top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העצים במוסדות החינוך בירושלים בסכנה

23.5.2024

בגן ילדים ברחוב הסתת 7 בית הכרם בירושלים, יצא רישיון כריתה לעץ חרוב ושזיף פיסרדי , שני העצים חיוניים בני עשרות שנים


הבקשה לכריתה ואישור כריתה לא תקינים בלשון המעטה 


בקשה לכריתה- 23.1.2024

גורם לא מזוהה חתם על בקשה לכריתה, לא ציין מה הסיבה לכריתה, על סמך מה הוא רוצה לכרות עצים, מה סמכותו , מה הידע המיקצועי שלו לאבחן ולהכריע את כריתת העצים ?


בתמונה- בקשה לכריתה


אישור הכריתה -7.2.2024

גורם לא מזוהה חתם על אישור כריתה .

על סמך מה ?

לא כתוב מי נתן המלצה מקצועית לכריתה בלבד , מי איבחן את העצים, אין אזכור לדו"ח מיקצועי.

מי הוא מפקח הרובע שאישר כריתה ועל סמך מה?  

מי האחראי על מוסדות החינוך שאישר כריתה ? ולא דרש דוח סיכונים והמלצות לטיפול בעצים.

לא ברור

מי בעיריית ירושליים מאשר כריתה, בהתעלם מכל ההליך המיקצועי שלא בוצע כנדרש 


בתמונה-אישור כריתה


בקישור : בטיחות עצים במוסדות חינוך -על חשיבות העצים במוסדות חינוך דרכי הטיפול בהם "למען בריאות העץ ויציבות חיי העץ"

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page