top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצעת החוק להב הרצנו 2 - תיקון סעיף קטן- שינוי גדול.11.2021

בעקשנות בשתי הצעות החוק שהגיש ח"כ להב הרצנו

מתבטלת הגנת העצים ע"י מוסדות התכנון.

נוסח מקור סעיף 83 ג (ג):

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא ייתן מוסד התכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנתם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים. "

החלופה בהצעת החוק:

1. רישיון כריתה לפני כל תכנון

2. ביטול הגנת העצים על ידי מוסדות תכנון.

3.פקיד יערות זוטר מחליף את אנשי המקצוע

4. הרישיון יסופק על סמך תשריט מוצע ולא תוכנית מאושרת.

( חוות דעת = רשיון כריתה:) (1)


דברי ההסבר לכל סעיפי הצעת החוק - לא עומדים בהוראות לניסוח חקיקה

דברי ההסבר מטעים!

על הצעת חוק ללא דברי הסבר כנדרש עורכים דיון?

( יעבירו מה שיצליחו - העיקר לפרוץ את החוק.

תמיכה קואליציונית מובטחת לפגיעה בציבור והתחייבות לכריתת העצים).

-----------------

תיקון סעיף 92 בחוק תכנון ובניה-סעיף קטן ומשמעות גדולה

מבטא היטב את ביטול הגנת העצים והפקרת הציבור

דברי הסבר לסעיף זה לא קיימים !

(חובה לכתוב ב דברי הסבר -מצב קיים לסעיף זה , הצורך בשינוי המצב,

השפעת הצעת החוק -ומצב חדש ) .


סעיף קטן- שינוי גדול.

סעיף זה יוצר "עולם חדש":

התחייבות לכריתה עתידית, ללא דיון וללא התנגדות

התחייבות חתומה ב : רישיון כריתה + תוכנית עליה מסומנים העצים לכריתה

הכל חתום וסגור ע"י : פקיד יערות+ מוסד תכנון.

הרבה מאוד שנים לפני הכריתה.

גן עדן לסוחרי עצים ומאכרים!

גן עדן לחברות תשתיות ובניה

ככה עובד מסחר בעץ - בחוזים עתידיים

(בלשון עממית : מכירת רישיון כריתה ) .


1. בהצעת החוק: מסתיים הליך סקרי העצים המוכר לנו

בוטלה הצגת העצים על פי סקרי עצים מעודכנים- בתשריט התוכנית.

סקרי עצים נדרשו להתעדכן בשלבים שונים של התהליך תכנוני מתמשך.

כיאה לעצים המוגנים בחוק. ולמען הציבור ( העצים הם צורך ציבורי- פקודת היערות)


החוק היום :

ההליך הקיים היום בחוק ובנהלים – מבטא היטב את חובת הגנת העצים -על ידי מוסדות התכנון.

1.א. כיום מוצגים העצים למוסדות התכנון -על פי ערכיות כל עץ בסקר עצים.

וכיוון שעצים גדלים ומקום עובר שינוי -מעודכנים סקרי העצים, ומתעדכנות דרישות המקום

יש תוכניות המתארכות עשרות שנים בן תב"ע להיתר בניה.(נת"ע לדוגמא- 30 שנה.)

ולכן היום מוסד תכנון ( איכותי בלבד) -מבקש סקר עצים מעודכן בכל שלב של התוכנית.


בהצעת החוק :

רישיון כריתה יצא מראש לפני כל התכנון הראשוני ביותר (לפני תכנית תב"ע. )

פקיד יערות לא יצטרך יותר לראות היתר בניה, או איזה שהוא אישור של מוסד תכנון.

הוא יוציא רישיון כריתה לתוכנית וירטואלית. שרטוט כלשהו/מוצע , לא מפורט

הזוטר (שכיר /ארעי ) ייתן רישיון כריתה לשדרת עצי רחוב צעירה.

הסחורה תיכרת כשהעצים יהיו גדולים

בעזרת רישיונות כריתה ישנים (וערר לפני המון שנים)

נעלמה זכות הציבור להתנגד לכריתות עצים משמעותיים


בתיקון סעיף 92 -בהצעת החוק.

מבטיחים את ההתחייבות לכריתה - ללא התנגדות וללא דיון.

פעם אחת בלבד יוכן תשריט :בהתאם לרישיון כריתה של פקיד יערות זוטר ולחיץ ( עירוני/אזורי )

העצים יוצגו בתשריט לא על פי ערכם - אלא בהתאם לרישיון כריתה !

עצים חסרי ערך- כך מוצגים עצים שקיבלו רישיון כריתה.

הצעת החוק - למעשה מבטלת את הגנת העצים הכתובה היום בחוק.

(מעל 200.000 עצים נכרתים בשנה בהקשר של בניה ותשתיות כתב ברקאי בדוח שלו מ 11.2018 )


פרזיטים

בארצות אחרות מקימים מטעים לסחר בעץ- סוחר עצים נדרש להשקיע בקרקע בסחורה שהוא מוכר.

בישראל-החליטו לתת את הסחורה במתנה לכורתי/ סוחרי העצים.

(יש מעכרים, קונצים דילים - אל תהיו קטנוניים. )


ב11.2018 זרעו את הזרע להצעת החוק :

"תוכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 "

השם הנכון להצעת החוק:

להפחתת הנטל הרגולטורי ולא להגברת הגנת האילנות


להצעת החוק השניה הצטרפו ללהב הרצנו :

גילה גמליאל, ומאי גולן , מוסי רז , אלון טל ( איך לא.. זוכרים את הצע חוק מגוון ביולוגי )

גבי לסקי , עידית סילמן , רם שפע . יסמין פרידמן , מיכאל מלכאלי, מאיר יצחק הלוי.


הערות

1 חוות דעת= רישיון כריתה

כתוב בדוח הרגולציה 11.2018 , ובנהלים לפיהם פועל פקיד יערות

הוא ביטל נוהל טוב - וקבע נוהל לפי דוח הרגולציה ב 11.2018 .Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page