top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ועדת הפנים והסביבה, משבר אקלים- ומיליון-1,000,000 עצים כרותים

15.11.2021


ועדת הפנים והסביבה

בנושא -משבר האקלים.

1,000,000 מיליון עצים כרותים-האם קיים משבר אקלים ?


כיצד יכולה ממשלה המקדמת ומאיצה את כריתת העצים - לטעון שהיא חרדה ממשבר האקלים ?


הקואליציה לפגיעה בעצים?

שלוש הצעות חוק להגברת כריתת עצים בקלות, הניחה "ממשלת השינוי" על שולחן הכנסת. [1]

המקור של ההצעות החוק במניפולציות שבוצעו על החוק והנהלים -בזמן ארבע מערכות בחירות.

המניפולציות והביאו לרישיונות לכריתת מיליון עצים( 1,000,000 עצים) מאז 11.2018 ועד היום 11.2021. [2]

פי שלוש כריתות מאשר בשנים קודמות. [3]

האם התעלמות השרים מכריתות עצים משמעותיות בתחום אחריותם, לצד הצעות החוק (בהתאמה למניפולציות) תוביל להגברת כריתת עצים בשיטות שבוצעו בארבע מערכות בחירות, יתכן ומעידה על כך -שהכל בוצע בידיעתם (כולם/חלקם) וע"י גורמים הקשורים אל קואליציית השינוי (לפיד ליברמן מרצ ) שנרקמה לה כאן בסוף 2018, האם זה נכון ?

אמנת המגוון הביולוגי המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה - השתלטה ,החליפה וביטלה את דיני הגנת העצים - במהלך ארבע מערכות בחירות ( הפיילוט התבצע ב 11.2018 - נתיבי ישראל,), "למענן המגוון הביולוגי " נכרתים מיטב העצים - כאילו העצים הבוגרים הם עשב רע ולא מוגנים בדיני הגנת העצים : פקודת היערות, חוק תכנון ובניה וחוק שמורות הטבע .

חוסר האמינות של תוצרי המגוון הביולוגי בישראל - יבוא לידי ביטוי גם במאמר זה .

ופרט למשבר האקלים- מה על הציונות, הלאומיות, היהדות המכירה בערכם של האילנות, הנראות של מדינת ישראל, איכות החיים של תושביה ואורחיה ? הנוף נכחד בגלל אמנה בן לאומית והחלטות של פורום בן לאומי . ומניפולציות על החוק - אינטרסים הזרים לאינטרס הציבורי.


כריתת העצים הבוגרים מאיצה את משבר האקלים.

 • העצים מייצרים אקלים- מגבירים את הגשמים ומרחיקים את המידבור,

 • העצים מונעים את צחיחות ויובש הקרקע, מורידים את חום האדמה שתישאר פורייה , מנביטה ומייצרת מזון לבעלי החיים, ומעניקה להם מחסה בעת החום ואירועי קיצון

 • העצים המייצרים חמצן מסננים זיהום אויר, שומרים על בריאות הציבור, בפרט מבוגרים וילדים.

 • העצים הם חוסמי רוח טבעיים הממתנים סערות ומצבי קיצון

 • העצים בעיר מפחיתים איי חום עירוני, סופחים זיהום, מפחיתים שימוש במיזוג, מעניקים צל המעודד הליכה בחוץ, חיי קהילה, ומסחר מקומי.

 • תוצאת הכריתות -יותר זיהום אויר + איי חום העירוני , לכן- מיזוג 24/7 עוד פלטות -חום וזיהום אויר .

 • אזורים צחיחים /מעט עצים- בהם יהיו פחות גשמים, האדמה צחיחה ופחות פורייה – מות בע"ח

 • ללא עצים המדבר מתגבר , אזורים חקלאיים יהפכו ללא פוריים, הערים יהיו חמות יותר.

 • פחות עצים- פחות חלחול מי גשמים, פחות מי תהום- יותר תשתיות וחשמל להתפלה = פגיעה בחופי הים. ופגיעה בריאותית.

 • הצתת השרפות ביערות גורמת ליצירת סערות וסופות ואקלים לא יציב. אובדן בעלי חיים ומערכות חיים.

תמונה 1- דוח מגוון ביולוגי מצב הטבע 2016


עצים חד פעמיים

נטיעת עצים לא יכולה להחליף את העצים הותיקים , הקרקע כיום מזוהמת ועמוסת תשתיות, העצים נותרים דקים, ולא מייצרים צל מספיק להפחתת החום כמו העצים הותיקים שצמחו לפני שנים רבות ברחובות הערים.

הזמן האבוד לאור משבר האקלים המאיים - האם יספיקו להתחזק אזורי ייעור חדשים?

יש לעצור את הכריתות.


למה העצים נכרתים

 • אי הכרת החוק ( דיני הגנת עצים מאפשרים פיתוח לצד עצים)

 • בעזרת מניפולציות על החוק ונהליו. (11.2018 והילך)

 • השתלטות אמנה בן לאומית על ניהול הסביבה ועל התכנון( 11.2018והילך) אמנת המגוון הביולוגי מובילה כריתת עצים רבים, לא מכבדים את הוראות החוק.

 • העצים לא זוכים להגנת החוק בגלל קיצור תהליכים ועקיפת סמכויות (מניפולציות)

 • לוביסטים מקדמים את ביטול הגנת העצים וביטול תעוד היקפי כריתת העצים[4]

 • עמותות וארגונים ובעלי הון המתעלמים מהחוק, מייצרים תפוקות ו"ביטול חסמים סביבתיים"

 • חברות ממשלתיות ניפחו פרוייקטים (11.2018 – 11.2021 ) ללא דיון ציבורי וללא החלטת ממשלה -וכורתים את העצים הגדולים על המדרכות-במרכזי ערים ולצידי דרכים- לא למען מטרת התוכנית במקור.

 • גורמים שונים החליפו את הוראות החוק הישראלי בהוראות אמנת המגוון הביולוגי - הסותרת את החוק ומבטלת אותו .

 • הצתת שרפות /שרפות יזומות = הצתה כלכלית למען סוחרי העץ וסוחרי האקלים . [5]

 • חברת חשמל בכריתות חסרות הגיון של עצים רחוקים מכבלי החשמל במוקדים רבים. ( אין בקרה )

 • כיבוי אש- הוראות בטיחות לכריתת עצים – לא פעם לא מעוגנים בנהלים [6]

 • כיבוי אש- "השרפות מחדשות את הטבע " ואי הכרת החוק [7]

 • "ניקוי השטח מעצים" ללא היתר בניה , ללא אשרת דרך- עצים נכרתים מראש ללא הגנת החוק.

 • בתוכנית המתאר לכל השטחים הפתוחים וכל התשתיות -תמ"א 1 – בוטלו דיני הגנת העצים[8] (1.2020 ) [9]

 • קיימת בעיה במשרד החקלאות -אגף יער ואילנות.[10] , קידום נהלים מסמכים המפחיתים את הגנת העצים, ומקצרים תהליכים (11.2018 והילך) מסמכים הוסתרו מהציבור ואנשי מקצוע, סותרים את הגנת העצים בחוק [11] יעודם הקלה על היזמים ואחרים , לחסוך כספי ציבור ( ערך חליפי ? } הסתרת המידע - פקיד יערות-. טען בתקשורת ב 2021 - "50,000 עצים נכרתים בשנה" , כנ"ל בועדת הפנים והסביבה -מיקי חיימוביץ ( 2020) טען - 40,000 עצים נכרתים בשנה -כל זאת בסתירה לדוח הרגולציה שלו עצמו 11.2018 בו : 250,000 עצים בשנה ו-90% מהם לצורך בניה ותשתיות [12] ובסתירה לדוחות השנתיים המתפרסמים במשרד החקלאות.

תמונה 2 - לשכה מרכזים לסטטיסטיקה 2021 יער נטוע ומטעים


אמנת מגוון ביולוגי- בעיית אמינות

אמנת המגוון הביולוגי השתלטה על ניהול הסביבה בישראל ( ועל כריתות העצים) 11.2018 והילך. ועל התכנון ב1.2020 והילך.

( תודות למשבר שלטוני,, ממשלת מעבר ארוכה , והעדר וועדות כנסת ועוד פילוג ושיסוי ופייק ניוז בן כל מגזרי האוכלוסייה )

האמנה באחריות השרה להגנת הסביבה בהובלת החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים ומשרד הגנת הסביבה.

דוחות מצב הטבע מגוון ביולוגי - מארג-במימון ומעורבות קרן יד הנדיב (רוטשילד) כחלק מהתוכנית הסביבתית שהקימו לישראל (2010) .

1.

ממשלת השינוי החליטה להגביר את היבוא , ולתת פחות כוח לייצור המקומי.

ובכך הגבירה ממשלת השינוי את הפליטות לאדם לשנה באופן משמעותי .

דוח מגוון ביולוגי 2017 - פליטת פחמן 10 טון לאדם לשנה בתחומי המדינה + 6 טון לאדם לשנה בגין יבוא

הגברת היבוא תביא להגברת פלטות לאדם לשנה .

ממשלת השינוי דורשת להכיר בצב חרום אקלימי - (פליטות פחמן) ותקציבים וקבלת החלטות שיכבידו על הציבור ועל קופת המדינה.

( בנוסף לכריתת העצים , בנוסף להצעות חוק לכריתת עצים, והתעלמות השרים מהיקפי הכריתות בתחום אחריותם )

שאלות: מדוע הגבירו את היבוא והחמירו את פלטות הפחמן ?

האם ממשלה המגבירה כך את הפלטות לנפש לשנה ( וגם פוגעת בייצור המקומי ) וגם אחראית להגברת כריתות העצים ופחות קיבוע פחמן - רשאית לדרוש מצב חרום אקלימי ? ותקציבים וכ ?

האם המגוון הביולוגי - המעורב ומוביל מאוד את כריתת העצים בישראל- לא עוסק בדברים בסביבה ובפלטות הפחמן ?

2.

הלמ"ס: פליטת פחמן לנפש,(2019 )- 8.7 טון לאדם לשנה - ( תמונה 5 )

דוח מגוון ביולוגי- פליטת פחמן לנפש(2017 ) - 10 טון לאדם לשנה בתחומי המדינה + 6 טון לאדם לשנה בגין יבוא ( תמונה 3 )

שאלה : בשנת 2019 היו הרבה יותר מכוניות, ויותר פקקים ... כיצד יש פחות בלמ"ס 2019 מ מדוח מגוון ביולוגי ב2017 .

3.

דוח מגוון ביולוגי 2017 תמונה 3 ,

חוסר אמינות - רוב העצים הנכרתים אינם ביערות ( 11.2018 דוח הרגולציה משרד החקלאות - רישיונות כריתה : 90% מהעצים בשטחי בניה ותשתיות ) אם הדוח מתייחס רק לשטחי היערות והעצים הכרותים בהם- גם שאר הנתונים אינם אמינים.


הצעת חוק אלון טל - מבקשת להפוך את דיווח מגוון ביולוגי לחוק ישראלי - דיווח המנהל את הסביבה והופך למדיניות את הוראות אמנה בן לאומית שהחלטותיה מתקבלים בפורום בן לאומי - על ידי גורמים שונים. למען מיני חי וצומח שהיו כאן מימים ימימה ( הרבה לפני קום המדינה ) המינים ההם אוהבים צחיחות ולא אוהבים צל .ולכן העצים הם בעיה גדולה למגוון הביולוגי - בעיקר עצים בצימוח מהיר - חסונים - המבטאים את עוצמת השפע שיצרה כאן הציונות.( כל העצים שניטעו במאה שנה האחרונות נחשבת על ידי האמנה - כעצים זרים, עצים לא טבעיים, עצים פולשים - ולכן נחותים מכל מין מהמינים מימים ימימה ... ולכן עצים נכרתים !

אמנת המגוון הביולוגי -למעשה מייצרת משבר אקלים בישראל. הלא כן?

שר האוצר גם הוא - סייע להתגברות משבר האקלים עם הגברת היבוא ופגיעה בייצור מקומי - הלא כן?

וכעת השרה להגנת הסביבה - מדווח על משבר חמור - למענו ישתעבד הציבור וכספו להרבה שנים . הלא כן?


השרים המתעלמים

שרת הגנת הסביבה מתעלמת מכריתות עצים -המתבצעות על ידי משרדה/ הגורמים באחריותה. המקדמים צחיחות וכריתות עצים, למען "מגוון ביולוגי " כלשהוא, ללא מחקר, וללא עמידה בהוראות החוק. והשתלטותם על התכנון בסתירה לדיני הגנת עצים [13]

שרת התחבורה מתעלמת מכריתות חסרות תקדים בפרויקטים שנופחו ויצאו מפרופורציה - ולכן ומכחידות מאות אלפי עצים בערים ולצידי דרכים. – הכריתות לא למען תוכנית שבה העצים זו להגנת החוק. [14] [15]

ניפוח הפרויקטים הוא שגורם לחסימות כבישים נרחבים- פגיעה בתחב"צ ויצירת מצג שווא של משבר תחבורה. ואישור עוד ועוד תשתיות .

שר החקלאות – מודע להיקף כריתות עצים חסר תקדים -ומבקש לבטל את חובת רישיונות הכריתה [16]

למעשה מבטל את התעוד לכמות העצים הנכרתים- מבטל נטיעת עצים ערך חליפי על פי החוק.- ומעניק את העצים השייכים לציבור- כסחורה במתנה לסוחרי העצים וכורתי העצים .

שר האוצר - מגביר את כריתת העצים על ידי חוק ההסדרים, חוק המטרו וכל תוכנית המתעלמת מחוק תכנון ובניה.

שרת הפנים קידום תוכניות ותמ"ל - הפוגעים פגיעה סביבתית בכל תוכנית


אובדן אמון הציבור במשבר האקלים .

אובדן אמון הציבור ב"זעקות משבר אקלים " כתוצאה מכריתת עצים חסרת תקדים בכל הארץ :

חברות ממשלתיות לא צורך הפרויקט, כריתת עשרות אלפי עצי ענק בגיבוי שרים, רשויות, ופקיד יערות תוך סתרת התוכניות מהציבור והתעלמות ממשבר אקלים .

הצתת שרפות ואובדן יערות , ללא אשמים והעמדה לדין , חולפים בשקט מופתי .

הרחקת הציבור מהטבע – והסתרת כריתות העצים הנרחבות בשמורות הטבע

עצירת ייעור והעדר תוכניות לייעור. והכחדת חורשות למען "מגוון ביולוגי" לא ידוע.

פרסומים בעד צחיחות ונגד ייעור (באחריות המשרד להגנת הסביבה )

הגברת הצחיחות במחנות צה"ל – כריתה חסרת תקדים והתעלמות כל הגורמים.

חישוף הכבישים - נתיבי ישראל -לא לצורך כביש– הגברת החום והבערה מהאספלט.

השמדת עשרות אלפי אקליפטוסים על ידי רט"ג בשמורות הטבע ולא רק בשמורות-ללא סיבה

כריתות כאילו אין חוק בישראל- טיעונים חסרי היגיון במענה לציבור הדורש די לכריתות.


תמונה 3 - דוח מגוון ביולוגי מצב הטבע 2017 - פלטות פחמן לאדם , ונתוני תפוקת עץ


ככה לא מנהלים משבר !

מדוע זועקת השרה משבר משבר מצב חרום?

מדוע משתמשים בנוער ובהפחדה קיומית? [17]

האם כך מנהלים מדיניות? כך מנהלים מדינה ? האם כך מנהלים משבר ?

היכן בעל העסק או ראש המשפחה המנהל כך משבר ?

מצג משבר והפחדה פופוליזם נחות לנהל מדיניות בעזרת השתקת הציבור- האם זו המטרה ?

האם יתכן שזו דרכה של קואליציית השינוי ? בהתאמה למה שהתרחש ב 4 מערכות בחירות- אז קודמו ואושרו פרויקטים על ידי פקידים, עמותות ולוביסטים בהעדר משילות וועדות כנסת ,תוך התעלמות מקול הציבור או ללא שיתוף ציבור כלל, בעת מצגי משבר והפגנות ואיום, ולעת קמה הממשלה -קיבלו הפרויקטים תקציבים ואישור .


הכנה לעת משבר

צמצום הוצאות הכרחי - ולא בזבוז כספים, ולא ניפוח פרוייקטים ולא כליאת הציבור בחובות.

תכנון רזה ומדויק, הגברת הבקרה והעברת פרוייקטים לועדה מחוזית ולא לועדות מקלות

ביטול ניפוח הפרויקטים -על פי החוק- עצים בשטח התוכנית יש להעריך לפני תכנון - ולא לאחריו (מחדל של משרד יער ואילנות)

תחבורה ציבורית תבוצע -מהר ויבוטלו כל החסימות האנסופיות והמיותרות)

שקיפות מלאה , קשר עם הציבור ומנהל תקין – כעת מתבצע ההפך הגמור מהנדרש.

להגן על העצים הבוגרים- החד פעמיים בערים, להגן על היערות, להגן על העצים לצידי דרכים,

לנטוע עצים -יערות. עצים בצימוח מהיר – עצים חסינים לשינוי אקלים, סתגלתנים .

להרחיק את המידבר , להקיף את הערים בטבעות יער, לעטוף את הדרכים בעצים

ייעור חקלאי – נטיעת עצים בגבול חלקות [18]

ייעור בטחוני – לייער את הדרכים למחנות צה"ל בדרום, להקיף את המחנות בעצים, ולנטוע עצים במחנות צה"ל

לאמץ- חוסר סובלנות להצתות ושרפות במהרה .

אמצעי ניתור להצתות ושרפות- העמדה לדין וענישה

להפסיק לכרות עצים לאזורי חיץ - שנדרשים רק בגלל מציתי השרפות.

לשמור על העצים על פי הוראות החוק !

לשמור על החוק עצמו מפני בעלי אינטרסים


תמונה 4 - לשכה מרכזית לסטטיסטיקה - שימושי קרקע


תמונות :

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -ישראל במספרים שנתון סטטיסטי 2021

דוח מגוון ביולוגי מצב הטבע 2017, 2016


הערות

[1] ח"כ יוראי להב הרצנו – תיקון פקודת היערות ( בהצעת החוק-ביטול סעיף 83 ג(ג) בחוק התכנון ובניה = ביטל הגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה ) הצעת החוק נכתבה ע"י אדם טבע ודין. צו יערות ביטול רישיונות כריתה – שר החקלאות עודד פורר . הצעת חוק דיווח מגוון ביולוגי ח"כ אלון טל ( הדיווח הוא התורה כולה בעזרתה ביטלו את החוק נתבי ישראל, ו תמ"א אחת וכורתים את העצים כאילו אין חוק בישראל) [2] הנתונים מתוך סיכום הדוחות השנתיים של משרד החקלאות:

2019- רישיונות כריתה ל 200,000 עצים 2020 –רישיונות כריתה ל 280,000 עצים מחצית 2021 – ברישיונות כריתה לפחות 300,000 עצים [3] 2018 – רישיונות לכריתה ל 140,000 עצים. [4] משרד גורן עמיר – צו יערות ביטול חובת רישיונות כריתה [5] רווחים לסוחרי העץ –כריתת אזורי חיץ –ללא סקר עצים, ללא בקרה וללא הגנת העצים( סחורה במתנה) רווחים לסוחרי האקלים – מרוויחים מהתגברות החום ויצירת אקלים לא יציב. חשמל ופתרונות אנרגיה מתחדשת. [6] ערר בנימינה גבעת עדה 65 עצים במוסדות חינוך לכריתה 26.7.2021 [7] שרפת העצים, בע"ח, ציפורים ושלולית החורף בנתניה 7.11.2021 בשת"פ עם כיבוי אש? [8] דיני הגנת העצים: פקודת היערות, חוק תכנון ובניה 83 ג , חוק שמורות הטבע והגנים [9] תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021 תמ"א 1- מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וסמכויות שר החקלאות תמ"א 1 - פגיעה בשמורות הטבע, פגיעה בערכי הטבע התעלמות מחוקיי מדינת ישראל תמ"א 1- מות פקודת היערות, נטיעת יערות אסורה, סגירת שמורות הטבע לציבור [10] רוני דורי – כלכליסט . מה עושים העצים [11] העצים לא מוגנים עוד בחוק התכנון והבניה. הרגולטור אינו מכיר את החוק [12] דוח הרגולציה רשיונות כריתה 11.2018 . ( בצמוד לנוהל פקיד יערות חדש ) [13] ייעוץ "דיווח מגוון ביולוגי " בעזרתו נמחקו דיני הגנת עצים- בכל הפרויקטים של נתיבי ישראל, מחיקת וביטול דיני הגנת הסביבה בתמ"א אחת – החלפתם בתורת המגוון הביולוגי לכריתת עצים. [14] מהיר לעיר כפר סבא, נת"צ מסוכן וכריתת עצי הרחוב הראשי למען שבילי אופניים [15] כריתת עצים למען שבילי אופניים - למה ואיך הוצמדו שבילי אופניים לתחב"צ [16] התנגדות לצו יערות-פטור מרישיון כריתה לעצי דקל, עצי פיקוס, עצי מטע ועוד [17] כלכליסט, רוני דורי "אנחנו דור מבוהל" "אני מנסה לדמיין את העתיד שלי ורק אסונות טבע עוברים לי בראש " [18] לקדם את הייעור החקלאי – ח"כ בן ברק.22.7.2021


תמונה 5 - לשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2021 - פליטות מזהמים.


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page