top of page
  • גיא שחר

הגשת ערר חורשת הסרג'נטים 4.11.2021


לכבוד,

פקידת יערות נתניה, מעיין אלדר

פקיד יערות הממשלתי, ד״ר ארז ברקאי

מנהל אגף גנים ונוף בעיריית נתניה, אסף דניאל

יערן קק"ל, סיני פזטלהנדון : הגשת התנגדות לבקשת רישיונות כריתה מס ׳ 0768 11 לכריתת 14 עצי אקליפטוס בחורשת הסרג׳נטים בנתניה

פרטי בקשת הרישיון:

1. בקשת הרישיון מתייחסת ל 14 עצי אקליפטוס בשטח חורשת הסרג׳נטים.

2 . מגיש הוא אסף דניאל מנהל אגף גנים ונוף בעיריית נתניה

3. פקידת היערות המאשרת היא, פקיד יערות עיריית נתניה, מעיין אלדר.

4. תאריך אחרון להגשת התנגדויות, 8.11.2021 .


רקע כללי:

1. בתאריך 3.11.2021 ערכתי סיור עם פקידת היערות בחורשה כדי לזהות את העצים

המיועדים לכריתה )להלן: ״הסיור״(. במהלך הסיור זיהנו כ 9 מתוך 14 המיועדים לכריתה.

ראה תרשים עם מיקומי העצים בסוף המסמך.


2. ארבעה מתוך תשעת העצים שזוהו במהלך הסיור לא נראו ככאלה אשר יש דחיפות

בטיחותית לכרות אותם. ראה תמונות של ארבעת העצים ופירוט בהמשך .

אני מבקש כי כריתת ארבעת העצים הנ״ל לא תצא לפעול עד לבירור התנגדות זאת.


3. בנוסף קיימים עוד חמישה עצים שלא זוהו במהלך הסיור ואני מבקש שלא לכרות אותם

עד לזיהויים הוודאי בשטח והבנת מצבם הבריאותי.

הטעמים להגשת ההתנגדות:4. בשנת 2015 בוצע דילול עצים וחזירים אגרסיבי מאוד בחורשה. נכרתו אלפי חוטרים, כ 300

עצים בוגרים לערך והיה שימוש בגרלון על גדמי העצים. בשנת 2016 כחצי שנה לאחר

פעולות הדילול החורשה נכנסה לעקה קשה בחלקות רבות.

באזורים בהם בוצע דילול אגרסיבי היתה תופעה של התייבשות )ואף תמותת( עצים

מאוחרת. בחלק המקרים העצים שהתייבשו ועמדו קרוב לשנתיים ללא עלווה כלל. חלק

מהעצים הצליחו להשתקם אחרי ״חורף טוב״ והם עומדים היום ונראים יחסית בריאים . עצים

אחרים מתו וניתן למצוא אותם פזורים ברחבי החורשה.


5. לאחר הדילול שנעשה בשנת 2015 קיימת תופעת יובש כללית בעצי החורשה ולא כל העצים

הצליחו להשתקם עדין. חשוב לציין כי חלקות חורש אשר צפיפות העצים בהם גבוהה ויש

בהם חופת יער רציפה סובלים פחות מתופעת היובש בעוד שחלקות יער שדוללו יותר

סובלות יותר מתופעת היובש.

תופעה זאת עומדת בניגוד לסברה כי העצים מתחרים בינם לבין עצמם על משאבי המים

וכי אם נדלל את חלקות החורש, הדילול יטיב על העצים. בפועל ההיפך הוא נכון. עצים

שעומדים בודדים וללא סביבה תומכת מעצים שכנים, נמצאים במצב בריאותי ירוד יותר, כך

לפי תצפיות שאני עורך בחורשה בששת השנים האחרונות.

עמדה זאת נתמכת גם על ידי המחקר שערך ד״ר ניר הר בחורשה.


6. ניתן לפנות למחקר המקיף שערך ד״ר ניר הר בעניין החורשה בין השנים 2019 2020 וכתב

דוח מפורט בנושא:

אחת ההמלצות העיקריות היא:

״הפסקת הדילולים ותחילת טיפוח מבוקר של נצרים, התחדשויות וזריעים לעיבוי החורשה

בחלק מהמקומות, תוך יצירה של מגוון צפיפויות.״7. עוד אזכיר שבשנים האחרונות עיריית נתניה קיימה מספר סבבי כריתת עצים מסיבות

בטיחותיות וסניטציה לעצים. עד ליום זה לא הגשנו התנגדויות לבקשות אלה מאחר וסברנו

שהיו מוצדקות.

מאחר ועיריית נתניה לא מקיימת נטיעה של עצים חדשים בחורשה וממשיכה לכרות עצים

סביב השבילים, הגענו למצב שבו שבילי המטיילים בחורשה, בעיקר בחלק המזרחי והמרכזי,

( החלק המערבי של החורשה צפוף יחסית ומוצל) אינם מוצלים וחשופים לשמש במרבית

שעות היממה.


8. האם לא ניתן לחורשה לנוח לפחות בשנת שמיטה?


9. חשוב להבין את מכלול האירועים שקרו בחורשה בשנים האחרונות כדי להסביר שתופעת

היובש של העצים בחורשה היא תגובה לפעולות שבוצעו בחורשה וכי העצים מגיבים

להם ויכולים להשתקם, הם רק צריכים זמן ומים!


10. בהתייעצות עם איש מקצוע, אגרונום, בכתיבת התנגדות זאת נמסר לי כי:

״במעקב על יער אלונים בצפון, ובהשוואה אגרונומית לעצים בתל אביב שנמצאים במעקב גם

כן, בשנה שעברה ( 2020 ) היה גל חום באוגוסט שגרם לשלכת מוקדמת, שנעצרה, וכעבור

כחודש היער חזר לפעילות רגילה עם קצב שלכת ממוצע , כנראה הודות לחורף גשום במיוחד

שקדם לו . השנה היה גל חום דומה במועד דומה בקירוב, השלכת הקדימה, אבל השנה

התהליך לא נעצר, וכיום בתחילת נובמבר אנו נמצאים במצב של שלכת מוקדמת ביחס

לממוצע. כנראה שזו הייתה השפעה של גל החום שבא לאחר חורף בעל כמות משקעים

ממוצעת, ללא עתודות מים. ובהשלכה לחורשת האקליפטוס, יתכן שהשנה, גל החום גרם

להתייבשויות חלקיות של מספר עצים רגישים, ותוספת מים עשויה לעזור.״11. ניתן לבצע השקיות מבוקרות לעצים סובלים באמצעות צינור(שיחובר להידרנט כמו שבוצע

בעבר בחורשה) או מכלית עם צינור ארוך אם נדרש, ללא ירידה עם רכב מהדרכים ולא

הידוק הקרקע. אם וכאשר אחד מהעצים ימות, תמיד אפשר יהיה לכרות אותו בעתיד אם זה

יהיה המצב.

לאור זאת, אנו מבקשים כי תבוצע כריתת עצים בחורשה רק במקרים בהם ישנה סכנה

בטיחותית מובהקת ו שלא מאפשרת קיום ניהול סיכונים סביר.

בברכה

גיא שחר

יו״ר ועד קריית השרון

׳תושבים למען חורשת הסרג׳נטים׳

כתובת: האלונים 22/68 נתניה

טלפון: 0524332401


עד 7.11.2021 - אפשר לשלוח התנגדות לרישיון כריתה זה

בטופס ערר נפרד ,

או

שליחת התנגדות זו במייל.

נושא : ערר לרישיונות כריתה מס ׳ 0768 11 ,

תוכן המייל: פרטים אישיים מלאים. בקשה להצטרף לערר זה. והקישור .


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page