top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נהריה חניטה וחניקה של עץ שקמה לשימור מחמיר- בושה גדולה.

עדכון : תמונות של העץ מ 2012 ו 2022 - מה השתבש בניהול העירוני בשנתיים האחרונות?


10.11.2022

לכבוד

פקיד יערות ראשי ארז ברקאי

ראש עיריית נהריה רונן מרלי


בנהריה -הוצאה להורג וחניטה של עץ שקמה לשימור מחמיר


ברחוב קפלן נהריה עץ שקמה לשימור מחמיר, עצום בגודלו ומפואר.

לפני כשנתיים החליטו ראש העיר וצוותו לכסות כיסוי עונתי את העץ הענק.


דיווח ותמונות מזעזעות של העץ היום. מסתבר שפג תוקף הרעיון לכיסוי עונתי

מדווחים שכבר שנתיים העץ הולך ונחנק, אין ספק שפער גדול מאוד קיים מהתמונה המקורית שפרסמה העירייה על הכיסוי העונתי המקורי.

זו הוצאה להורג וחניטה .

בושה גדולה מאוד לעיריית נהריה

רשת אפורה כבדה מכסה את העץ, וכבלים עבים חונטים אותו

פשע ועברה על החוק - מומלץ לעיריית נהריה להכיר את פקודת היערות


יש לשחרר בדחיפות את העץ מהכבלים ומהרשתות, להשקות ולטפל בו.

הכרחי למנות גורם מקצועי חיצוני ולהפקיע מהעירייה את העצים מסתבר שאין אנשי מקצוע בעיר נהריה

בתמונה – העץ לפני כשנתיים - כיסוי עונתי

מר ברקאי – פקיד יערות אזורי ממשרד החקלאות-באחריותך. כיצד הוא נותן לזה לקרות?

רונן מרלי -כבוד ראש העיר נהריה רציתי לדווח למבקרת העירייה, אך כנראה שנעשתה איזה שהיא מניפולציה במייל שלה .

אבקש להעביר לה את מכתבי באמצעות לשכתך .

בתמונה : מניפולציה במייל התקשרות עם מבקרת העירייה – לטיפולך כבוד ראש העיר
ממתינה לתשובתכם בדחיפות

אסנת בנימין

צילומים, ברור ודיווח על מצב העץ - נאוה נעים.

העתקים: צבא הגנה לעצים , חברי מועצה ואחרים


נהריה 2012
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page