top of page
  • אוסי בנימין

מעל 21,000 עררים הוגשו - הטעיה בבסיס ה.ח תיקון פקודת היערות(ח"כ להב הרצנו)ח"כ יוראי להב הרצנו ,

שלום רב ,

לטענתך " ב 3 שנים האחרונות כמעט ולא הוגשו אליו עררים " (לפקיד יערות ראשי)

מטעים אותך ח"כ להב הרצנו, ואתה מטעה את הציבור ואת מקבלי ההחלטות.

על סמך ההטעיה - אתה מקדם הצעת חוק לביטול הגנת העצים ע"י מוסדות התכנון ואנשי המקצוע.

מעל 21,000 עררים אני מכירה אישית, רשימה מצורפת במכתב זה - וזה רק קצה הקרחון.

בכל הארץ אנשים נאבקים על הגנת העצים ושמירה על החוק, כי החוק נמחק ע"י /בעזרת הרגולטור.

גם אנשי תכנון ועו"ד , מראים לפקיד יערות בעררים-ליקוי חמור בעבודתו- והוא מתעלם.


בגאווה אני מזמינה אותך להכיר את האמת :

עשרות אלפי עררים הוגשו לפקיד יערות ראשי ב-3 שנים אחרונות. כאן רשימה חלקית:

52 עררים-רישיון 03-3733

450 עררים-רישיון 03-2795

2202 עררים ערר נת"ע -324 עצים- קו ירוק- סוף רחוב ראול ולנברג ת"א

262 עררים -רישיון רט"ג בת שלמה


17 עררים-רישיון 03-2753

550 עררים-רישיון 329 בנימינה גבעת עדה

ערר בנימינה גבעת עדה 65 עצים במוסדות חינוך לכריתה

מסרים אישיים של מתנגדי כריתת 65 עצים במוסדות חינוך בנימינה גבעת עדה


1112 עררים-רישיון 03-4217

20 עררים-רישיון 03-2882

55 עררים-רישיון 03-3021

1033 עררים-רישיון 03-4011

3 עררים-רישיון 09-0896

1400 עררים-רישיון 31-8239


ערר נגד כריתת עצים למען שביל אופניים רוקח - עיריית תל אביב

4500 עררים-רישיון מחנה סירקין

80 עררים-רישיון 03-3049

88 עררים-רישיון 03-3052

83 עררים-רישיון 03-3053

682 עררים-רישיון 03-3081


לפעמים צריך להתחנן על העצים, לא ויתרנו על עצי הענק.

11 עררים– רישיון 04-3004

222 עררים-רישיון 03-3077

17 עררים-רישיון 03-3078

עשרות עררים רישיון 02-4480

21 עררים-רישיון 03-3079

204 עררים-רישיון 980

ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק

מסרים אישיים נשלחו לפקיד יערות ארז ברקאי-ערר כביש 8510 בוסתן הגליל

נספח ב ו ג לערר נתיבי ישראל -כביש 8510 בוסתן הגליל.


1100 עררים ועצומה בוסתן הגליל

285 עררים-רישיון 03-3025

285 עררים-רישיון 03-3026

2 עררים-רישיון 883

1 ערר-רישיון 11-0768

הגשת ערר חורשת הסרג'נטים


132 רישיון 11-0819

1392 עררים-רישיון עמק הזיתים

ערר : רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק


36 עררים-רישיון 03-3627

180 עררים-רישיון 03-4092

180 עררים-רישיון 03-4087

637 עררים-רישיון 03-4208

170 עררים-רישיון 2550-52.

637 עררים-רישיון 03-4209

רמת גן הרבה עררים (מיכל. ש)


עשרות עררים כ"ס:

מהיר לעיר כפר סבא, נת"צ מסוכן וכריתת עצי הרחוב הראשי למען שבילי אופניים

112 עררים רישיון 2551-52

637 עררים-רישיון 03-4210

1 ערר- רישיון 598

180 עררים-רישיון 03-4073

180 עררים-רישיון 03-4058

עשרות עררים-רישיון 3021-12


מאות עררים :

ביטול רישיונות כריתה-לפני היתר בניה במוסדות חינוך תל אביב


180 עררים-רישיון 03-4072

180 עררים-רישיון 03-3566

2 עררים-רישיון 360

1 ערר-רישיון 694

207 עררים-רישיון 825


פ"ת הרבה עררים (נווה .א)

טיפוח עצים או כריתת עצים בוגרים בעיר פתח תקווה


4 עררים-רישיון 03-4482

135 עררים-רישיון 51-1620

135 עררים-רישיון 51-1621


מאות עררים: כריתת עצים רחוב שיטרית

1400 ערר-רישיון 31-12391

1 ערר-רישיון ללא מס' (ח.ש)

98 עררים -אמירים

איום בטרור ההצתות- כריתת עצים נרחבת ביישוב אמירים


30 עררים-רישיון 03-3857

1200 -עררים 151 עצים מורדות ארנונה

1 ערר-רישיון 411

1 ערר-רישיון 412

1 ערר-רישיון 658

1 ערר-רישיון 657


מאות עררים:

ערר רישיון כריתה 03-2887 , 44 עצים רחוב ארלוזורוב, מקטע: ויצמן עד אבן גבירול


1 ערר-רישיון 03-4114

1 ערר-רישיון 03-4138

1 ערר-רישיון 03-4132

1 ערר-רישיון 03-4133

1 ערר-רישיון 03-4136

1 ערר-רישיון 02-4147


ערר, 2716 עצים לכריתה, תוכנית תב"ע-אלעד + קשר להצעת החוק (ח"כ להב הרצנו)

1 ערר-רישיון 656

1 ערר-רישיון 1139

1 ערר-רישיון 1141

1 ערר-רישיון 1138

1 ערר-רישיון 1868

1 ערר-רישיון 1129

1 ערר-רישיון 1131

1 ערר-רישיון 4118

3 עררים-רישיון 570

1 ערר-רישיון 4126

1 ערר-רישיון 4108

4 עררים-רישיון 4118

1 ערר-רישיון 4077

1 ערר-רישיון 4093

1 ערר-רישיון 4098

מיקסום כריתת עצי דקל בהוראת פקיד יערות ממשלתי ארז ברקאי

1 ערר-רישיון 574

1 ערר-רישיון 575

1 ערר-רישיון 5791

ערר-רישיון 1140

1 ערר-רישיון 1128

6 עררים-רישיון 1130

1 ערר-רישיון 4097

1 ערר-רישיון 4105

1 ערר-רישיון 03-4579

1 ערר-רישיון 03-4583

5 עררים-רישיון 4621-02

1 ערר-רישיון 4591-03

מאות עררים רישיון 1468-51 ו

מאות עררים רישיון – 1469-51

1 ערר -רישיון 02-5879

1 ערר -רישיון מורדות ארנונה (ח.ש)

סה"כ

יותר מ 21,000 עררים

רק בפרסום זה.. מעל 21,000 עררים – האם לא הוגשו כמעט עררים ??? הטעו אותך ח"כ להב הרצנו.

יש עררים רבים נוספים, רבים מאוד.

מעולם לא היו כל כך הרבה עררים, כמו ב 3 שנים האחרונות


דברייך (כמו הצעת החוק) לקוחים מ-התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה 11.2018

בתוכנית כתב הרגולטור "100 עררים מוגשים כל שנה "

ב11.2018 "הם" [1] התחילו במחיקת החוק, בעורמה, בהסתרה, ללא סמכות ובשיטתיות

תוך ניצול ציני של משילות נמוכה, ב-4 מערכות בחירות. והטעיה חלק מהשיטה .


הטעיה והסתרת מידע ונתונים זה חלק מהשיטה למחיקת החוק.

· אין דיווח אמין על היקף עררים במשרד החקלאות. הסתרת התנגדות הציבור

· בהחלטה ההשגה לא מציין פקיד יערות כמה עררים הוגשו לרישיון הכריתה.

· דוח שנתי מחויב בחוק , אך המידע מוסתר- אין דוח מרכז מסכם, יש ערבוב מצגות ואקסל

· תוכניות מוסתרות מהציבור ברישיונות של חברות ממשלתיות. [2]

· הסתרת המידע: תנאי לרישיון נטיעת ערך חליפי ללא דיווח כחוק ברישיונות ובדוחות שנתיים


אל תדאג להיקף עבודתו של פקיד היערות.

· כמעט ולא מתקיימים דיונים בשטח לאחר הגשת ערר.

· אנחנו מרכזים את העררים, פקיד יערות עונה לרוב לאדם אחד.

· בהחלטות רבות - copy paste חזרה על אותם טיעונים, תוך התעלמות מרוב הדברים שנאמרים.

מענה לא פעם שבלוני. בעיקר ברישיונות הענק בהם מסתירים את התוכניות מהציבור

(ניפוח כריתה לא לצורך מטרת התוכנית -מאפיין את רישיונות הענק)


מאכזב מאוד- ממשלת השינוי מנסה לבטל את הגנת העצים בחוק , להכשיר את המניפולציות בעזרתן כרתו מעל מיליון עצים בשלוש שנים.

שיטות הכרתנות למען ריבוי סחורה- מצליחה לנהל את אגף יער ואילנות.

לכן כיום אין תכנון מדויק וחכם תוך שימור עצים כנדרש בחוק.

יש הרחבת הכריתות ללא צורך תוך התעלמות מהחוק ו-שאיבת הקופה הציבורית לעבודות עודפות.

(רישיון כריתה אינו הופך כריתה לחוקית -אם לא נשמר החוק בכל התהליך).


הצעת החוק שלך מתבססת על תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה [3], תוכנית מגמתית ששכחה למדוד את ערכי העצים לציבור הכללי. חשיבותם של העצים, תועלות העצים נמדדות בכסף .

תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי – היא עיוות מוחלט, אינה דוח RIA על פי כלליו .


החוק חכם וגמיש, החוק מאפשר פיתוח לצד שימור עצים. אבל סוחרי העץ רוצים את הסחורה .

עלייך להסיג את הצעת החוק. אל תפגע בהגנת העצים , אל תבטל את הסעיף החשוב ביותר בחוק התכנון והבניה: " היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"[4]

בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים ישראל.

28.2.2022

[1] לוביסטים ועמותות [2] משימת בילוש-היכן 118 עצים לכריתה? הסוד של עיריית נת"ע ת"א- יפו [3] התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הוטמעה בתיקון פקודת היערות (ח"כ להב הרצנו) [4] חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)


ממשיכים בפרוייקט איסוף עררים והחלטות שולחים למייל : israeltreesdefence@gmail.com

פוסטים אחרונים

הצג הכול

כבוד ראש הממשלה מר יאיר לפיד ממשלת סוחרי העץ שלום רב אבקש להבהיר, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אתה האחראי להצעות חוק לביטול הגנת העצים ומכלול הפעולות להרבות בכריתה, בין אם עובדים עלייך, ובין אם עיניך עצומ

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page