top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הוד השרון -נדרש לעבוד על פי נוהל הגנת עצים לצד עבודות בניה ופיתוח
18.12.2022

לכבוד

ראש עריית הוד השרון

אמיר כוכבי


שלום רב,

היום עבדו קבלנים מטעם העירייה ברחוב אפק, וחתכו שורשי עצים בניגוד לחוק ולנהלים.

העצים עלולים לאבד את האיזון, מזיקים יחדרו לשורש, זו השחתת עץ בניגוד לחוק.

עצים שמאבדים את האיזון הופכים לעצים מסוכנים ומועדים לנפילה.


העצים מוגנים בחוק ונהלים- למען האינטרס הציבורי.

חובה לעבוד ע"פ נוהל עבודה בקרבת עצים [1]

חייב להימצא אגרונום בשטח-בכל עבודה הכרחית בבית השורשים בקרבת הגזע, בכדי למנוע פגיעה בעץ. (יש להימנע ככל האפשר)

באתר בניה- חובה להקים מבנה להגנת הגזע והשורשים.כעת, ברח' אפק, ואולי בעוד רחובות בהם עבד כך הקבלן, הכרחי לעקוב ולטפל ולטפח ואולי לתמוך את העצים, לתקופת מה.

וחשוב לא פחות: יש להטמיע את נהלי הגנת העצים באגפי העירייה, ולחייב את העובדים, להחתים את הקבלנים על התחייבות(נספח) , לקבוע הנחיות עבודה והנחיות פיקוח.


כבוד ראש העיר, אבקש שתיכנס לעובי הקורה. נדרש קול ברור והחלטי כדי להגן על העצים. הגנה על העצים היא הגנה על התושבים,

הכרחי לשמר לטפח ולחזק את תשתית העצים העירונית, תסייע לך קבוצת התושבים החתומים כאן

בברכה ובכבוד רב

אוסי בנימין

צבא הגנה לעצים

קבוצת נאמני עצים הוד השרון


קרדיט צילומים הוד השרון-אריק יפה

נספח א – מתוך נוהל עבודה לצד עציםנספח ב- דוגמא להתחייבות קבלניםComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page