top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כן! לצותת להם-בכל האמצעים.


כן לעזאזל. תצותתו להם- כמה שיותר. אין אף אחד אחר שיעזור לציבור.

לאנשים ישרי דרך ונקיי כפיים אין חשש מציטוט/מעקב של חוקרי משטרה בצו שופט.


כן, הם צריכים לדעת: הם תחת זכוכית מגדלת !

הם הנהנים מכספנו, נהנים משכר וכבוד, תנאים ופנסיות, הם חייבים לדעת שהחוקרים והמשטרה שומרים על הציבור, שומרים על מנהל תקין ועל החוק.

מי שיש לו מה להסתיר שלא ירוץ בבחירות, לא יענה למכרזים ולא יתפרנס מכספי ציבור- ברור?


הציבור נואש, ומייחל לכנסת מתפקדת, לעובדי ציבור ישרים, לתכנון מיטיב על פי חוק. לשמירה על הסביבה, להגנת ערכי הטבע על פי חוק , לשמירה קפדנית על כספי ציבור.

שוב נבגדנו. כל אלו נגזלו מאיתנו- הון שלטון -מנהל את הכל.


כן בבקשה, תעצרו אותם בזמן אמת. תצותתו להם.

לא ישפטו אף אחד בגלל מאהב/ת או ריב עם בן/בת הזוג.

אבל כולנו צריכים לדעת -שמישהו לעזאזל דורש מנהל תקין,.

אנחנו משלמים לכם שוטרים וחוקרים כדי שתשמרו על הישרים -ותשמשו בכל האמצעים.

חייבים גורם אחד נקי -ששומר על הציבור ומשאבי הטבע , ויעצור כל אחד על מעילה בכספים ודילים לא כשרים . לא צריך למשוך חקירה 10 שנים. תשתמשו בכל האמצעים, כי גם אנחנו חשובים.כן- תצותתו להם, תדרשו דוחות ותשובות ותשקפו לנו את החקירות אם צריך. אנחנו מתחננים בפניהם- והם לא טורחים לענות, לא מעניין אותם כלום. השכר מובטח ואין כל בקרה.


ההון שלטון החזירי נהנה מחופש פעולה בכל הטכנולוגיות המתקדמות -למען בצע כסף.

ואנחנו יפי נפש...

למה אתם רוצים שהמשטרה והחוקרים ילחמו למעננו רק במקלות ואבנים ?

פסגת הטכנולוגיה לרשותנו- עלינו להפעיל אותה למען מנהל תקין . למען הציבור .


נבחריי ציבור בוגדים בערכים ובבוחריהם ובמדינה, למען דיל נסתר ורווחים.

פקידי ציבור יהירים מתעלמים מהחוק- נהנים ממשכורת כנסים תנאים וכבוד.

הכסף זורם חופשי לשחיתות בחברות ממשלתיות, מגלגלות הון, לא נתונות לבקרה, ומתעלמות מהחוק .

לוביסטים פועלים חופשי -החגיגה בעיצומה ברשויות מקומיות רבות.

שכירי העמותות כלוביסטים למען אינטרס זר, רומסים את החוק , לא מדווחים לרשם העמותות, תתלוננו, אף אחד לא מטפל - והם ממשיכים לפגוע בציבור.

בבקשה –תצותתו להם. ובכל האמצעים, תקדמו חקירות תעצרו אותם.


בממשלת הדילים הנוכחית- כלום לא מיקרי

--היום התעוררה האסירה פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) אקס שרת הפנים שהורשעה. הא שתקה בחקירות ( למה לשתוק אם אין מה להסתיר) פאינה לא שבעת רצון...

---רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות (ישראל ביתנו ) הורשע , גם הוא לא היה שבע רצון היום..

נו ממשלת הדילים?

תצליפו במשטרה ובחוקרים. ותצילו את המורשעים.


משטרה מוחלשת נטולת אמצעים עדיפה למושחתים, להון שילטון חזירי, לעיתונאים מטעם.

אנחנו צריכים משטרה חזקה ומנהל תקין.

אנחנו צריכים חוקרים חכמים המצוידים במיטב הטכנולוגיות

תודה על עבודתכם החשובה .


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page