top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הון עתק וכסף שחור ברפורמת החקלאות+ צו יערות ביטול רישיונות כריתה ("ליבת עסקיו כריתה ומסחר בעץ")

רקע: .1. רפורמת החקלאות 2. צו יערות ביטול חובת רישיון כריתה לעצי מטע 3. "ליבת עסקיו כריתה עצים ומסחר בעץ"[1]א. מהלך הרסני מורכב ומתוכנן היטב מניעים שרי החקלאות והאוצר-בתחום ניגוד העניינים


1. ניכרת השפעה דרמטית למינוי השר פורר -על כריתת עצי מטע

מעל 199,000 עצי מטע לכריתה. בחצי שנה של פורר ( 7-12.2021 ) [2]

רק 31,000 עצי מטע לכריתה בחצי שנה של שוסטר ( 1-6.2021 )

בעלי אינטרס זכו לפחות ב-300,000,000 ₪ בחצי שנה .

2. כסף שחור -ביטול כל בקרה ותיעוד לכריתת עצי מטע

השר פורר מנסה לבטל רישיון כריתה לעצי מטע (צו יערות ביטול חובת רישיון 8.21)


3.הזרמת סחורת עץ בהיקפי ענק =רפורמת החקלאות קיים סיכון חמור לעצים בשטחי החקלאות -המהווים כ 20% משטחי ישראל.

"הרפורמה מהווה איום ממשי, קיומי ומידי על כלל ענפי הצומח, הפירות והירקות, לחקלאים לא תיוותר אפשרות אחרת מאשר לעקור מטעים בשל חוסר כדאיות ותמיכה" [3]

ב. ראוי להכיר באינטרסים זרים

נחישות אטומה וחוסר עיניין בציבור ובמדינה מאפיינת את דרכי פעולתם.

1. התעלמותו השר פורר מאלפי התנגדויות שהגשנו לצו יערות ביטול רישיון כריתה.

2. התעלמותו השר פורר מסעיפי החוק וההליך הקבוע בחוק לביטול רישיון כריתה

3. מחטף השר ליברמן ופורר, להשתקת ההתנגדויות ועקיפת החוק, דרך "ניקיון אביב הקלות הרגולציה"

4. במאמץ רב הוחזר צו היערות לוועדת הפנים והסביבה. אך מסתבר שלא נשלחו לוועדה אלפי ההתנגדויות.ג. מסקנות מתבקשות

1.השרים המכובדים פורר וליברמן מבטיחים כריתה וסחורת עץ בהיקפי ענק, בתחום ניגוד העניינים

2. הנ"ל מבטלים תעוד ובקרה לסחורה העץ=כסף שחור בהיקפי ענק בתחום ניגוד העניינים.

3. נחישות אטומה מאפיינת את דרכי פעולתם, כאילו אין ציבור ואין חוק בישראל , (דרך הפעולה מאפיינת בעלי אינטרסים זרים.)


רפורמת החקלאות מסוכנת לישראל. ותוביל אותנו לאסון אקלימי, סביבתי, תרבותי וכלכלי.

אם יצליחו במשימתם הרעה והנחושה– יכחד ויעלם היעור החקלאי.

אנא אל תניחו להם להגשים את מטרתם הזרה.

בכבוד רב

אסנת בנימין

ואלפי המתנגדים לצו יערות ביטול רישיונות כריתה.

בתמונות : חלקות חקלאיות-מטעים[4]

הערות: [1] תלונת ניגוד עניינים א. ליברמן (ואנשיו )כריתת עצים וסחר בעץ. נספח ציטוט מקורות [2] סיכום רישיונות כריתה לשנת 2021 דוח אקסאל. [3] ירון בלחסן, יו"ר ועד מגדלי הפירות ' kenes-media.com [4] לוח ניהול חלקות חקלאיות , מטעים , GIS משרד החקלאות

1 Comment


Aviv beilis lerner
Aviv beilis lerner
Jun 12, 2022

זה פשוט מזעזע

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page