top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העצים של ארלוזורוב- עצים לשימור מחמיר - לא זוכים החוק ב תתל 70 א קו סגול

העצים מספרים לנו לא מעט על העיוות שבו מתנהלת נת"ע . והעיוות שבו מתנהל התכנון.

כריתת העצים- זו משימה ראשית של נת"ע - בלי קשר לביצוע רכבת קלה.

נתע עושה הרבה מאוד פעולות כדי לבטל את הגנת העצים כחוק- ולהתיר את כריתתם כפי שנראה כאן:


קו סגול :

העצים בהיותם מוגנים בחוק חזק ואיכותי – יכולים להגן על הציבור מכל תכנון מוטה אינטרסים פוגעני.

בתוכנית מתאר 23/א/4 תחבורת המונים בגוש דן - יש מקטע אחד תת קרקעי - קו סגול מערבי בו העצים הגדולים ביותר.

נתע רוצה שהקו הזה לא יהיה תת קרקעי אלא קו עילי -רכבת קלה על מסילה. ועליה להוכיח ולעמוד בכל ההוראות של הועדה הארצית .

(ב 2009 נתע הריצה מצגת להראות שקו סגול ישביח את הנדל"ן - והתנאי לכך שהוא יהיה קו עילי)


2.5.2012 ועדה ארצית לתכנון ובניה

הועדה הכינה לנת"ע ההנחיות לביצוע תסקירי השפעה על הסביבה כולל דרישה לבצע לסקר עצים מפורט על פי כל סעיפי הנוהל של משרד החקלאות.

22.5.2013 משרד הפנים חותם על תיקון קטן תמא 23/א/4 תיקון 1 [1] : העברת סמכויות מארצי למחוזי .

וועדה מחוזית תל אביב

קידמה את התכנון באמצעות תסקירי השפעה על הסביבה, אולם סקר העצים המפורט לא הוגש

הסוקר כותב הערכות כלליות לכל אזור.

בתסקירי השפעה על הסביבה א ב ו ג ד לא קיים סקר עצים מפורט- כדרישת ועדה ארצית


23.10.2013 משרד הפנים חותם על תיקון תמא 23/א/4 תיקון 2 [2]

התיקון: הגשת מסמכים סביבתיים במקום תסקירי השפעה על הסביבה

ואישור להרחבת ביצוע עבודות לביוב חשמל תשתיות שונות .

ותפיסת אזורי התארגנות לא בתחום המסילה.סקר העצים

"סקר העצים בוצע בסוף פברואר 2014 " כך נכתב בתאור סקר העצים תתל 70 א . אבל בדף הראשון כתוב תאריך אחר: 5.2015 . למה מסתירים את תאריך המקור? (בתמונה)


בתחתית כל עמוד בסקר כתוב: סקר עצים סופי


רכבת קלה היא "תוכנית דרך" ועליה חל סעיף 83 ג בחוק תכנון ובניה .

הסקר לא בוצע על פי ההוראות שקיבלה נת"ע בתסקירי השפעה על הסביבה

הסקר לא בוצע על פי נהלי החוק: כללים לעריכת סקר עצים

הסקר לא בוצע על פי נוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית: סקר עצים- על פי הנוהל משרד החקלאות

נת"ע המציאה לעצמה הוראות לביצוע סקר העצים - ומציינת את העמידה בהוראות שהמציאה כאילו הסקר בוצע על פי חוק.

העצים לא דורגו ולא קיבלו ציון ערכיות -על פי 4 המדדים שנקבעו בנוהל לעריכת סקר עצים.

בסקר העצים של נת"ע קיימים רק 2 מדדים סובייקטיביים

תמונות העצים בסקר מוכיחים שהעצים כוסחו וקוצצו לכבוד ביצוע הסקר

חובה בחוק (תכנון ובניה 83ג) לסמן את העצים על תוכנית המדידה - לסקר העצים קו סגול 26 גיליונות נספח לסקר עצים.

נספחי סקר העצים- לא תואמים לסקר העצים

כל העצים בנספחי הסקר נצבעו בצבע ירוק ( ירוק-העתקה על פי המקרא)

ב26 הגיליונות- לא כתוב מי בעל המקצוע שאחראי לסקר העצים

בסקר עצים סומנו מקטעים לשימור - שלא סומנו בנספחי תשריט סקר העצים על מפת המדידה


נת"ע הצליחה במשימה שהמציאה לעצמה בניגוד לחוק:

העצים לא זכו להגנת החוק.

רוב העצים בקו סגול מיועדים לכריתה ולא מוגדרים לשימור.


נספח סקר העצים נמיר ויצמן

נמיר ויצמן מתוך סקר העציםתסקירי י השפעה על הסביבהועדת ות"ל

התוכנית עברה לוועדת ות"ל , הוועדה אישרה סקר עצים לא על פי ההנחיות של תסקירי השפעה על הסביבה.

בסקר הסובייקטיבי מאוד- נמדדו רק 2 מדדים ולא 4 מדדים כדרישת הנוהל על פי חוק.

עצי הענק כוסחו וקוצצו לכבוד ביצוע הסקר עצים [3]

בניגוד לחוק [4] נת"ע לא קיבלה מפקיד יערת ראשי חוות דעת מקדימה בכתב לאופן ביצוע הסקר.

ועדת ות"ל התעלמה מהחוק

תשריט סקר העצים – לא תואם לטבלת סקר העצים.

לדוגמא: בתשריט הסקר סומנו כל 465 העצים הגדולים מאוד בארלוזורוב להעתקה ((ירוק העתקה ע"פ המקרא) סימון העצים בתשריט לא תואם את טבלאות סקר העצים בו גם כתוב: עצים לא יועתקו.

בתשריט התוכנית(26 גיליונות על מפת מדידה ) רוב העצים מסומנים להעתקה – ולכן המתכנן לא נדרש להגן עליהם. ולנסות להימנע מכריתה כחוק( העצים מוגנים בחוק) .

כיוון שהעצים סומנו בגיליונות להעתקה, מוסד התכנון לא מבצע את עבודתו כהוראות החוק:

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא ייתן מוסד התכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [5]

בגיליונות התשריט- לא כתוב מי בעל המקצוע האחראי על הסקר- בניגוד לחוק ולנוהל.

בהוראות התוכנית תתל 70 א -לא כתוב מי הגורם המקצועי האחראי על סקר העצים.

הסקר אושר ב 2015 לא ידוע על ידי מי ( לעיתים נאמר שהסקר אושר ב 2014 )


2018- לאור העיוותים שתוארו , וסקר עצים לא על פי נהלי החוק, ביקשתי תשובה מפקיד יערות ראשי ברקאי וגם מענבר אשכנזי: מי אחראי לסקר ומי אישר את הסקר.

משך תקופה ארוכה סרבו לענות.

לאר כשנה אמר ארז ברקאי- ענבר אשכנזי אישרה אתת הסקר.

לטענת ענבר אשכנזי : "ככה נהוג"

פקידי היערות האחראים באותה עת- לא נהגו כך ולא אישרו לה לנהוג כך.- הנהלים הופרו והחוק הופר.

2021 – הראתי לישראל גלון את סקר העצים של תת"ל 70 א . הוא לא ראה אותו בעבר.

גלון היה באותה תקופה של ביצוע ואישור הסקר- פקיד יערות ראשי.

גלון לא ידע על הסקר ועל אישורו . לא הבין למה העצים לא נסקרו על פי כל הנהלים כנדרש.

לדבריו הם עסקו בהגנת העצים הללו -ולא היתה כל הסכמה לכריתתם או להצגתם כעצים להעתקה .

את הסקר אישרה הגברת ענבר אשכנזי 2014-2015 (? )– ללא ידיעתו של פקיד יערות ראשי דאז ישראל גלון שהיה אז בתפקידו .


שיטת ביצוע הסקר- המצאה פרטית של נתע ולא על פי ההנחיות


מר רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות, הוא שמינה את הגברת אשכנזי לתפקידה.

מר רמי כהן התפטר ונחשד והורשע בפרשת ישראל ביתינו.

מינוי שר החקלאות שמיר ומנכ"ל המשרד כהן ע"י אביגדור ליברמן ראש ישראל ביתינו .

יו"ר נתע 2013 עד 1.2015 -אלכס ויז'ניצר ישראל ביתינו.

אביגדור ליברמן : "ליבת עסקיו כריתת עצים וסחר בעץ" נכתב בהחלטת היועמ"ש וינשטיין בסגירת תיק ליברמן.


הרחבת הכריתות בכל מחיר לא לצורך ביצוע מסילות - מתבצעת על ידי נת"ע בשם " פרוייקט לאומי"

לנתע שיתוף פעולה הדוק ובעייתי עם אגף יער ואילנות לפחות 10 שנים.

העצים בעיר הם סחורה יקרה ונת"ע מקבלת עשרות מיליונים במתנה בכל קו.

הרחבת הכריתות של נת"ע בניגוד קיצוני לחוק .


הערות

[1] החלטת ממשלה 262 , תאריך 22.5.2013 תמ"א 23/א/ 4 תיקון מס' 1 חתום שר הפנים: גדעון סער, ומזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט . ( סער רק חודש בתפקידו, סגנית השר קירשנבאום ותיקה ) [2] החלטת ממשלה 813 , תאריך 23.10.2013 . תמא 23/א/4 תיקון מס' 2 חתום שר הפנים ג. סער ומזכיר הממשלה א. מנדלבליט [3] תמונות בסקר עצים- העצים קוצצו בקיצוניות ולכן הם חומים – העלים עוד לא לבלבו אחרי הכיסוח) [4] תיקון 89 לחוק תכנון ובניה – סעיף 83 ג ( ג) נדרש ייעוץ פקיד יערות ראשי לכל תוכנית גדולה . ( הסעיף עבר תיקון ב 2014 –התיקון לא חל על תוכניות מעל 50 עצים ו, תוכניות גדולות. ( בקו ירוק ניתן לראות חוות דעת מקדימה בכתב ) [5] חוק תכנון ובניה 83 ג (ג) .

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page