top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

להוקיע את שיטת ההונאה לביטול הגנת העצים כחוק


שיטת ההונאה לביטול הגנת העצים כחוק -היא גם שטיפת מוח של מתכננים, ומנהלי פרויקטים, שלא יודעים כיום שכל העצים מוגנים בחוק,

על פי הוראות החוק-: ביצוע סקר עצים כדבר ראשון, וסימון העצים במפת המדידה -על פי ערכם בכדי שהמתכנן ינסה להגן על עצים בתכנון כחוק, ומוסד התכנון יוכל למטב את התכנון לצד הגנת העצים כחוק.

בשיטת ההונאה מוחרגים עצים מהגנת החוק, (ללא סמכות, וללא ביסוס מחקרי,) כריתתם הנרחבת היא פועל יוצא של ביצוע נהלים "סביבתיים" חלופיים(לא מבוססים על החוק) המייתרים את נהלי החוק. ניתן "ייעוץ סביבתי מקדים" ורשימת "צמחיה פולשנית" ,דין עץ ענק כדין עשב. ,נערך "סקר אקולוגי", לאחריו צובעים אזורים בהם "צמחיה פולשנית" ואזורים אחרים צחיחים לשימור, -המתכנן מקבל תוכנית מדידה צבועה וצריך לתכנן על צבע צהוב (עצים) ולשמור על הצחיח צבע הסגול -זו בגדול שיטת ההונאה


בתוכניות תשתיות פער של כמה שנים בין תכנון לביצוע. התכנון כוון על השטח בו נטועים עצים.(במקום להגן על העצים ) וכעבור כמה שנים ביצוע התוכנית- וכריתה , שיטת ההונאה מתאימה לשיטת המסחר בעץ –בחוזים עתידיים, מישהו (מתוך המערכת) הוביל את התכנון על העצים בניגוד לחוק,, וקיבל תשלום, והתחייב לספק את הסחורה מהעצים שלנו.


בשנת 2012 רשות הטבע והגנים [2] הוציאה הוראות למתכננים [3] בהם רשימת 22 סוגי עצים גדולים שאותם צריך "לא לראות" כעצים מוגנים בחוק, ונדרש להרחיב את כריתתם ולנקות את השטח, ואלו הם:

אורן ירושלים

אורן ברוטיה

אקליפטוס המקור

אילניתה בלוטית

אזדרכת מצויה

וושינגטוניה חסונה

מכנף נאה

פיקוס בנגלי

פיקוס קדוש

פיקוס השדרות

פרקינסוניה שיכנית

פלפלון דמוי אלה

פלפלון דמוי אלת המסטיק

פלפלון בכות

צפצפה מכסיפה

שיטה עגולת עלים

שיטת ויקטוריה

שיטת המשוכות

שיטת עלי הערבה

שיטה דוקרנית

שיטה כחלחלה

רובינא בת שיטה


ובהמשך נוספו עצים לרשימת "לא לראות" - כי אלו כידוע אלו עצים מזיקים מאוד

אשל

אשל צרפתי

וושינגטוניה חוטית

תמר מצוי

אלביציה

ססבינה מיצרית

סיזיגיון ימבוס

ינבוט

טטרקליניס מפריק

והנה שיא האבסורד: ברשימת 22 העצים "המזיקים" יש עצים המוגנים ברמה הגבוהה ביותר בחוק- בצו אילנות מוגנים:

אורן ירושלים

אורו ברוטיה

אקליפטוס המקור

פיקוס בנגלי

פיקוס קדוש

פיקוס השדרות

צפצפה מכסיפה


בנובמבר 2018 בתחילת המאבק על הפיקוסים הגדולים בקו סגול נשמעה טענה מוזרה מצד "סביבתיים" אלו עצים פולשים, הם מזיקים, חייבים לכרות אותם.


בשנת 2019 אלפי כריתות ברישיונות רשות הטבע והגנים בטענת עצים פולשים [4] הסתבר שהם לא מכירים בחוק . והם עובדים על פי התנ"ך של רט"ג הצמחים הפולשים 2010 [5] שנכתב ע"י יועץ של משרד הגנת הסביבה. על דעתו. עצים שלא הוכרזו כפולשים/מזיקים על ידי משרד החקלאות (הסמכות). מצאתי שהגדרת העצים לא מבוססת מחקר מקצועי, ולא מחקר מקומי כנדרש בהגדרת צמחים פולשים [6] . בערר הוגשה הטבלה כאן בסוף.) לפקיד יערות ראשי

בשנת 2020כריתת אקליפטוסים גדולים ע"י נתיבי ישראל [7] בטענת ביצוע כביש. מצאתי את שיטת ההונאה לביטול הגנת העצים כחוק, שנועדה להרחבת כריתות העצים ללא צורך ובניגוד לחוק .

לחוק. את "הייעוץ הסביבתי" העניקו לנתיבי ישראל ב 11.2018 : החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ומשרד הגנת הסביבה אגף משאבי טבע ( ס


חורות ותפוקות) . (TEVABIZ )

לטענתם כריתה למען המגוון הביולוגי [8] מאז ועד היום סרבו כל הגורמים להראות מי הוא המגוון הביולוגי בו פוגעים העצים, היכן ההוכחה, היכן המחקר , היכן נערך דיון וסידרי עדיפויות לא נמצא קשר לאמנה .

ההוכחה שהם יודעים שזה בניגוד לחוק: בקשת רישיון כריתה -לצורך ביצוע כביש, ולא בגלל שהעצים פולשים..לשכת השרה להגנת הסביבה ג. גמליאל( האחראית על האמנה) ענה: אנחנו פועלים לפי הסכמים בן לאומיים

פניה למשרד המשפטים: האם מותר לאמנה בן לאומית המגוון הביולוגי -לבטל את חוקי המדינה

התשובה : אמנה בן לאומית נחותה מהחוק הישראלי, ולא אמורה לפעול בניגוד לחוק. תיפני לשרה להגנת הסביבה


2021 – הסתבר שיטת ההונאה הוטמעה בתוכנית הענק תמ"א 1 [9] אושרה בין 12.2019 ל 1.2020. ממשלת מעבר ארוכה ללא ועדות כנסת.)

מאות עמודי התמ"א 1 ללא נהלי ודיני הגנת העצים, וביטול הגדרות חוק שמורות הטבע, לא קיים סקר עצים לפני תכנון כחוק, הוחלף בסקר אקולוגי (בניגוד לחוק) פקודת היערות לא קיימת ונעלמו הוראות חוק תכנון ובניה להגנת עצים בתכנון- על פי נוהל מבא"ת תנאי סף. ונהלי סקר עצים. כלומר- העצים לא מוגנים כחוק בתשתיות, בשמורות הטבע, בשטחים הפתוחים , בתכנון ובניה. החוק כיום הוא קליפה ריקה.

לאורך תהליך אישור התמ"א במשך שנים- אין שום רמז לביטול החוק או לשליטת אמנה בן לאומית. זה לא אושר בפרוטוקולים.


5.2021 - בהקמת ממשלת השינוי הובטח לנו מנהל תקין-ואז הסתבר : שיטת ההונאה לביטול הגנת העצים היא חלק ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת השינוי:, לצד ניסיונות נוספים לביטול הגנת העצים

ח"כ אלון טל [11] וח"כ יוראי להב הרצנו. סרבו להגיב וסרבו להיפגש – התעלמו מכל המידע שנשלח אליהם.

הניסיון לכפות את שליטת האמנה על ניהול הטבע , ומכאן את ביטול חוקי המדינה, אלו הצעות החוק

בדברי ההסבר הם לא מדווחים על ביטול החוק וביטול הגנת העצים.


השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג קיבלה מידע רב ומפורט על ההונאות לביטול הגנת העצים בחוק בשם האמנה עליה היא אחראית


יד הנדיב –מעורבת בהובלת השיטה, שוחחתי איתם, לטענתם: "אנחנו רק עושים סקר אקולוגי."

הערות [1] מעורבות לוביסטים דווחה לרשויות [2] ראש רשות הטבע והגנים- שאול גולדשטיין, השר להגנת הסביבה הממונה עליו גלעד ארדן. [3] "טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות " רשות הטבע והגנים: מרגרטה וולצאק (פקידת יערות רט"ג) וניר אנגרט 6.2012 [4] ב 2017 -ארז ברקאי פקיד יערות ראשי העניק לרט"ג נוהל חדש – לפיו מותר להם לכרות עצים בטענה שהם פולשים , למרות שלא הוגדרו על ידי משרד החקלאות כפולשים. [5] הצמחים הפולשים בישראל, דר ז'אן מארק דופור דרור 2010 , בהוצאת העמותה לקידום הגנת הטבע במזרח התיכון. [6] להגדרת עץ פולש 2 תנאים: 1. מפיץ את זרעיו , וכך מקים מושבות מרוחקות ללא נטיעה .2. פוגע במינים מקומיים [7] נתיבי ישראל נתיבי ישראל -דיני הגנת עצים נמחקו 11.2018 (משרד הגנת הסביבה חל"ט , רט"ג) כריתת האקליפטוסים תחילה נתיבי ישראל -כריתת 1600 אקליפטוסים. מה עשיתם TEVABIZ ? [8] אמנה בין לאומית מבטלת את דיני הגנת העצים, השתלטה על התכנון ועל ניהול הסביבה [9] תמא 1-מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וצמצם סמכויות שר החקלאות תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021 הפעולות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככול שניתן. בתוקף מתאריך 30.1.2020-תמ"א אחת [10] פקודת היערות הגדרות חלק א [11] בהצעת חוק ח"כ אלון טל, טמון ביטול הגנת העצים כחוק וסגירת הטבע לציבור

ความคิดเห็น


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page