top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התנגדות לפגיעה בדיג המסורתי בישראל - חשיפת אינטרסים זרים

הערות ל טיוטת אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע,... (ערכי טבע מוגנים) (תיקון) התשפ"ב-2022 (1)

29.6.2022

טיוטת אכרזת גלישת פלמחים וסגירת שטחי השמורה מפני הדייגים והציבור, נוגדת את מהות האמנה.

לידיעתך, אמנת המגוון הביולוגי – מעניקה הגנה לדייגי הדיג המסורתי בישראל, והגנה לפרנסתם.

ככל שיפגעו יותר דייגים בדיג מסורתי "משימוש בר קיימא ברכיבי המגוון הביולוגי " כך מתבהר כישלונכם בניהול האמנה, ופעילותכם למען אינטרסים כלכליים זרים ולאומיים קיצוניים זרים .


1. לראיה ציטוט מתוך אמנת המגוון הביולוגי 1992 :

"סעיף 6: אמצעים כלליים לשימור ולשימוש בר קיימא

בהתאם לתנאים והאפשרויות המיוחדים לו, כל צד מתקשר:

א. יפתח אסטרטגיות ותוכניות לאומיות לשימור המגוון הביולוגי ולשימוש בר קיימא בו או יתאים למטרה זו אסטרטגיות ותוכניות קיימות אשר ישקפו, בין היתר, את האמצעים המפורטים באמנה זו והנוגעים לצד המתקשר שבו מדובר; וכן

ב. ישלבו, ככל שהדבר אפשרי ומתאים, את שימור המגוון הביולוגי והשימוש בר קיימא בו בתוכניות וביעדי מדיניות מגזריים או בין-מגזריים הנוגעים לדבר."


2. נראה ששכחתם מה הוא שימוש בר קיימא - הדיג המסורתי הוא בר קיימא.

הדיג המסורתי נישא על כפיים בכל העולם, למען שימור הטבע, אולם רק בישראל פועלים באגרסיביות רטג חלט והגנה"ס- הורסים את חייהם וגוזלים את פרנסת הדיג המסורתי.


3. לראיה נוספת ציטוט מתוך אמנת המגוון הביולוגי :

" בכפוף לחקיקה הלאומית שלו, יכבד, ישמר ויקיים ידע, חידושים ונוהגים של קהילות ילידות ומקומיות, המגלמים אורחות חיים מסורתיות הנוגעות לשימור המגוון הביולוגי ולשימוש בר קיימא"


4. בניגוד להוראות האמנה -אתם כן פוגעים בקהילות מקומיות ובאורח החיים המסורתי שלהן מרחיקים את הדייגים בדיג המסורתי ממקורות הפרנסה שלהם

אכרזת השמורות והרחקת הדייגים היא פגיעה אנושה ב- "בקהילות ילידות ומקומיות המגלמות אורחות חיים מסוריות הנוגעות לשימור המגטון הביולוגי ושימוש בר קיימא בו"


5. לצמצום והרס הדיג המקומי, תוצאה הסותרת את החלטות אקלימיות להפחתת הפליטות:

- מגבירים את הדיג המסחרי בעולם - דיג מזהם והפוגעני יותר

- מוסיפים תובלה ימית ושינוע סחורות המייצרת פליטות וזיהום אויר .

- התובלה הימית פוגעת בים ובדגה פגיעות קשות הרבה יותר מהדיג המסורתי.


6. גם לטיוטת התקנות אין קשר אמנת המגוון הביולוגי, ולא למנהל תקין ולא להגנת הסביבה:

להלן ציטוט מתוך טיוטת התקנות : "הוא חל על קרקע הים, תת קרקע הים וכן על המתקנים המשמשים באופן ישיר ועקיף לחיפוש, הפקה והולכה של אוצרות הטבע המצויים באזורים הימיים. על כן, בהיעדר הוראה מפורשת הסותרת את החלת הדין הישראלי באזורים הימיים, הפרק החמישי בחוק, המסדיר את ההגנה על ערכי טבע מוגנים, המהווה חקיקה המגנה על הסביבה, חל גם באזורים הימיים. מטרת אכרזה זו היא לקבוע את ההגנה על ערכי טבע מוגנים מסוימים, שכיום מוגנים רק בשמורות הים התיכון ושמורת האלמוגים, גם בשטח גלישת פלמחים."

מדובר על קידוחי חיפוש והפקת גז. זו פעילות הרסנית ואינטנסיבית שתפגע במינים מוגנים

ואין כל יכולת להגן עליהם בזמן קידוחי הגז הפקתם והולכתם. זו הקרבת מינים ולא הגנה

אם כך, מדוע אתם טופלים את האשמה על דייגי הדיג המסורתי והורסים פרנסתם?

האם יתכן שהכרזה זו ואחרות נועדו לקידום אינטרסים כלכליים זרים?

אתם למעשה פועלים למען יבוא סחורות, ואינטרסים של תובלה ימית

כלומר: שיתוף פעולה סמוי עם מר ליברמן ומר פורר – אלו האינטרסים אותם הם מקדמים.

7. אין בטיוטת התקנות מקור מקצועי אחד, או מחקר אמין. להוכחת הטענות. רק איומים בהוספת אמנות בינלאומיות הרסניות לניהול וגזל המדינה, למען הכחדת זכויות הציבור בישראל .


8. אתם מבצעים פשע : רט"ג, חל"ט המשומנת, ואנשי משרד הגנת הסביבה - גוזלים במכוון ובעורמה את פרנסתם ואיכות חייהם הצנועה והמסורתית של משפחות וקהילות , ציבור עובד ומתפרנס וישר . למעשיכם תוצאות הרסניות: אנשים וקהילות יתדרדרו לעוני, לאובדן אמון בריבון דורסני. התסכול יגבר בקרב המשפחות והקהילות, הפערים יגדלו, ותתדרדרו אותם לפשיעה ואלימות. תדרדרו את החברה כולה לפשיעה ואלימות.

אלו אינטרסים של לאומנות קיצונית מחרחרת ריב ומדון. לצד אינטרסים של סוחרי נשק

תרוצי גז? מגוון ביולוגי ? הונאה מתבצעת למען אינטרסים זרים כלכליים ולאומיים.

השימוש המעוות באמנה ושת"פ בעלי ההון -הוא פשע והכחדה והרס החברה וגזל זכויות הציבור

הן בתחומי הדיג והן ובתחומים רבים אחרים.( מיליארדים מסחר בעץ בניגוד לחוק)


באגרסיביות חסרת עכבות פועלים רט"ג וחל"ט ואנשי הגנה"ס כאדוני הארץ , כברוני "הסביבה"

והתוצאה המתגלה לעיננו : אינטרסים כלכליים זרים ולאומיים קיצונים זרים.

10 שנים הוזרמו הכספים של בעלי ההון (=הפילנתרופיה ) לקידום "שיטת המגוון הביולוגי" בעזרתה מרחיקים את הציבור מהטבע , גוזלים זכויות ציבור, מבטלים את חוקי המדינה ורומסים ידע מקצועי.

והקשר לאמנה? לא קיים, והקשר להגנת הסביבה? נרמס והוכחד. ע"י ברוני המגוון הביולוגי

אין לאשר את טיוטת התקנות ההרסנית

חובה לפתוח את השמורות הימיות לפעילותם המבורכת של דייגי הדיג המסורתי,

יש לפצות את הדייגים על התעמרות של 6 שנים.

לפעילותכם ההרסנית לא נותר כבוד ולא נותרה ברכה

אסנת בנימין

ח"כ אלון טל וח"כ להב הרצנו - בהצעות חוק למען שליטת האמנה הבן לאומית בישראל

3 Comments


Itamar Zallman
Itamar Zallman
Jun 30, 2022

סוף סוף קול שפוי וכנה.

תודה רבה לך על הכתבה ועל הזמן 🙏🏻

Like

avi chen
avi chen
Jun 30, 2022

כל הכבוד על הכתבה.חובה לחשוף את האמת על הרטג כגוף אכיפה שמחפש הכנסות ופועל בניגוד אינטרסים. כבר נחשפו היקפי התרומות שקיבל

חייביל

Like

שלמה רביצקי
שלמה רביצקי
Jun 29, 2022

הרסתם את חייהם של אלפי דייגים קשיי יום ניהלתם מהלך דיקטטורי שמתאים לצפון קוריאה הפקידים הבכירים שיקרו לשר והציגו מצגות כוזבות לשר

יש לבטל לאלתר ולהקים וועדת חקירה ממלכתית על התנהלות הרט״ג והחלט ואגף לדייג ככה לא מנהלים מדינה ככה מחסלים את האזרחים המוחלשים וגורמים לפגיעה בבטחון הכלכלי של ישראל

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page