top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ייעור חקלאי -הוראת השעה22.1.2023

לכבוד

מר אבי דיכטר

שר החקלאות


נא להכיר "ייעור חקלאי" זו הוראת השעה-טו בשבט 2023

שלום רב,

על הפגיעה בחקלאים ובתוצרת אנחנו נשלם בכספי ציבור. זאת למרות שלא נעשה המינימום הנדרש כדי להגן על החלקות מפגיעת משברי ושינויי אקלים.

זאת ועוד, כ- 5.5 מיליון דונם[1] חלקות חקלאיות, עוטפות את שטחי המגורים הדרכים והתשתיות, והשפעתם מכרעת על איכות חיי 9.5 מיליון איש, החיים רובם על פחות מ 2 מיליון דונם.

למרות זאת, ניהול החלקות החקלאיות-אינו מיטבי, אם בגלל חוסר אחריות ואם בגלל חוסר הבנה- מסכנים את הציבור הסביבה והכלכלה.הפתרון המהיר והמיטבי יקרא מעתה "הייעור החקלאי"- נטיעת עצים בגבול חלקות-רצף של עצים גדולים ירוקי עד, בצימוח מהיר, מאוקלמים, חסונים, צופניים, רחבי עלים.

רק ייעור חקלאי אינטנסיבי ימתן נזקי אקלים כהתחממות סופות ושיטפונות, ויגן גם על היבול מסיכונים כגון סיכון סחיפה המוגדר כמצב חמור בשטחים נרחבים.[2] ופגיעה במי תהום, לאור "השפעת הפעילות חקלאית-כמקור זיהום עיקרי למקורות המים" [3]כוחו של הייעור החקלאי [4]

· העצים יבלמו משברי רוח וסופות, ישמרו על הקרקע מסחף, ימנעו מדבור ועקרות האדמה.

· העצים מסננים ובולמים הפצת זיהום אויר מחומרי ההדברה, העצים סופחים זיהום סופות אבק.

· שורשי עצים יגבירו חלחול מי גשם, ימנעו הצפות ושיטפונות- מניעת פגיעה ביבול.

השורשים כמסנן למזהמים, חלחול מוגבר יקטין ריכוז זיהום קיים במי תהום.

מיתון שיטפונות ימנע נזקים לתשתיות ודרכים ומבנים בכל השטחים סביב וגם לחקלאי.

· ייעור חקלאי בגבול חלקות -יפחית את החום, יצנן את האוויר, הלחות תישמר באדמה (פחות השקיה) יקטן גם בלאי ציוד ומבנים מצריבת החום. הסיכון לחקלאי יקטן והוצאותיו יפחתו.

גם בשטחי המגורים והדרכים יפחת החום, צריכת האנרגיה תרד בסביבה רחבה מאוד.

· עצים וותיקים מייצבים את הקרקע, ממתנים פגיעת רעידות אדמה. העצים יגנו על דרכים ותשתיות

· צוף עצים צופנים משביחים את הגידולים. ויעשירו את עולם החי והצומח גם בערים.

· עצים בוגרים מונעים התפרצות צמחיה פולשנית- פחות הדברה כימית למיגור פולשים.

· השקייה בסבסוד המדינה בחלקות חקלאיות – תבטיח את צמיחתו וטיפוחו של הייעור החקלאי.
כ 475,000 אנשי המרחב הכפרי נהנים מ- 6 מליון דונם [5] אדמה יקרה המניבה גם נדל"ן ועסקים, בהם תלויה איכות חייהם של כ 7 מיליון אזרחים החיים בערים, והצפיפות תוכפל ותשולש בעתיד [6]

בבחינת עלות תועלת: השקעה בייעור החקלאי -מנמלית. והכדאיות הכלכלית- עצומה.

יש להמריץ את הייעור החקלאי - בקריאה, בהוראת שעה, ובאכיפה [7]

הייעור החקלאי הכרחי ודחוף-רצף של עצים גדולים ירוקי עד, בשולי החלקות ימתנו התחממות ומשברי אקלים. יגנו על תשתיות ודרכים, על הציבור, על הקופה הציבורית, ויפחיתו את יוקר המחייה.לכבוד טו' בשבט תשפ"ג הבא עלינו לטובה,

ישראל הבוגרת נדרשת להיזכר בידע ובעוצמה של נטיעת עצים והגנה עליהם מפני כל זוממי הכריתה.

ייעור חקלאי- עוד דרך לייער את הדרום.

ייעור חקלאי – הדרך לעמוד ביעדים "עלינו להגיע למצב שבמדינת ישראל בתחום החקלאות נוכל לספק ולדאוג לביטחון מזון לכלל אזרחי ישראל. בתוך זאת לדאוג לכך שכל המחירים יהיו הוגנים וסבירים לכל נפש, ולא נגיע למצב שבו הביקוש הופך לייאוש" אבי דיכטר שר החקלאות, ינואר 2023
אוסי בנימין

עצים למען אקלים- צבא הגנה לעצים ישראל

דוגמאות-נספח מפות [8] , [9]

הערות [1] חלקות בייעוד/שימוש חקלאי כ 25% משטחי ישראל (ישראל במספרים הלמ"ס + דוח שנתי 2015 משרד החקלאות) [2] מפות סיכוני סחיפה בחלקות חקלאיות GIS משרד החקלאות, (תמונות בנספח) [3] מבקר המדינה דוח ביקורת שנתי 72א -התשפ"ב 2021 [4] חשיבותם של העצים, תועלות מדעיות לעצים ויערות לאדם לטבע לסביבה ולאקלים [5] בן שבת דוד " 53 מילים ששוות מיליארדים, כך יוצרים אצולת קרקעות" [6] דרוקמן ירון "כ 44% מאזרחי ישראל "נדחסים" ב 16 ישובים" [7] הידע המקצועי והסמכות על העצים –של במשרד החקלאות. להרחיק את חל"ט רט"ג והגנה"ס כרתניים שואפים לצחיחות [8] תצ"א מרכז מיפוי ישראל GOVMAP [9] סיכוני סחיפה- GIS משרד החקלאות https://data1-moag.opendata.arcgis.com/apps/ef6f13b3d78a4385a631b11dd4d23618/explore המפות עודכנו ב 29.12.2022


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page