top of page
  • צוות תחקירים ארצי

בית עוזיאל -היכן רשיונות הכריתה לכל העצים הנכרתים ?


19.4.2023

כבוד הוועד בבית עוזיאל ,

כבוד ראשת מועצת גזר הגברת רותם ידלין

היכן רשיונות הכריתה לכל העצים החסרים בתמונות ההשוואה בן שנת 2021 לשנת 2022 ?

למה תושבים צריכים לפנות לבית משפט כדי לראות את תוכניות הפיתוח ביישוב ?

אם כל הפעולות נעשות כחוק - למה להסתיר תוכניות מבעלי המקום ( בעלי הבתים והתושבים, )

למה נכרתו החודש עצי פיקוס במרחב הציבורי- למרות שאין רשיונות לעצי פיקוס מ2021 עד 2023?

שאלנו ולא קיבלתנו תשובות :

האם נעשה לפני תכנון סקר עצים מפורט כהוראות החוק ?

האם התקבלה חוות דעת פקיד יערות ראשי לפני תכנון כהוראת החוק?

אם הדברים נעשו כחוק - מדוע אין שקיפות בסקר, בחוות הדעת , בתוכנית ?

מה קורה בית עוזיאל ??? למה כורתים?

בשנת 2023 לא יצאו רשיונות כריתה לישוב

בשנת 2022 יצאו רק 2 רשיונות כריתה

(4 עצים בגן ילדים הוורדים

ורישיון חברת חשמל בשטח חקלאי)

בשנת 2021 יצאו רק 2 רשיונות כריתה

( 2 עצי ברוש בגן ילדים הוורדים

ורישיון בטיחות : 6 וושינגטוניה, 4 אורן, 1 ברוש , 1 עץ לא ידוע )

העצים נכרתו

ואין רשיונות כריתה בתוקף !


תמונות השוואה 2021 ל 2022 - היכן רשיונות הכריתה ?

רשיונות כריתה בית עוזיאל:

בית עוזיאל- חלקות חקלאיות (צהוב)

( תמונות השוואה נוספות נשלחו לשר החקלאות ואחרים)

מיטב כספנו נזרק לפח על "משרתי הציבור"

עשרות תלונות נשלחו ל:

ארז ברקאי (פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות ) י -על כריתת העצים במרחב הציבורי בבית עוזיאל

-הוא לא טיפל בתלונות ולא נתן מענה .

בצלאל בכר - אחראי על אכיפה משרד החקלאות

פקיד היערות האזורי של משרד החקלאות-

למועצה אזורית גזר

מזכירת הוועד בית עוזיאל

אין מה לשלם להם שכר ופנסיות וכיבודים וכנסים. הם מתעלמים מהדרישה למנהל תקין.

לבקשת תושבי בית עוזיאל- לא נדבר על הוועד המכובד (בהתנדבות כמובן)

איסוף מידע וניתוח- צוות תחקירים - publicinvestigations1000@gmail.com
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page