top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הוכחת "הצורך הציבורי" דורשים לא לבטל רשיונות כריתה( צו יערות השר פורר 9.21)

הוכחת "הצורך הציבורי "- תנאי בפקודת היערות להחלטת השר לבטל רישיון כריתה לסוג עץ

"..אם נוכח (השר) כי אין צורך ציבורי בקבלת רישיון כאמור... לעניין זה "הצורך הציבורי"-לרבות לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית" (פקודת היערות 15 (ג) )


הוכחת "הצורך הציבורי "

-דורשים לא לבטל רישיונות כריתה:

התנגדות תנועת האופניים תל אביב לצו יערות ביטול חובת רישיון כריתה 2021

עדכון 22.2.2022 השר עודד פורר ממשיך להתעלם מאלפי אנשים , לא זכינו ממנו לכל תגובה.


מחטף של ממשלת סוחרי העצים - אישרו את צו היערות לביטול רישיונות כריתה.

המחטף של : ראש הממשלה נפתלי בנט, שר האוצר אביגדור ליברמן , שר המשפטים גדעון סער- כולם קיבלו את המידע- ובחרו להתעלם.


עוד באותו נושא :

השר עודד פורר טרם הגיב לתלונה זו (1.2.2022 )


עדכון 22.2.2022 -שר החקלאות עודד פורר מתעלם ( כהרגלו) גם מתלונה זו .


תלונה נגד פקידת יערות -רשות הטבע והגנים (קבלת אישור לביטול רישיונות כ. מגורם ללא סמכות בידיעה מלאה)

נשלחה לשרת הגנ"ס תמר זנדברג (8.1.2022 + 10.1.1.2022) השרה אחראית ע"פ חוק לעובדי רט"ג (דין עובדי רט"ג חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ) השרה טרם הגיבה לתלונה זו .



תודה והערכה לכל העושים במלאכה (בבקשה שמרו על עצמכם - מעצמת תאוות הבצע לסחורת העץ אינה בוחלת בשום דרך להשתקה )

תמשיכו לשלוח מידע בכל הערוצים.


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page