top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מעצימים הפקרות בכריתת עצים וגנבת הציבור צו פטור מרישיון

מוכנים? העצים יכרתו ללא צורך ברישיון, וימכרו בכסף שחור ללא כל בקרה- ויעצימו את ארגוני הפשע שכסף שחור הוא לחם חוקם. הובלת עצים מהיום מותרת בהפקרות ללא רישיון הובלה

בעניים כלות אנו חוזים בהכחדת והשחתת עצים, תוך זלזול בחוק ובציבור, פגיעה חמורה באקלים, בכל חיי ובאיכות החיים. דעו לכם שזה עוד כלום. פקיד יערות ראשי ושותפיו הצליחו להגביר את ההפקרות, ומהיום,

כל עבריין עם מסור הוכר כמומחה לעצים, וכל גנב יוביל סחורה.

החבורה מגבירה את הכריתה ומייצרת הפקרות מוגברת ומכוונת בכריתת עצים והובלת סחורה ואובדן בקרה מוחלט. והשיא עוד לפנינו

כאן לומדים את האמת על צו הפטור מדוע הוא יצא למה הוא מנופח


אחד המחזות המבישים נראו ב26.6.2023 בועדת הפנים והסביבה של הכנסת. בניהולו של ח"כ יעקב אשר

מסיעת דגל התורה. ובכיכובו של פקיד היערות הראשי ארז ברקאי. הנתמך ומוקף בשותפיו למאבק להגברת כריתת העצים, אנשי אמנת המגוון הביולוגי. (*)

הנהלת הועדה לא אישרה לי להגיע לדיון. בכדי לקיים הצגה במקום דיון.

בתום ההצגה, יו"ר הועדה ערך הצבעה בינו לבין עצמו, הרים את ידו, וכמובן שהוא ניצח.

בתחילת ההצגה, יו"ר הועדה שאל את ברקאי שאלות כדי שיבסס את טענותיו היטב.

פקיד היערות ביסס וביסס וביסס, ומאוד מאוד ניזהר לא להגיד את האמת.

וכיוון שהאמת הזו היא מהות הבעיה בהפקרות של כריתת העצים, המתגברת כל העת בהובלתו של ברקאי.

כדאי שנכיר את האמת.

מטרת הדיון היתה לאשר צו יערות פטור מרישיון כריתה.

פקודת היערות מתירה לשר החקלאות לפטור מרישיון כריתה סוג עץ מסויים, עליו לעבור 3 שערים.

שער ראשון -להתייעץ עם הועדה המייעצת לשר, הוא לא חייב לקבל את דעתם או אישורם

. שער שני- לקבל אישור מועדת הפנים והסביבה של הכנסת,

שער שלישי-הוא צריך להיווכח שאין צורך ציבורי ברישיון כריתה לעץ המסוים שהוא מתכוון לפטור מהגנת החוק. והחוק מדגיש- "צורך ציבורי לרבות נופי, אקלימי סביבתי ואקולוגי"

אבל ברקאי החליט שהוא השער השלישי

בספטמבר 2021 פרסם השר לשעבר פורר, את צו היערות פטור מרישיון כריתה באתר תזכירי החוק.

וכיוון שאני אישית, היגשתי 7 קבצים בהם התנגדות אלפי אנשים לפטור מרישיון. והוגשו התנגדויות נוספות, ואף לא אדם אחד, כתב שהוא בעד צו הפטור מרישיון, ניתן לסכם.

בשער השלישי- השר לא עובר, הוכחנו לשר החקלאות את הצורך הציבורי לא לבטל רישיונות כריתה, ודרשנו להגביר את הגנת כלל העצים כחוק. בטיעונים והסברים מעמיקים ומלומדים.

ולכן, יש אמת אחת ואין בילתה – צו פטור מרישיון כריתה-בוטל על פי חוק.


למרות זאת, שלח שר החקלאות דיכטר, את צו היערות הנ"ל, לאישור ועדת הפנים והסביבה, בנוסחו המקורי 'הועדה המייעצת החליטה שלא מתקיים צורך ציבורי ברישיון'. ללא אזכור ההליך שהתקיים כחוק והוכחת הצורך הציבורי, כאמור.

ולכן יש לומר בקול ברור- קידום צו הפטור הנ"ל באמצעות מסמכי הטעיה הונאה ומצג שווא.


גם בוועדה, ברקאי כהרגלו התעלם מהוראות החוק. וטען שהוא קרא את ההתנגדויות ולא מצא בהם טעם. וכהרגלו הבהיר- אני השמש, השמים, הים והכוכבים. החוק מת והציבור אבק.

יו"ר הועדה הרים לו להנחתה, תגיד לי מה הסיבה לתת פטור מרישיון, למה לא להשאיר מצב קיים? וברקאי התפלפל על ועדה מייעצת ומתאמצת מ-2012 עד סוף 2018 לגבש את צו הפטור. ויו"ר הועדה דוחף 'בגלל בחירות חוזרות לא הצלחתם להעביר' ושניהם יוצאים מגדרם. רק שהאמת לא תאמר בדיון.

ולכן התכנסנו, אנשי פקודת היערות אנחנו, והאמת תאמר.

הסיבה לצו פטור מרישיון מנופח ומורחב לכל כך הרבה עצים, נעוצה בדוח RIA (ארז ברקאי 2.2017) דוח בחינת הפחתת הרגולציה ברשיונות כריתה.

כאמור בחומרי הרקע לדיון בועדה , דוח RIA בחן ומצא: רישיונות הכריתה מכבידים על המשק ועל הציבור, ולכן יש צורך בהפחתה ברישיונות כריתה.

נו, באמת.

בקשה לרישיון כריתה עולה רק 48 ₪, ומנגד, ערכם הכספי של תועלות העצים מרקיע שחקים.

והכל מעוגן היטב בדינים ובפקודת היערות.

את דוח RIA בחנתי בתקופת פורר, ומצאתי דוח מגמתי שלא בוצע כדין, לא ע"פ החלטת ממשלה ומדריך ממשלתי ולא ע"פ חקיקה מסמיכה. וללא בחינת עלות תועלת וללא בחינת חלופות. זה רק נשמע מסובך.

דוח RIA ארז ברקאי 2.2017 – נבהיר את העיוות והאבסורד.

ע"פ הדוח-עלות בחינת 100 בקשות לרישיון על ידי פקיד יערות, עולה למשק 38,000 ₪ הבה נחסוך.

ברקאי שכח לבחון כנגד החיסכון, את הערך הכספי של תועלות העצים הנקרא 'הערך החליפי'.

ובמקרה זה- הערך הכספי של אובדן העצים לסביבה לאקלים וכ' שאף אחד כבר לא יבדוק לפני כריתה

וכיוון שערכו החליפי של עץ פיקוס אחד, נע בין אלפי₪ למאות אלפי₪ (תועלתו לסביבה, לאקלים וכ)


הועדה המייעצת בניהול ברקאי, קיבלה משימה ב2018 להפחית ברישיונות כריתה, לאור RIA.

וכיוון שעל הועדה השתלט רוב של שותפיו אנשי המגוון הביולוגי(הדורשים להרבות בכריתות ובפטור מרישיון) המשימה צלחה ללא קושי.

הועדה המייעצת כתבה המלצות לשר, שהחליפו המלצה זעירה מ 2014. וכעת המליצו על מינים רבים


אחת מהמלצות ועדת 2018- פטור מרישיון כריתה לכל סוגי עצי הדקל, בחצרות הבתים ובכל שטח שייעודו מגורים . לטענת ארז ברקאי והועדה בניהולו "עצי הדקל חסרי ערך"

בואו נבצע חישוב פשוט : בשנת 2022 נכרתו ברישיון ע"פ הדוח השנתי כ 4500 עצי דקל.

בכל רישיון כריתה כמה עצים ולא רק דקל. רוב הרישיונות היו נבחנים.

לו היה פטור מרישיון כריתה -היה חוסך ברקאי למשק ולציבור אלפי שקלים, נניח 5000 ₪

אבל, לו בחן ערך חליפי כחוק-היה מגלה כי תועלתם בערך כספי נעה בן 3 מיליון ל 30 מיליון


ולו בחן 100 בקשות לרישיון, ומתוכם נמנעה כריתת 5% מהעצים בעלי הערכיות -תועלתם הכספית למשק היתה נשמרת וגוברת פי מאה על החיסכון הזעום והמגוחך בדוח RIA.


הועדה של יעקב אשר אישרה במחטף מטורף עוד מפות לכריתת עצי פיקוס גדולים ללא רישיון כריתה

ערכם החלופי של העצים שיכרתו בגנבה ללא רישיון כריתה -מגיע למאות מיליוני ₪.

וזה באמת, על קצה המזלג החורבן והסיבות לחורבן של צו הפטור מרישיון.


בוועדה הנ"ל הובהר סופית שברקאי אינו פועל על פי הגדרת תפקידו בפקודת היערות "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו" מטרות הפקודה להגן על עצים הראויים לשימור על פי ערכי העצים בחוק, ודרך הכלים שנקבעו בחוק להגנתם. חובתו על פי חוק לכבד את הצורך הציבורי.

ברקאי דרס ורמס את הצורך הציבורי שהובהר היטב ועל פי חוק, והטעה את הועדה ואת השר דיכטר.


הבן שלי היה אומר 'אבל אמא, הם רצו להישקר'


(*אנשי אמנת המגוון הביולוגי ופגיעתם הקשה בעצים באקלים בציבור

דוח RIA (ברקאי 2017) מגמתי ולא על פי דין אנשי אמנת המגוון הביולוגי
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page