top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מותו של צאלון ענק לשימור ופיצוי התושבים

7.7.2022


עץ צאלון ענק, בשטח ציבורי הוכרז לשימור. ובקרבת מקום הקימו מגדל . [1]

משך 4 שנים נכלא העץ בתוך מתחם העבודות, הסיבה לכליאתו לא ברורה.

הצאלון הענק לשימור איבד חיוניות ושידר מצוקה ברורה.


מ 8.2021 שלח אורי אביחי כמה התראות לעירייה על פגיעה בעץ לשימור .

נמצא שהעץ נקבר בעפר ומיובש. העץ לא נשמר כיאות ע"י היזם והקבלן [2]

הפגיעה המתמשכת, השקיה מאוחרת -הביאו את העץ הגדול אל מותו.

לאחר 4 שנים שוחרר העץ הענק מכלאו

. עץ מת הושב למרחב הציבורי.

'צאלון ענק מת' דיווח אורי אביחי בהתראה אחרונה לעירייה 1.7.2022


הון עתק זרם ליזם ולקבלן ולעירייה - אך טיפת תשומת לב לא הושקעה בעץ לשימור בשטחי ציבור.

לא השכילה העירייה עד היום, לנהל בקרה ומעקב על העצים לשימור בהליכי בניה.


דרישת התושבים: קנס ונטיעה חליפית

1. יש לקנוס את היזם והקבלן על השחתה והרג עץ לשימור. יש לפרסם את הקנס, הפרת החוק והעונש.

2. נטיעה חליפית- על פי ערכו של הצאלון הענק כ 60,000 ₪ [3] וההוצאות לא יושתו על הציבור.

הצעת מחיר לנטיעת עצי צאלון ב 60,000 ₪ [4] (הזמן הנכון לנטיעת עצי צאלון – עד סוף יולי)

1. שני עצי צאלון , גובה 6 מטר, רוחב גזע כ- 35 ס"מ , עלות כל עץ כ- 30,000 ₪

2. שלושה עצי צאלון , גובה כ 6 מטר, רוחב גזע כ- 25 ס"מ , עלות כל עץ כ- 20,000 ₪.


העצים הם תשתית עירונית וכספי ציבור. ערכם לא יסולא בפז לאיכות החיים: הפחתת איי חום העירוני, צל ומחסה סינון זיהום אויר, יצור חמצן, מיתון הצפות והגברת חלחול וייצוב קרקע, ומשכן לבע"ח רבים. מיסוך , שיפור הבריאות שיפור המסחר המקומי , הפחתת פשיעה והפחתת תאונות דרכים,[5]

בעיר המצטופפת חשיבותם כפולה ומכופלת


עיריית ת"א יפו נדרשת להוכיח לתושבים, ולהראות לקבלנים ויזמים, שהעצים הבוגרים הם לא סחורה ולא הפקר.. חובה להגן ולטפל על עצים לשימור.

הערות

[1] ויצמן 30 פינת זכרון יעקב 2 תל אביב יפו. [2] היזם -גינדי הקבלן -אלקטרה. הפרויקט - http://www.lessintower.co.il/he.html [3] ערך חליפי = ערך תועלות העץ לציבור, מחשבון ערך עץ : https://www.gov.il/Apps/Moag/TreeValueCalculator/treecalc.html [4] הצעת מחיר מ הלל , העצים של הלל-העתקת עצים בוגרים מושב בית הלוי. לתאום 052-8411144 [5] חשיבות העצים, תועלות מדעיות מעצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים

עדכון : נשלח לראש עיריית תל אביב רון חולדאי

Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page