top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

סיכום שנה רישיונות כריתה 2021


פקודת היערות : חובת דיווח שנתי מפורט לכל רישיונות הכריתה


דוח שנתי 2021

הטעיה בסיכום מילולי (תמונה 1)

"במהלך 2021 נכרתו:

219,000 עצים בהחלפת מטע חקלאי

5680 עצים מטעמי בטיחות אש

88,576 עצים במרחב המבונה

מדובר בירידה של 7000 עצים לעומת שנה שעברה 2020 "

זו הטעיה


בסיכום מילולי נכרתו ב 2021 :

219,000 + 5680 + 88576 = 313,256 עצים

האומנם?

רשות הטבע והגנים- דוח שנתי לא פורסם

קק"ל מצגת : 857 עצים ב2021 ..

סיכום שנתי 2021- 313256 עצים + כריתות רט"ג +כריתות קק"ל

כמה עצים נכרתו?


בניגוד להוראות החוק פקיד יערות ושותפיו מסתירים את היקף הכריתות בדוח השנתי ועוסקים בהטעיית הציבור.

השר עודד פורר פי 3 עצים כרותים.

ב- 2021 כיהנו 2 שרי חקלאות

חצי שנה ראשונה -אלון שוסטר

נכרתו 50,000 עצי מטע


חצי שנה שניה – עודד פורר

נכרתו 170,000 עצי מטע .99% מהם עצי זית.

בחצי שנה זו ניסה השר פורר לבטל חובת רישיון כריתה לעצי מטע

למה השר פורר לא רצה שנדע על 170.000 עצי זית שנכרתו לכבודו בחצי שנה?

כיצד תרמה הרפורמה החקלאית לריבוי כריתת עצי המטע?


בפרסום הדוח השנתי(1)

1. מצגת להטעיית הציבור: "מצגת סיכום רישיונות כריתה לשנת 2021"

המצגת היא לא סיכום של דוחות האקסאל

גיליונות בדוח אקסאל- לבלבול והטעיה


דוחות האקסאל

אין כותרת לעמודות

עמודות לא ע"פ פרסום רישיונות

4 עמודות יכולות להיות מספר רישיון הכריתה

אין סה"כ לכל גיליון

אין סיכום כללי


כריתה ללא רישיון

מסתבר שתקופה ארוכה לא טופלו תלונות על כריתת עצים ללא רישיון , על השחתת עצים וכ'


דיני הגנת העצים טובים מאוד-הבעיה היא בעובדי הציבור !

עובדי ציבור עוסקים בהטעיה והסתרת הנתונים- במקום בהגנת העציםתמונה 1

( 1 ) סיכום שנה 2021 רשיונות כריתה: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/tree_clearing_license


סיכום שנה 2020Commentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page