתכשירי הדברה ע"פ ההוראות הקבועות בתווית, וכל זאת בזהירות הנדרשת והמתחייבת נוכח הרגישות המיוחדת של מוסדות חינוך. למותר לציין, שילדים מהווים קבוצת סיכון מיוחדת, בשל רגישותם המוגברת לרעלים, נוכח מאפייניהם הפיזיולוגיים והנשימתיים, משקלם, היותם בתהליך התפתחות והתנהגותם, לרבות מגע נרחב של ילדים, בעיקר בגיל הרך, עם משטחים שעליהם מיושמים חומרי הדברה כגון, רצפות, ארגזי חול וכ "

· "לא יישומו חומרי הדברה במקומות שיש לילדים גישה אליהם"

· "אין להשתמש בקוטלי עשבים להדברת עשבייה"

· "לא תבוצע הדברה בריסוס, או בצורת יישום אחרת, של חומרים הפעילים הבאים: זרחניים אורגנים, קרבמטים, בשטח המוסד החינוכי"

· "בכל מקרה ומקרה של יישום של חומר הדברה יהיה רק באישור הגורם אחראי ברשות המקומית ובתיאום עם מנהל המוסד החינוכי, האישור יינתן בכתב וכתשובה לבקשה מפורטת בכתב.."הקובץ מצ"ב, כאמור במקרה הנדון- לא ידוע מה החומרים הפעילים ריכוזם, פיזורם .


4. חיים גבריאל, פקיד יערות ת"א ענה שזו לא עבודה של העירייה. בידיו ידע מוגבל ולא בסמכותו לקבוע לגבי כל העובדים בכל המחלקות. נדרש לחקור. לפתוח מצלמות. ולאסוף מידע.

חובת העירייה להגיש תלונה במשטרה- אם זה לא יעשה – ההפקרות רק תתגבר.

5. עברה פלילית- ריסוס והשחתת עץ במטרה לגרום לכריתתו-להלן החוק :

א. "כריתה – חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה" [4]

במקרה הנדון- ריסוס העץ-השחתה, לצורך מצג שווא המחייב כריתה, ( רישיון כריתה לא יכשיר עברה)


ב. "לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור בסעיף קטן (ג)" [5]

במקרה הנדון-בהונאה ומצג שווא ניסו לעוות את "תכלית הבקשה" "מצבו וערכו הנופי, הסביבתי.. "של עץ החרוב הוותיק במתחם גני הילדים. בכדי לאשר את הכריתה בטענה שהעץ חולה ופגום.


אנשים חסרי עכבות פוגעים גם בילדים, לא רק בעצים.

אין לי חשד לגבי אף אחד, ואיני יודעת אם עובד עיריית ת"א מעורב בכך. אולם, קיימת בעיה חמורה בכל הארץ, שיתוף פעולה של "משרתי ציבור" עם תאוות הכריתה ותאוות הבצע של סוחרי העץ. בניגוד לחוק נעשות עסקאות על עצים השייכים לציבור- ראו לא הגענו, מה עושים כדי לזכות בסחורה.

אנא טיפולך

אוסי בנימיןעיריית תל אביב יפו

אגף החינוך

אגף בטיחות מוסדות החינוך

אגף התפעול

מבקרת העירייה

פקיד יערות תל אביב חיים גבריאל

בלוג צבא הגנה לעצים :הערות [2] פרפ' צביקה מנדל וד"ר סטנלי פרימן, מכון וולקני. מייל 28.11.2022 . [3] יישום עשרה עקרונות בנושא יישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם חוזר משרד הבריאות ומשרד הגנת הסביבה . [4] פקודת היערות https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm, חלק א -פירוש. [5] פקודת היערות סעיף 15.א (א)

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page