top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מצילים את העץ האדיר מכריתה מיותרת. קמפוס גבעת רם. ירושלים. 1.8.2021


  1. 1.8.2021

ברגע נדיר בזמן, אפשר ונדרש לעצור פשע ומחדל ובכיה לדורות. העץ הגדול והמרשים ביותר בפסגת גבעת רם עומד להיכרת בכל רגע, ללא סיבה ראויה. העץ לא נטוע בצמוד למסילת הרק"ל ולא בלב בניין .

דרישת הכריתה מפתיעה, אין חובת כריתה, הקונפליקט קטן ולא הכרחי, מדוע גמישות העיצוב לא נוצלה?

מדוע מוסד התכנון "לא ראה את ערכיות העץ"?


א. טענת האוניברסיטה: הכריתה אושרה עבור גשר ההליכה לתחנת קו ירוק, האישור ניתן לפני שנים, הגופים הירוקים אישרו , "אין מה לעשות".

האומנם?

1. העץ, לא ממש מפריע לגשר ההליכה, אין מגבלה משמעותית לתכנון גשר ההליכה תוך הגנתו.

2. נראה שהמתכנן באופן מפתיע "לא רואה את העץ".

כנ"ל מוסד התכנון, ככל הנראה "לא רואה את ערכיות העץ". ולא נדרש לדון בהגנתו [1]

3. מגמה ירוקה אונ': לא מכיר מתנגד לכריתה (בחופשה)


4 . לא תוכנית לפני שנים.: כריתת העץ והתוכנית לא אושרו לפני שנים רבות. הגשר לא קיים בגיליונות התכנון של קו ירוק [2]

תשריט מצב מאושר גיליון 10 [3] חתום 29.9.2016 -ללא הגשר

נספח תנועה ופיתוח גיליון 10[4] חתום כנ"ל – לא הגשר.

נספח סקר עצים מאושר גיליון 10 [5] 28.6.2016 ,לא קיים גשר הליכה, העץ הענק לא נסקר -בסקר העצים המנחה את התוכנית.


ב. חתימת מידע על גבי התוכנית: "פיתוח במסגרת אינפרה 1 של קטע 28 הרכבת הקלה " .(6)

כלומר- נדרשת התאמה לתקנון קו ירוק, (7)

בתקנון אין הנחות: על העצים נדרש להגן.(8)

"החוק"-חוק התכנון והבניה . "מוסד התכנון " -מוסד הרשאי לתת היתר או אשרה(9).

וכן נדרש אישור פקיד יערות לדרישת כריתת עצים נוספת.(10)

לפי הוראות החוק ונהליו- המתכנן יפקיד תוכנית בצמוד לסקר עצים( 11) הסקר יבוצע לפני תכנון(12)

(העץ רחוק ממסילות הרק"ל, תוכנית נפרדת ומאוחרת לגשר ההליכה)

העץ אמור להיות מוצג למוסד התכנון בערכיות הגבוהה ביותר. קוטר לפחות מטר, עץ בריא וחסון הנראה למרחוק , "עץ אייקוני/ סמל גבעת רם" .

מוסד התכנון נדרש לשקול את הגנת העצים כחוק, למטב את התוכנית לצורך הגנתם.

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" חוק התכנון והבניה 83ג(ג)


נובמבר 2018

סקר העצים הוצג לאוניברסיטה בנובמבר 2018, עץ 2976 בצהוב לכריתה, אך מספרו מוסתר בסקר.

(גם בשטח הקמפוס-סימון העץ מטושטש ביותר. )

במהלך כמה פגישות אושרה התוכנית באונ' ולאחר מכן הופקדה התוכנית למוסד התכנון .

מוסד התכנון נדרש לדון בתוכנית, אך ככל הנראה "לא נדרש" לדון בהגנת העצים.

אילו הוצג העץ למוסד התכנון-בערכיות הגבוהה ביותר כהווייתו, וכדרישת החוק , היה מוסד התכנון רואה את הקונפליקט (חצי עץ באמצע הגובה) את מיקומו לקראת קצה הגשר, בשטח פתוח, בו לא קיימת בעיה לעיצוב והכלת העץ בתכנון. והיה דואג לשימור העץ הבוגר.

שימור בתוכנית: צריף המורים נשמר וגם רוב גינת התבלינים. רק עץ ענק המוגן בחוק - לכריתה.

סימון העץ הענק בשטח הקמפוס מטושטש מאוד. מספרו 2976 (12)

בנספח סקר העצים 11.2018 -מספר העץ הגדול ביותר מוסתר. (בהתאמה/ברשלנות/בטעות)


מאות אנשים הגישו ערר לפני למעלה משנה ולא ידעו כלל שהעץ הענק לכריתה (13)

כיוון שהייתה השגה/ערר - האחריות על החלטת הכריתה, של פקיד יערות ראשי- ברקאי


כמה עובדי אוניברסיטה נדהמו לגלות בימים האחרונים שהעץ הגדול לכריתה .


כריתת העצים קודמת לכל- ואינה קשורה למסילות. בתואנת "פרוייקט לאומי" מרחיבים את הכריתות.

השיטה של ברקאי ומשרדו :

ברישיונות הכריתה מוסתר מידע בסיסי. לא ידוע איזה עצים נכרתים ולשם מה , התוכנית מוסתרת וסקר העצים מוסתר.

מאות אנשים היגישו השגה , דרשו מידע . בהחלטת הערר כותב ברקאי : ככה נהוג להסתיר.

הוא וחבורתו הנהיגו את שיטת ההסתרה- הנוגדת את הוראות החוק .


רק אינטרס זר לאינטרס הציבורי- ייהנה מתוכניות המוסתרות מהציבור

לעיתים לגיטימי לכרות עצי ענק למען מסילה, אך לא לגיטימי לכרות עץ ענק בקצה גשר, בשטח בו ניתן לשפר את העיצוב,

ולא לגיטימי לכרות עצים בוגרים במרכזי הערים- למען שבילי אופניים שתכנונם גמיש,


כריתת העץ האדיר לא נדרשת למען רק"ל ולא למען הגשר .

נותר לקוות שמדובר ברשלנות וטעות ביסודה של בקשת כריתה זו .

דחוף ביותר , העץ בר כריתה ללא סיבה , נדרש לעצור את כריתת עץ 2976 בקמפוס גבעת רם.

תעבירו הלאה כמה שיותר, כשהמידע בחוץ עוצרים את הכריתות.

כרגיל- כל אחד יעזור ככול שהוא יכול , לגורמים השונים ולהרחיב את היריעה.ליל 1.8.2021 מכתב נשלח לאנשי האוניברסיטה בבינוי ופרויקטים, דיאן ויועמ"ש,, לאנשי משרד החקלאות, לקבוצות הגנת העצים.

29.7.2021 -מכתב נשלח לאגף יער ואילנות-ארז ברקאי ואנשי משרדו ולא זכה לתגובה

הערות : [1] מוסד תכנון "לא רואה את ערכיות העץ " בגלל נוהל המוחק את הוראות החוק,: רישיון כריתה נמסר למוסד התכנון עם הפקדת התוכנית. [2] התוכניות חתומות ע"י יו"ר ועדה מחוזית דלית זילבר יוני- ספט' 2016. (אגף יער ואילנות ,תוכניות רק"ל לרוב בבלעדיות ענבר אשכנזי )

תבע" קו ירוק-https://www.tabanow.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%A2/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/101-0209593 [3] תשריט מצב מאושר גיליון 10 גבעת רם [4] נספח תנועה ופיתוח גיליון 10 גבעת רם [5] נספח סקר עצים גיליון 10 גבעת רם. (6) גיליון תוכנית והדמיות, נוסחים 2.6.2020 -12.10.2020 , משרד שלמה אהרנסון. (7) תקנון הוראות התוכנית קו ירוק https://apps.land.gov.il/IturTabotData/takanonim/jerus/1014826.pdf (8) תקנון קו ירוק סעיף 6.9 עצים בוגרים. (9) חוק תכנון ובניה סעיף 2 עד 48 חלק ב- מוסדות התכנון. (10)תוספת עצים לכריתה- שידרשו לאחר אישור סקר העצים ב 2016, נדרש שוב אישור פקיד יערות ממשלתי, (בהתאמה לסעיף 83 ג , לפני שינוי -חובת היוועצות עם פקיד יערות בתוכניות גדולות . ובהתאמה לאישור העצים ככל הנראה בנספח 2016 (11) נוהל מבא"ת, נוהל תנאי סף להגשת תוכנית בסמכות חוזית ובסמכות מקומית, נספח 6 סקר עצים (12) נוהל עריכת סקר עצים- נוסח אחרון 7.2018.

(13)איתר אותו לפני כמה ימים-ד"ר אורי גת (14) שיטת הסתרה הונהגה באגף יער ואילנות לכריתת עצי ענק בלב הערים. רישיון הכריתה ללא מידע ועוד.

(למיטיבי לכת... נובמבר 2018 גם בתוכנית זו)
1 Comment


smagabri
Aug 02, 2021

אין לי ספק שצריך להציל את העץ, אבל למרות הכותרת 'מצילים את העץ', אין התוויית דרך. האם יש מכתב או עצומה לחתום עליהם, או לפחות כתובת לפניות(רצוי עם הצעת נוסח)?

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page