top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מעל 21,000 עררים הוגשו - הטעיה בבסיס ה.ח תיקון פקודת היערות(ח"כ להב הרצנו)ח"כ יוראי להב הרצנו ,

שלום רב ,

לטענתך " ב 3 שנים האחרונות כמעט ולא הוגשו אליו עררים " (לפקיד יערות ראשי)

מטעים אותך ח"כ להב הרצנו, ואתה מטעה את הציבור ואת מקבלי ההחלטות.

על סמך ההטעיה - אתה מקדם הצעת חוק לביטול הגנת העצים ע"י מוסדות התכנון ואנשי המקצוע.

מעל 21,000 עררים אני מכירה אישית, רשימה מצורפת במכתב זה - וזה רק קצה הקרחון.

בכל הארץ אנשים נאבקים על הגנת העצים ושמירה על החוק, כי החוק נמחק ע"י /בעזרת הרגולטור.

גם אנשי תכנון ועו"ד , מראים לפקיד יערות בעררים-ליקוי חמור בעבודתו- והוא מתעלם.


בגאווה אני מזמינה אותך להכיר את האמת :

עשרות אלפי עררים הוגשו לפקיד יערות ראשי ב-3 שנים אחרונות. כאן רשימה חלקית:

52 עררים-רישיון 03-3733

450 עררים-רישיון 03-2795

262 עררים -רישיון רט"ג בת שלמה


17 עררים-רישיון 03-2753

550 עררים-רישיון 329 בנימינה גבעת עדה


1112 עררים-רישיון 03-4217

20 עררים-רישיון 03-2882

55 עררים-רישיון 03-3021

1033 עררים-רישיון 03-4011

3 עררים-רישיון 09-0896

1400 עררים-רישיון 31-8239


4500 עררים-רישיון מחנה סירקין

80 עררים-רישיון 03-3049

88 עררים-רישיון 03-3052

83 עררים-רישיון 03-3053

682 עררים-רישיון 03-3081


11 עררים– רישיון 04-3004

222 עררים-רישיון 03-3077

17 עררים-רישיון 03-3078

עשרות עררים רישיון 02-4480

21 עררים-רישיון 03-3079

204 עררים-רישיון 980


1100 עררים ועצומה בוסתן הגליל

285 עררים-רישיון 03-3025

285 עררים-רישיון 03-3026

2 עררים-רישיון 883

1 ערר-רישיון 11-0768


132 רישיון 11-0819

1392 עררים-רישיון עמק הזיתים


36 עררים-רישיון 03-3627

180 עררים-רישיון 03-4092

180 עררים-רישיון 03-4087

637 עררים-רישיון 03-4208

170 עררים-רישיון 2550-52.

637 עררים-רישיון 03-4209

רמת גן הרבה עררים (מיכל. ש)


עשרות עררים כ"ס:

112 עררים רישיון 2551-52

637 עררים-רישיון 03-4210

1 ערר- רישיון 598

180 עררים-רישיון 03-4073

180 עררים-רישיון 03-4058

עשרות עררים-רישיון 3021-12


מאות עררים :


180 עררים-רישיון 03-4072

180 עררים-רישיון 03-3566

2 עררים-רישיון 360

1 ערר-רישיון 694

207 עררים-רישיון 825


פ"ת הרבה עררים (נווה .א)


4 עררים-רישיון 03-4482

135 עררים-רישיון 51-1620

135 עררים-רישיון 51-1621


1400 ערר-רישיון 31-12391

1 ערר-רישיון ללא מס' (ח.ש)

98 עררים -אמירים


30 עררים-רישיון 03-3857

1200 -עררים 151 עצים מורדות ארנונה

1 ערר-רישיון 411

1 ערר-רישיון 412

1 ערר-רישיון 658

1 ערר-רישיון 657


מאות עררים:


1 ערר-רישיון 03-4114

1 ערר-רישיון 03-4138

1 ערר-רישיון 03-4132

1 ערר-רישיון 03-4133

1 ערר-רישיון 03-4136

1 ערר-רישיון 02-4147


1 ערר-רישיון 656

1 ערר-רישיון 1139

1 ערר-רישיון 1141

1 ערר-רישיון 1138

1 ערר-רישיון 1868

1 ערר-רישיון 1129

1 ערר-רישיון 1131

1 ערר-רישיון 4118

3 עררים-רישיון 570

1 ערר-רישיון 4126

1 ערר-רישיון 4108

4 עררים-רישיון 4118

1 ערר-רישיון 4077

1 ערר-רישיון 4093

1 ערר-רישיון 4098

1 ערר-רישיון 574

1 ערר-רישיון 575

1 ערר-רישיון 5791

ערר-רישיון 1140

1 ערר-רישיון 1128

6 עררים-רישיון 1130

1 ערר-רישיון 4097

1 ערר-רישיון 4105

1 ערר-רישיון 03-4579

1 ערר-רישיון 03-4583

5 עררים-רישיון 4621-02

1 ערר-רישיון 4591-03

מאות עררים רישיון 1468-51 ו

מאות עררים רישיון – 1469-51

1 ערר -רישיון 02-5879

1 ערר -רישיון מורדות ארנונה (ח.ש)

סה"כ

יותר מ 21,000 עררים

רק בפרסום זה.. מעל 21,000 עררים – האם לא הוגשו כמעט עררים ??? הטעו אותך ח"כ להב הרצנו.

יש עררים רבים נוספים, רבים מאוד.

מעולם לא היו כל כך הרבה עררים, כמו ב 3 שנים האחרונות


דברייך (כמו הצעת החוק) לקוחים מ-התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה 11.2018

בתוכנית כתב הרגולטור "100 עררים מוגשים כל שנה "

ב11.2018 "הם" [1] התחילו במחיקת החוק, בעורמה, בהסתרה, ללא סמכות ובשיטתיות

תוך ניצול ציני של משילות נמוכה, ב-4 מערכות בחירות. והטעיה חלק מהשיטה .


הטעיה והסתרת מידע ונתונים זה חלק מהשיטה למחיקת החוק.

· אין דיווח אמין על היקף עררים במשרד החקלאות. הסתרת התנגדות הציבור

· בהחלטה ההשגה לא מציין פקיד יערות כמה עררים הוגשו לרישיון הכריתה.

· דוח שנתי מחויב בחוק , אך המידע מוסתר- אין דוח מרכז מסכם, יש ערבוב מצגות ואקסל

· תוכניות מוסתרות מהציבור ברישיונות של חברות ממשלתיות. [2]

· הסתרת המידע: תנאי לרישיון נטיעת ערך חליפי ללא דיווח כחוק ברישיונות ובדוחות שנתיים


אל תדאג להיקף עבודתו של פקיד היערות.

· כמעט ולא מתקיימים דיונים בשטח לאחר הגשת ערר.

· אנחנו מרכזים את העררים, פקיד יערות עונה לרוב לאדם אחד.

· בהחלטות רבות - copy paste חזרה על אותם טיעונים, תוך התעלמות מרוב הדברים שנאמרים.

מענה לא פעם שבלוני. בעיקר ברישיונות הענק בהם מסתירים את התוכניות מהציבור

(ניפוח כריתה לא לצורך מטרת התוכנית -מאפיין את רישיונות הענק)


מאכזב מאוד- ממשלת השינוי מנסה לבטל את הגנת העצים בחוק , להכשיר את המניפולציות בעזרתן כרתו מעל מיליון עצים בשלוש שנים.

שיטות הכרתנות למען ריבוי סחורה- מצליחה לנהל את אגף יער ואילנות.

לכן כיום אין תכנון מדויק וחכם תוך שימור עצים כנדרש בחוק.

יש הרחבת הכריתות ללא צורך תוך התעלמות מהחוק ו-שאיבת הקופה הציבורית לעבודות עודפות.

(רישיון כריתה אינו הופך כריתה לחוקית -אם לא נשמר החוק בכל התהליך).


הצעת החוק שלך מתבססת על תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה [3], תוכנית מגמתית ששכחה למדוד את ערכי העצים לציבור הכללי. חשיבותם של העצים, תועלות העצים נמדדות בכסף .

תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי – היא עיוות מוחלט, אינה דוח RIA על פי כלליו .


החוק חכם וגמיש, החוק מאפשר פיתוח לצד שימור עצים. אבל סוחרי העץ רוצים את הסחורה .

עלייך להסיג את הצעת החוק. אל תפגע בהגנת העצים , אל תבטל את הסעיף החשוב ביותר בחוק התכנון והבניה: " היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"[4]

בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים ישראל.

28.2.2022


ממשיכים בפרוייקט איסוף עררים והחלטות שולחים למייל : israeltreesdefence@gmail.com

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page