top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצלחת הערר? או הצלחת הפרת החוק מתחם כלל נשר

 


לכבוד

550 מגישי הערר מתחם כלל – נשר

  

היינו אמורים לשמוח,

נדמה שבזכותנו ניצלו  3685 עצים במתחם כלל בנשר

אבל בפועל..

החלטת הערר היא הפוכה.

כעת מותרת כריתה ללא בקרה

כריתה חופשית של אלפי עצים או עשרות אלפי עצים חלקם בני עשרות שנים.  

למעשה,

כל מתחם כלל הופקר להשחתה

ושלביות התוכנית בוטלה

 

וזו האמת הלא נעימה :

העררים שלנו שימשו כעלה תאנה ל'החלטת השגה' המכשירה את הפרות החוק[1] במתחם כלל.  

ראו קישור לעררים למטה.


דוגמא להכשרת הפרות חוק בהחלטת ההשגה


הגדרת עץ בוגר על פי חוק:  גובה 2 מטר וקוטר גזע 10 ס"מ  

הגדרת עץ בוגר במגרש בייעוד בר תוקף למגורים: גובה 2 מטר קוטר גזע 20 ס"מ (תמונה 1)


תמונה 1


ב 2016- ייעודי הקרקע במתחם כלל הם : שטח ציבורי פתוח חקלאות ותעשיה (תמונה 2)

ולכן-כלל נדרשו כלל לסקור את כל העצים בקוטר גזע 10 ס"מ ומעלה. (פרטני או פוליגוני)

אולם , בניגוד לחוק- כלל סקרה רק עצים בקוטר גזע 20 ס"מ ומעלה[2]  

כלל לא סקרה עצים מ 10 ס"מ ומעלה ובנוסף-כלל לא סקרה חורשות שלמות.

תוצאה: 1918 עצים בסקר 2016  ורק 779 הותרו לכריתה באישור התוכנית ב 2019.

 

בניגוד להוראות החוק נעלמו מהסקר אלפי עצים (עשרות אלפים?) , וגם נעלמו כספי ציבור בעשרות מיליוני ₪ [3]

דוגמא לעצים שלא נסקרו ע"י כלל ב2016, : אורן ירושלים-קוטר גזע 18 ס"מ, גילו 20 עד 40 שנה, ערכו החליפי כ 3000 ₪  

 

בשנת 2019 -אושרה התוכנית [4] ואושר סקר העצים המזערי מ2016-שלא בוצע כחוק[5]

 

תמונה 2 : מתחם כלל 2016 ייעודי קרקע: שטח ציבורי פתוח, חקלאות ותעשיה .

 

ברישיון הכריתה הראשון – 3658 עצים ! כפול מכל העצים בסקר עצים , ופי 5 מהעצים שאושרו לכריתה.

 

בהחלטת ההשגה נכתב:  "לא יתכן שבמהלך 5 שנים התפתחו עוד 2566 עצים"

נכון מאוד, הם לא התפתחו ב 5 שנים. אלו הם  2566 עצים הנטועים בשטח עשרות שנים.

כאמור, בניגוד לחוק -חברת כלל לא כתבה אותם בסקר עצים 2016- ועוד אלפי עצים נוספים.


 אבוי אבוי ..

בהחלטת ההשגה [6] מצדדים דווקא בחברת כלל שפעלו בניגוד לחוק (תמונה 3 )

ואילו את אותם אלפי העצים שנעלמו מהסקר(2016) ולא זכו להגנת החוק, ולא זכו להגנת הוועדות והגנת הציבור. אותם נתנו הוראה למחוק מהסקר עצים השני (וגשל 2021) ... ולמחוק מהרישיון כריתה . בתוכנית "מאושרת" בה התעלמו בשיטתיות מהחוק.  !

על פי החלטת ההשגה: .צריך לכרות אלפי עצים - ללא צורך ברישיון כריתה. כלומר השחתת השטח כולו.

למרות שהעצים לא זכו להגנת החוק - כמפורט בערר בקישור

הפרות החוק הובילו לפגיעה קשה בתושבים! - ולא מדובר רק בעצים

 

במסמך הערר -הבהרתי עוד סעיפי חוק שהופרו בסקר עצים וקידום התוכנית. הליקויים מייתרים כל כריתת עצים במתחם כלל. זו פגיעה בזכותו הבסיסית של הציבור למנהל תקין ותכנון כחוק.  

הטענה בהחלטת ההשגה :בית משפט אשרר את התוכנית

אולם בית המשפט לא היה מודע להפרת החוק ולא עמדו בפניו התנגדויות- בגלל הטעיית הציבור בעזרת סקר עצים זעיר והתרת כריתה מזויפת ומטעה -רק של 779 עצים בכל מתחם כלל. בעברית: הונאה

"נפלאות דרכי כלל" אומרים תושבי נשר בציניות וכעס

אך החלטת ההשגה ראויה לכל גנאי ויש לתקנה בדחיפות.


הישמרו לכם מאוד חברים- זיכרו שמדובר באנשים מסוכנים מאוד שלא יבחלו בדבר כדי להשיג את מבוקשם.

ראו איך היטו את עבודת הוועדות ואת פקידי היערות

לא רק החוק לא קיים מבחינתם,

גם קדושת החיים כנ"ל.

עכשיו זה הזמן של להב 433, רשות המיסים , מבקר העירייה, ראש העיר , היועצת המשפטית לממשלה

16.1.2024


.
 תמונה 3


הערות

[1] חוק תכנון ובניה ופקודת היערות ונהלי החוק.

[2] סקר עצים מתחם כלל נשר , 2016 ד"ר פרומקין

[3] כסף גדול נעלם מתחת לראדר -מתחם כלל נשר

[4] תוכנית 355-0359364  מתחם כלל – נשר .

[5] 

[6] החלטת השגה מתחם כלל נשר ינואר 2024 ( ענבר אשכנזי מ"מ פקיד יערות ראשי)

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page