top of page
  • ישראל גלון

מאת ישראל גלון/מעץ-מסוכן לעץ לשימור/ הצלת עץ היסטורי בימין משה ירושלים


עדכון -31.8.2022

לכבוד ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות הממשלתי

ומנהל אגף יער ואילנות משרד החקלאות ופיתוח הכפר


הנדון: תגובה על החלטתך בנושא עץ האקליפטוס במלכי 7 ירושלים.

שלום וברכה,

קבלתי בשמחה את החלטתך מ- 30/8/22 ואת משפט הסיום האומר הכל: ";לאור כל האמור לעיל, אני מורה על ביטול רישיון הכריתה ומורה על שימורו של העץ"

אני מברך על החלטתך ומודה לך על כך.

אני מסכים עם החלטתך אך, חולק על חלק מההתפתלויות והטיעונים המקצועיים וההתנהלות בנושא. שפרשנותה עלולה להוביל לכך שעשרות אלפי עצים בארץ ואלפי עצים בירושלים עלולים להיכרת בטענת "העץ מסוכן".

כמי שממונה על פקודת היערות על כל משמעויותיה. עליך להוביל הנחייה לטיפול מקצועי בעצים וביצוע סקרי בטיחות באופן שוטף

כדי להימנע מהמצב אליו נקלע עץ האקליפטוס ההיסטורי בשכונת ימין משה.

אין ספק שמצבו של העץ נובע מחוסר בטיפול מקצועי – גיזום ושימור, במשך שנים.

תגובתי נועדה בעיקר למנהלת אגף שפ"ע בעיריית ירושלים הגב' זיווה נוקראי שהתמנתה לאחרונה כפקידת היערות של ירושלים – ברכות לזיווה, לצוות המקצועי של האגף, ולמנכ"ל האחראים ישירות על העץ והטיפול בו ושימורו.

אני חושש מאוד מאופן השימור של העץ. אני חושש שההמלצה המקצועית של היועץ שכתב את חוות הדעת והמליץ על כריתת העץ באופן שאינו מקובל עלי מקצועית, ואף אתה הגעת לאותה מסקנה.

אני חושש שהמלצתו - "הותרת העץ במקומו אך מציין כי יידרש לצמצם את נוף העץ וכי יידרשו פעולות תחזוקה תכופות ובכל מקרה, העץ שניתן לשמר יהיה רק חלק מהעץ הנוכחי. בלשונו של עורך הסקר "ניתן לשמר כעץ נמוך בעל ערכיות נופית נמוכה" - תוביל להשחתה וגירדום חזק ולא מקצועי של העץ, פגיעה בשלד העץ שעדיין קיים והותרתו ערום ונכה.

יש דרך מקצועית לשמר את העץ באופן ראוי ואני מקווה שכך ייעשה.

סוגיית העצים המסוכנים מורכבת. כמי שעוסק בנושא מעל 40 שנה ברצוני להפנות אותך ואת זיווה נוקראי וצוות האגף למאמר שכתבתי בשנת 2018 בעתון המקצועי פפירוס "לעצור את הפניקה" ( הערה 1) .

אין דבר קל מהוצאת רישיון כריתה לעץ שמישהו חושש שהוא מסוכן, או לאחר נפילת ענף.

החוכמה היא לשמר את העצים הוותיקים וההיסטוריים שנטעו לפני שנים רבות ומהווים את היער העירוני, ותרומתם האקולוגית לסביבה רבה מאוד.

אסור לנו להיבהל מכל בקשה לכריתת עץ בטענת "העץ מסוכן". אך, זה מחייב טיפול מקצועי הכולל פרוטוקול מעקב שוטף, גיזום, אורתופדיה וכירורגיה.

בברכת שנה טובה, ישראל גלון


עדכון -21.8.2022

התייחסותי ל דוח הסיכונים ( בעקבותיו יצא רישיון כריתה)

הערכת הסיכון של העץ אינה מדויקת כלל.

אין לעץ ריקבון פעיל. העץ לא טופל. מצב הנטייה של העץ באותה זווית לפחות 40 שנה. (לא נעשה כל מעקב נטיית העץ מספר פעמים כדי לבחון תנועה. )

אכן יש צורך לטפל בעץ באופן מקצועי ולעקוב אחריו.

חשוב לציין שהעץ מופיע באתר עצי מורשת של משרד החקלאות, כעץ מורשת הראוי לשימור, וכן בסקר עצים קשישים בירושלים משנת 2013. סקר שבוצע על ידי חל"ט ומשר החקלאות פקיד היערות

ישראל גלון

עדכון -15.8.2022

דיון ליד העץ בהשתתפות נציגי העיריה , מש' החקלאות, ומתנגדי הכריתה (2)

חוות דעתי

העץ בריא וחסון, ונטוע היטב, אין ריקבונות, יש פצעים עקב זה שהעץ לא טופל וזו הזנחת עץ לשימור, נדרש גיזום בסיסי, ופתח במדרכה . היום לא נדרשת קשירה ולא תמיכה. - העץ לא מסוכן. הטרגט נמוך.

אין התכנסויות מתחת לעץ אלא ליד בית הכנסת הנמצא בקרבת מקום.

היינו שמחים לראות דוח טיפול בעץ במשך השנים,

אבקש להזכיר את פסיקת בית משפט נגד עיריית ירושלים, במקרה דומה.- חובה לפרסם את רישיון הכריתה

פסיקה ממנה מתעלמת עיריית ירושלים .

ישראל גלון

3.8.2022

לכבוד ד"ר ארז ברקאי

"בקשה מישראל גלון לעכב כריתת אקליפטוס בימין משה

ארז שלום

בהמשך לפנייתי אליך בווטצאפ אני שולח בדואל.

מצורפות תמונות של העץ ורישיון הכריתה.

מדובר בעץ היסטורי הקיים מעל 70 שנה בימין משה. העץ נמצא במעקב שלי מעל 40 שנה.

הוא מהווה נקודת ציון חשובה. העץ קבל רישיון כריתה כעץ מסוכן.

לפניית תושבים בקרתי הבוקר בעץ. מצב אינו שונה מזה שנים. אין ריקבון והוא יציב מאוד.

הוא "מהווה סכנה" כמו אלפי עצים בירושלים ואין סיבה לכרתו. פרט אולי לתלונה של שכנים שחוששים.

בקשתי לעכב את רשיון הכריתה ולקיים במקום דיון על מצב העץ ביני לבין אגרונום העירייה.

העץ לא פורסם כי העירייה אינה מפרסם רשיונות לעצים מסוכנים ואני איני מגיש ערר.

בנוסף, ובהמשך לדיון שקיימנו במשרד לפני שבוע על התנהלות פקיד היערות בירושלים בשנתיים האחרונות. החתום על רשיון הכריתה הינו עדיין איתן לוי שאינו מנהל אגף שפ"ע מזה כשנה ובפועל אינו משמש כפקיד היערות.

זו סיבה טובה שאתה כרגולטור תבקש לבצע בחינה מחודשת של מצב העץ.

אנא התערבותך

בתודה

ישראל גלון

הערות

(1) לעצור את הפאניקה, האם העצים מסוכנים


תמונות מתוך המאמר "לעצור את הפאניקה, האם העצים מסוכנים " ישראל גלון פפירוס 12.2018


コメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page