top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

לאן נעלם הידע והמחקר של קק"ל? האקליפטוסים תחילה

22.12.2022


לכ' גלעד אוסטרובסקי

היערן הראשי קק"ל

שלום רב גלעד

לאחרונה ביקרתי במרכז המבקרים ביער אילנות -עמק חפר, הופתעתי לגלות שקק"ל איבדה את הידע המקצועי ואת המחקר רב השנים.

במרכז המבקרים "נוטעים עצים"

גוררים את העץ הנבחר- ונוטעים אותו על המפה.

גררתי את עץ האקליפטוס לדרום הארץ , ניסיונות רבים, אזורים שונים -תוצאה זהה: העץ שבחרתם אינו מתאים לאזור.


(תאמין לי שבדקתי את כל המכשירים ..)

האם ידוע לך מי "נטע" את הטעות הזו במרכז המבקרים?


כיערן הראשי של קק"ל אתה בוודאי יודע שהאקליפטוס הוא העץ המתאים ביותר לנטיעה בדרום הארץ ובעיקר לעת שינוי אקלים. לאקליפטוס צימוח מהיר, העץ סתגלן ליובש, עמיד יחסית למזיקים, ופחות מועד לשרפות. גודלו חוסנו והעלווה רחבת העלים וירוקת העד מפחיתים משמעותית את החום, ומייצרים אקלים מקומי נעים לאדם לצומח ולבעלי חיים .כוחו בסופות ומשברי רוח-יעיל בהגנה על תשתיות ולצידי כבישים ובגבולות הישובים. רק עצים יעצרו מדבור, בכוחו של האקליפטוס להעצים ולחזק את הדרום.


אני מניחה שאם נבחרת לתפקידך אתה מכיר את המחקר הנרחב ורב השנים על עצי האקליפטוס.

ואתה בוודאי יודע -טענות עץ פולש הן לא יותר מהונאה שלא מבוססת על מחקר

אקליפטוס המקור לא עונה להגדרות מקצועיות של עץ פולש : העץ לא מקים מושבות מרוחקות ללא נטיעת אדם, והעץ לא "פוגע במינים מקומיים".

ועוד ובנוסף למחקרים - בכנס קק"ל הוגדרו 2 יערות אקליפטוסים כ hotspot-להגנת המינים.

טענת עץ פולש נועדו להגן על מחיר הסחורות-בעסקאות ארוכות הטווח של בעלי אינטרס כלכלי וזר, הם ושותפיהם מממנים ומנהלים לצרכיהם, את "הידע" המעוות וההרסני של אמנת המגוון הביולוגי בארץ.


נדרש לתקן את המעוות בהקדם במרכז המבקרים. וחובת קק"ל לנטוע אקליפטוסים בדרום.

לא יתכן שניהול הייעור יהיה מבוסס אג'נדה זרה ואמנה בן לאומית השואפת לצחיחות בישראל.

אבקש את תשובתך בהקדם

אוסי בנימין

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page